Systémy na riešenie problémov
pre Jaguar Land Rover Group

 • Plant performance management and monitoring platform;
 • Niekoľko systémov na rozpoznávanie a riešenie výrobných problémov;
 • Architektúra aplikácií mikroslužieb;
 • Platforma kontajnerizačnej infraštruktúry;
 • Infraštruktúra Kubernetes
 • Automatizácia CI/CD;
 • Operated in SaaS mode;
 • Microsoft Azure cloud;
 • PaaS services;
Problem Solving Solution pre JLR

Cloudifikácia controlingového riešenia pre Slovak Telekom, T-mobile Česká republika (Deutsche Telekom)

 • Migrácia riešenia do infraštruktúry do Microsoft Azure; 
 • Využitie platformových služieb MS Azure, vytvorenie a konfigurácia cloud infraštruktúry;
 • Automatizácia spracovania vstupných dát, ich procesingu i generovania výstupných štruktúr a reportov;
 • Nasadenie a handover infraštruktúry do cloud prostredia zákazníka;
 • Migrácia aplikácie na Testovacie a produkčné prostredia zákazníka;
 • Podpora a SLA;
telekom riesenie

Microservices developement architecture
pre Prvú stavebnú sporiteľňu (Erste Group, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Raiffeisen)

 • Architecture for future development of monolitic core system into microservices;
 • Continual development;
Architektúra mikroslužieb pre PSS

Systém riadenia výkonnosti
pre Jaguar Land Rover

 • Production performance management solution;
 • Containerisation infrastructure platform;
 • Kubernetes infrastructure;
 • Microservices;
 • CI/CD automation;
 • Operated in SaaS mode;
 • Microsoft Azure cloud;
 • PaaS services;
Performance Managment System pre JRL

Systém podpory výroby
pre Jaguar Land Rover

 • Downtime tracker solution ecosystem integrated into car production process;
 • Microservices architecture;
 • Containerisation infrastructure platform;
 • Kubernetes infrastructure;
 • Migration to Google Cloud;
 • Infrastructure as a code (IaaC);
 • Automated deployment;
Production Support System pre JRL

Kontajnerizačná platforma
pre ČSOB (KBC Group)

 • Red Hat Openshift platform setup;
 • Infrastructure services;
 • Integration into company's infrastructure and processes;
 • Infrastructure as a code (IaaC);
Kontajnerizačná platforma pre ČSOB

Infraštruktúra a prevádzka Azure
pre Volkswagen Group Services

 • Azure cloud services;
 • Creation of cloud and physical infrastructure;
 • Development and setup of applications;
 • Provisioning of SaaS service;
 • Operation;
Cloud pre Volkswagen Group Services

Kontajnerizačná platforma
pre Prvú stavebnú sporiteľňu (Erste Group, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Raiffeisen)

 • Architecture;
 • PoC;
 • Full deployment and migration/automation;
Kontajnerizačná platforma pre PSS

Služby DevOps
pre Prvú stavebnú sporiteľňu (Erste Group, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Raiffeisen)

 • Private cloud platform and systems;
 • Operation, monitoring and maintenance;
 • Support of agile teams;
Devops pre PSS

Integračná architektúra
pre ČSOB (KBC Group)

 • Architecture;
 • Evaluation of 10 alternatives (Onpremise variants, cloud IaaS, PaaS);
 • Objectives;
Integračná architektúra pre ČSOB

Kontajnerizačná platforma
pre Dôvera Health Insurance Group

 • Fullstack private cloud environment;
 • Including infrastructure services, storage, monitoring, log managment;
 • Infrastructure as a code (IaaC);
Kontajnerizačná platforma pre Dôveru

Integračná platforma POC
pre ČSOB (KBC Group)

 • Architecture and design;
 • Infrastructure deployment in private cloud;
 • Microservices architecture;
Integračná architektúra pre ČSOB

