logo-web-red

Je budúcnosť IT projektov v Agile?​

agile it vyvoj aspecta

Spoločnosti si dnes nemôžu dovoliť, aby proces, postup a dokumentácia pri vývoji IT produktov spomalili ich čas uvedenia na trh. Oneskorenia ich stoja konkurenčnú výhodu a zákazníkov. Tento aspekt v kombinácii s rýchlym vývojom technológií a spoločenskými turbulenciami viedli k potrebe prehodnotenia tradičných prístupov k riadeniu IT projektov. Odpoveďou sa stali agilné metodiky. Agilní praktici tvrdia, že lepšie zvládajú dynamickú povahu podnikateľského prostredia a umožňujú projektovému tímu rýchlo sa prispôsobiť nepredvídateľným a meniacim sa požiadavkám. Skutočne je ale agile pre IT vývoj nevyhnutný?

Kubernetes a kontajnery – prečo ich do roku 2025 nasadí až 85% spoločností?

kontajnerizacia aspecta

Podľa analytickej spoločnosti Gartner, do roku 2025 nasadí až 85 % podnikov vo vyspelých ekonomikách kontajnery. Aktuálne (rok 2022) kontajnerizačné platformy využíva cca 30 % organizácií. Tento významný nárast by sa mal odraziť aj na trhu v oblasti globálnej správy kontajnerov, ktorý pokorí hranicu 14 miliárd dolárov a ročná miera rastu sa očakáva na úrovni 25,1 %.