Erkennen Sie das volle Potenzial der Cloud? Cloud-Migration versus Cloud-Transformation

cloud bg aspecta 1

Podľa prognóz spoločnosti Gartner do konca tohto roku celosvetové výdavky koncových používateľov na verejné cloudové služby vzrastú o 23,1 % na celkových 332,3 miliardy USD, čo je nárast z 270 miliárd USD v roku 2020. To je len jeden z nesporných dôkazov toho, že cloud computing ako segment neustále rastie. Na jednej strane je to spôsobené jeho nespornými výhodami, vznikom nových služieb a technológií, ktoré jeho používanie posúvajú na novú úroveň, na strane druhej aj celospoločenskou situáciou a tendenciami, ktoré vplyvom pandémie akcelerovali jeho využívanie.

Vorteile und Herausforderungen erfolgreicher und effektiver Business Intelligence

business intelligence data analysys

Hnacím motorom podnikania v 21. storočí sú digitálne dáta, ktoré so sebou prinášajú aj množstvo výziev. Spoločnosti čelia preťaženiu informáciami a ak chcú fungovať inteligentnejšie musia investovať do spôsobov, ako tieto informácie kontrolovať a porozumieť im. Aj preto sa nástroje ako Business Intelligence (BI) stávajú pre veľké organizácie generujúce množstvo dát nevyhnutnosťou.