Cloudová infraštruktúra
pre globálne cloudové medicínske riešenie

 • Architecture and design of private cloud platform;
 • Cloud Infrastructure;
 • Backend microservices;
 • Core for Angular based frontend and mobile app hub for IoT devices;
cloud infrastructure

Súkromná cloudová infraštruktúra
pre PABK/365.bank

 • Container based platform, kubernetes technology;
 • Infrastructure services for logging, monitoring etc.;
 • Automated deployment IaaC;
 • High scalability;
 • DevOps pripravenosť;
pabk cloud

Migrácia do Amazon Cloudu (AWS)
pre Volkswagen Group Germany

 • Global VW system migration and production deployment (25 entities, 10x ths. users);
 • Cloud architecture;
 • Integration architecture;
 • Infrastructure as a code deployment (IaaC);
Cloud pre Volkswagen Group Services

Systém riadenia kvality
pre Volkswagen Group Services

 • Operated in SaaS mode;
 • Microsoft Azure cloud;
 • PaaS infrastructure services;
Quality system managment pre Volkswagen Gropu Services

Support of Business Cockpit AWS operaation - Volkswagen Group Germany

 • Setup of operation service;
 • Cloud infrastructure operation L2 support;
 • Application operation L2 support;
Cloud pre Volkswagen Group Services

Solution for Slovak Telekom, Tmobile Czech Republic (Deutsche telekom)

 • Microsoft Azure Cloud platform setup;
 • Integration of Microsoft SaaS and Paas technologies;
 • Deployment and operation of regional business solution for two DT counties;
telekom riesenie

Solution for Slovak Telekom, Tmobile Czech Republic (Deutsche telekom)

 • SaaS operation of business sulution;
 • Microsoft Azure Cloud platform (SaaS and PaaS services);
 • Application operation and support;
telekom riesenie

Controlingové riešenie pre riadenie ľudských zdrojov pre Slovak Telekom, T-mobile Česká republika (Deutsche Telekom)

 • Dodávka riešenia pre podporu riadenia ľudských zdrojov;
 • Integrácie toku dát tretích strán;
 • Spracovanie dát na úrovni (Oracle, MS SQL, ETL, MS SSAS, MS Power BI);
 • Implementácia dátovej kocky;
 • Vytvorenie Power BI reportov;
 • Podpora a SLA;
telekom riesenie

Rozšírenie controllingového systému pre riadenie ľudských zdrojov o plánovanie pre Slovak Telekom, T-mobile Česká republika (Deutsche Telekom)

 • Implementácia Microsoft Power Apps do rozšírenia možností spracovania dát a plánovania priamo na úrovni PowerBI reportov;
 • Automatizácia spracovania dát plánov;
telekom riesenie

Migrácia reportingu ST a TMCZ do federálneho DWH systému pre Slovak Telekom, T-mobile Česká republika (Deutsche Telekom)

 • Analýza pôvodných SQL z Netezza;
 • Mapovanie Netteza objektov na objekty v Exadata;
 • Vytvorenie SQL v Exadata;
 • Testovanie výstupov z  pôvodných a  nových SQL,  ladenie a riešenie performance;
 • Vytvorenie reportov v Cognos AS;
 • Testovanie finálnych reportov a ladenie správania promptov;
telekom riesenie

Controlingové riešenie pre riadenie investičných nákladov (CAPEX) pre Slovak Telekom, T-mobile Česká republika (Deutsche Telekom)

 • Spracovanie dát a reportingu na úrovni Oracle, MS SSIS, MS SQL, ETL, MS SSAS a MS Power BI;
 • Implementácia spracovania dát v MS SQL;
 • Implementácia dátovej kocky v MS SSAS;
 • Implementácia reportingu v PoweBI
telekom riesenie

Solvedio - platforma DaaS (Digitalization as a Service)

 • Prvé agilné SaaS riešenie založené na digitalizácii ako službe;
 • Global scaled multitennant system;
 • Multi cloud platform (Google cloud, Microsoft Azure);
 • Integration of cloud and onpremise environments;
  CI/CD, DevOps;
solvedio