Zoznámte sa.
Sme Aspecta.

Sme konzultačná spoločnosť pôsobiaca v oblasti dodávky IT riešení a riešení pre riadenie dizajnu podnikových procesov a implementačných riešení podľa špecifických požiadaviek klientov. Spolupracujeme s veľkými spoločnosťami a pomáhame im s transformáciou na rýchle, moderné, agilné a konkurencieschopné firmy.

aspecta logo

Poslanie a vízia

“Našim cieľom je zmeniť spôsob, ako podniky vytvárajú softvér a pristupujú k IT procesom, aby sa mohli sústrediť na svoje podnikanie, produkty a rast.”

Sme lídrami v oblasti osvojovania si a integrácie inovatívnych prístupov vývoja softvérových riešení. Dôraz kladieme na komunikáciu, spoluprácu a invenčný spôsob uvažovania, ktoré vedú k zrýchleniu digitalizácie a naštartovaniu agilného prístupu našich klientov.

Naše kľúčové aktivity sa zameriavajú na strategické, podnikové a IT poradenstvo a vysoko odborný implementačný servis.

Svoju pozornosť sústreďujeme na tie segmenty podnikania, v ktorých zosúladenie biznis požiadaviek a najnovších technologických možností vytvára najväčšiu pridanú hodnotu pre rast výkonu spoločností.

Sme inovátorom a spoľahlivým partnerom zvučných značiek v segmentoch bankovníctva, telekomunikácií či automobilového priemyslu.

aspecta logo

Prečo Aspecta?

Aspecta vám prináša inivácie

INOVATÍVNOSŤ

Neuspokojujeme sa s dobrými riešeniami, hľadáme tie najlepšie. Prinášame invenčnosť do našich služieb a do podnikania našich klientov.

Aspecta vám prináša pridanú otvorenosť

OTVORENOSŤ

Uvedomujeme si rýchlosť zmien okolo nás. Nevnímame ich ako prekážku, ale ako príležitosť a potenciál rastu. Sme otvorení novým technológiám, prístupom i mysleniu.

Aspecta vám prináša odbornosť

ODBORNOSŤ A EXPERTÍZA

Vďaka skúsenostiam a expertom je našou najcennejšou komoditou know how a odborné znalosti, ktoré z nás robia špičku na trhu.

Aspecta vám prináša silné vzťahy

BUDOVANIE VZŤAHOV

Sme aktívnym iniciátorom vzťahov s našimi klientmi a kolegami. Zakladáme si na dlhodobých partnerstvách, ktoré vedú k otvorenosti a spokojnosti.

Aspecta vám prináša agilitu

AGILITA

Nepretržite sa posúvame vpred. Prispôsobujeme a transformujeme naše postupy, aby sme maximalizovali efektivitu a produktivitu.

Aspecta vám prináša pridanú hodnotu

HODNOTA PRE KLIENTA

Neustále zdokonaľujeme a inovujeme naše služby, nie na základe toho, čo potrebujeme my, ale čo potrebujú naši klienti. Vytvárame pre nich pridanú hodnotu.

aspecta logo

Náš tím

Peter Stročka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Peter Stročka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Peter Stročka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Peter Stročka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Peter Stročka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Peter Stročka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

aspecta logo

Partnerstvá