Efektívne IT riešenia
pre Biznis


Dátová a systémová integrácia (DWH, SOA, ESB)

Manažérske informačné systémy (MIS), Business Intelligence (BI), Reporting

Vývoj aplikácií (Sharepoint, .Net, Java EE)

Riadenie procesov a Workflow management

Strategické poradenstvo

Kľúčové aktivity spoločnosti sa zameriavajú na strategické, podnikové, IT poradenstvo a vysoko odborný implementačný servis.

IT a biznis aktivity ktoré ponúkame

 • Konzultácie
 • Analýzu a Implementáciu riešení
 • Tvorbu konceptov a stratégií
 • Feasibility štúdie z pohľadu biznisu ako i IT architektúry
 • Technologické riešenia

 • Dodávka SW nástrojov
 • Inštalácia a Konfigurácia infraštruktúry a SW prostredia
 • Projektový manažment
 • Dizajn
 • Vývoj
 • Testovanie
 • Podpora dodaných riešení
 • Referencie

  Desiatky projektov pre najvýznamnejších zákazníkov na Slovensku, v Českej republike a v krajinách strednej a východnej Európy

  Úspešné dodávky v odvetviach:

 • finančného sektoru
 • telekomunikácií
 • energetiky
 • automobilovej výroby
 • retailu