logo-web-red

Automatizácia a integrácia

S rastúcou komplexnosťou podnikových procesov sa priamo úmerne zvyšuje aj množstvo chýb spôsobených ľudským faktorom. Veľké organizácie taktiež často využívajú na riadenie rôznych procesov (napr. objednávky, cenové ponuky, výroba a pod.) rôzne softvérové nástroje. To vedie k ich segmentácii, neefektívnosti, náchylnosti k chybám a pre neskúsených zamestnancov aj k nepochopeniu. Integrácia a automatizácia vedia do veľkej miery tieto negatíva úspešne eliminovať. Zabezpečuje presný a včasný zber údajov, riadenie procesov a ich komplexnú optimalizáciu. Softvéry na automatizáciu podnikových procesov a vytváranie aplikácií, ktoré integrujú tieto procesy na jednom mieste dokážu priniesť biznisu výraznú pridanú hodnotu.

Automatizácia vs. Integrácia​

Automatizácia, v najvšeobecnejšom slova zmysle, sa zameriava na zníženie nákladov na pracovnú silu, v ideálnom prípade dokonca na ich úplné odstránenie. Automatizačné projekty odstraňujú manuálne vstupné mechanizmy a nahrádzajú ich automatizovanými procesmi. Tie dokážu ušetriť množstvo času pri stereotypných činnostiach, ako je napríklad zadávanie objednávok, fakturácia či vypĺňanie formulárov. V IT sa automatizácia viaže na proces vývoja softvéru a systémov, ktoré dokážu vykonávať opakovateľné procesy a obmedziť nutnosť manuálnych činností. Softvér sa používa na nastavenie a opakovanie pokynov, procesov alebo politík, ktoré šetria čas a uvoľňujú zamestnancov IT pre strategickejšiu prácu. S nárastom virtuálnych sietí a cloudových služieb, ktoré vyžadujú rýchle a komplexné zriaďovanie, je automatizácia nenahraditeľnou súčasťou digitálnej transformácie.

Integrácia je na druhej strane odovzdávanie údajov z jedného softvéru do druhého. Integrácia má teda za úlohu „zblížiť“ oddelenia pomocou technológie. V niektorých prípadoch to môže znamenať úplné zlúčenie rôznych oddelení a vytvorenie väčšieho tímu pre zákazníkov. Stručne povedané, integračné projekty majú za cieľ vziať údaje a presunúť ich k ďalšiemu softvéru, kde mu operátor pridá hodnotu, a potom ho ešte raz presunie k ďalšiemu softvéru. Aj integrácia je kľúčová pri digitálnej transformácii podniku, pretože všetko v IT je prepojené. Integrácia tiež prináša pridanú hodnotu prostredníctvom nových funkcií, ktoré vznikajú prepojením rôznych systémov.

Automatizácia a integrácia a ich výhody

Presný a včasný zber údajov

Vylepšené množstvo zozbieraných údajov a optimalizácia procesov pre rozhodovanie na základe údajov.

Lepšia zákaznícka skúsenosť

Lepšia konzistentnosť vašich služieb, rýchlejšie reakčné časy a potenciálne zníženie nákladov.

Zníženie prestojov a zvýšenie výkonu

Automatická kontrola a nastavenie softvéru vedie k väčšej efektivite pracovných postupov.

Konkurenčná výhoda

Zlepšuje užívateľský zážitok pre zákazníkov a má dlhodobé výhody zvýšenej hodnoty a lojality voči značke.

Optimalizované využitie softvéru

Odstránením zdržaní spôsobených nedostupnými operátormi a integráciou jednotlivých systémov sa dosiahne optimalizácia procesov.

Úspora nákladov a zvýšenie zisku

Zdroje je možné presmerovať inam, zlepšiť pracovné toky a zlepšiť presnosť a konzistentnosť operácií.

Automatizácia a integrácia podnikových systémov

Automatizácia a integrácia v podnikaní je dnes už viac menej nevyhnutnosťou. Hlavne vo veľkých spoločnostiach zaťažených mnohými administratívnymi úkonmi a stereotypnými pracovnými postupmi vedia automatizačné a integračné prístupy priniesť vysokú pridanú hodnotu pre zamestnancov, zákazníkov a v konečnom dôsledku pre celú organizáciu. Spoločnosť Aspecta má bohaté skúsenosti s návrhom a implementáciou takýchto postupov a systémov. Neváhajte nás osloviť, zautomatizujeme vaše procesy a integrujeme používané softvérové riešenia, aby takáto investícia viedla k úspore nákladov, zvýšenej efektivite pracovného toku a úspešnej digitálnej transformácii vášho podnikania.