PRÍBEHY NAŠICH KLIENTOV

Systémy na riešenie problémov pre Jaguar Land Rover Group

 • Platforma na riadenie a monitorovanie výkonu závodu;
 • niekoľko systémov na rozpoznávanie a riešenie výrobných problémov
 • architektúra aplikácií mikroslužieb;
 • platforma kontajnerizačnej infraštruktúry;
 • infraštruktúra Kubernetes
 • automatizácia CI/CD;
 • funguje v režime SaaS;
 • Microsoft Azure cloud;
 • služby PaaS;
Problem Solving Solution pre JLR

Systém riadenia výkonnosti pre Jaguar Land Rover

 • Riešenie riadenia výkonu výroby;
 • platforma kontajnerizačnej infraštruktúry;
 • infraštruktúra Kubernetes;
 • mikroslužby;
 • automatizácia CI/CD;
 • funguje v režime SaaS;
 • Microsoft Azure cloud;
 • Služby PaaS;
Performance Managment System pre JRL

Systém podpory výroby pre Jaguar Land Rover

 • Ekosystém riešení na sledovanie prestojov integrovaný do procesu výroby automobilov;
 • architektúra mikroslužieb;
 • platforma kontajnerizačnej infraštruktúry;
 • infraštruktúra Kubernetes;
 • migrácia na Google Cloud;
 • infraštruktúra ako kód (IaaC);
 • automatické nasadenie;
Production Support System pre JRL

Kontajnerizačná platforma pre ČSOB (KBC Group)

 • Nastavenie platformy Red Hat Openshift;
 • služby v oblasti infraštruktúry;
 • integrácia do firemnej infraštruktúry a procesov;
 • infraštruktúra ako kód (IaaC);
Kontajnerizačná platforma pre ČSOB

Infraštruktúra a prevádzka Azure pre Volkswagen Group Services

 • Cloudové služby Azure;
 • vytvorenie cloudovej a fyzickej infraštruktúry;
 • vývoj a nastavenie aplikácií;
 • poskytovanie služby SaaS;
 • prevádzka;
Cloud pre Volkswagen Group Services

Kontajnerizačná platforma pre Prvú stavebnú sporiteľňu (Erste Group, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Raiffeisen)

 • Architektúra;
 • PoC;
 • plné nasadenie a migrácia/automatizácia;
Kontajnerizačná platforma pre PSS

Microservices developement architecture pre Prvú stavebnú sporiteľňu (Erste Group, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Raiffeisen)

 • Architektúra pre budúci vývoj monolitického jadrového systému na mikroslužby;
 • neustály vývoj.
Architektúra mikroslužieb pre PSS

Služby DevOps pre Prvú stavebnú sporiteľňu (Erste Group, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Raiffeisen)

 • Súkromná cloudová platforma a systémy;
 • prevádzka, monitorovanie a údržba;
 • podpora agilných tímov;
Devops pre PSS

Integračná architektúra pre ČSOB (KBC Group)

 • Architektúra;
 • vyhodnotenie 10 alternatív (varianty Onpremise, cloud IaaS, PaaS);
 • ciele;
Integračná architektúra pre ČSOB

Kontajnerizačná platforma pre Dôvera Health Insurance Group

 • Fullstack súkromné cloudové prostredie;
 • vrátane infraštruktúrnych služieb, úložiska, monitorovania, správy protokolov;
 • infraštruktúra ako kód (IaaC);
Kontajnerizačná platforma pre Dôveru

Integračná platforma POC pre ČSOB (KBC Group)

 • Architektúra a dizajn;
 • nasadenie infraštruktúry v súkromnom cloude;
 • architektúra mikroslužieb;
Integračná architektúra pre ČSOB

Cloudová infraštruktúra pre globálne cloudové medicínske riešenie

 • Architektúra a dizajn súkromnej cloudovej platformy;
 • cloudová infraštruktúra;
 • backendové mikroslužby;
 • základ pre Angular frontendové rozhranie a centrum mobilných aplikácií pre zariadenia IoT;
cloud infrastructure

Súkromná cloudová infraštruktúra - PABK/365.bank

 • Platforma založená na kontajneroch, technológia Kubernetes;
 • infraštruktúrne služby pre logging, monitorovanie atď.;
 • automatizované nasadenie IaaC;
 • vysoká škálovateľnosť;
 • DevOps pripravenosť;
pabk cloud

Migrácia do Amazon Cloudu (AWS) pre Volkswagen Group Germany

 • Globálna migrácia a nasadenie systému VW (25 entít, 10x tis. používateľov);
 • cloudová architektúra;
 • integračná architektúra;
 • infraštruktúra ako nasadenie kódu (IaaC).
Cloud pre Volkswagen Group Services

Systém riadenia kvality pre Volkswagen Group Services

 • Funguje v režime SaaS;
 • Microsoft Azure cloud;
 • služby infraštruktúry PaaS;
Quality system managment pre Volkswagen Gropu Services

Podpora prevádzky Business Cockpit AWS pre Volkswagen Group Germany

 • Nastavenie prevádzkovej služby;
 • podpora prevádzky cloudovej infraštruktúry L2;
 • podpora prevádzky aplikácií L2;
Cloud pre Volkswagen Group Services

Riešenie pre Slovak Telekom, T-mobile Česká republika (Deutsche Telekom)

 • Nastavenie cloudovej platformy Microsoft Azure;
 • integrácia technológií Microsoft SaaS a Paas;
 • nasadenie a prevádzka regionálneho obchodného riešenia;
telekom riesenie

Riešenie pre Slovak Telekom, T-mobile Česká republika (Deutsche Telekom)

 • SaaS prevádzka obchodného riešenia;
 • cloudová platforma Microsoft Azure (služby SaaS a PaaS);
 • prevádzka a podpora aplikácie;
telekom riesenie

Solvedio - SaaS BPM platforma

 • Agilné BPM SaaS riešenie;
 • globálny multitennantný systém;
 • multi cloudová platforma (Google cloud, Microsoft Azure);
 • integrácia cloudových a onpremise prostredí
  CI/CD, DevOps;
solvedio