logo-web-red

Biznis spin-off v IT

V IT segmente si v posledných rokoch nezískali popularitu len startup-y, ale aj tzv. firemné spin-off. Tie sa stali obľúbeným spôsobom spoločností, ako znásobiť svoju hodnotu, obchodný potenciál a ako sa zamerať na nové obchodné ciele. Veľkú časť popularity biznis spin-off možno pripísať výhodám, ktorý tento spôsob podnikania ponúka: spin-off má materiálnu i personálnu podporu materskej spoločnosti, ale zároveň vytvára inovatívne prostredie na rast nápadov, ktoré boli brzdené okolnosťami a fungovaním starého prostredia. Túto cestu sme zvolili aj my pri tvorbe nášho spin-off projektu SOLVEDIO.

Spin-off je typom firemného mechanizmu, pri ktorom spoločnosť „oddelí“ sekciu svojho podnikania ako samostatný podnik alebo vytvorí druhý podnik, aj keď materský biznis je stále aktívny. Biznis spin-off je teda mechanizmus na oddelenie divízie alebo oblasti podnikania od materskej spoločnosti. Spin-off sa stáva nezávislou spoločnosťou s aktívami, zamestnancami, duševným vlastníctvom, technológiou alebo existujúcimi produktmi, ktoré sú prevzaté od materskej spoločnosti. Manažérsky tím novej spoločnosti je mnohokrát z rovnakej materskej organizácie. Vyčlenenie často ponúka príležitosť, aby divízia bola podporovaná spoločnosťou, ale nebola ovplyvnená imidžom alebo históriou materskej spoločnosti.

aspecta logo

Čo je to biznis spin-off?

Proces oddelenia spin-off biznisu sa deje najmä v prípade, ak má spoločnosť divíziu či sekciu s veľkým potenciálom, ktorá presne nesúvisí s jej kľúčovými kompetenciami a jej uvedenie pod samostatnú značku, vlastníctvo a riadenie umožňuje materskej spoločnosti aj spin-off spoločnosti sústrediť sa na to, čo vedia najlepšie.  

Vo väčšine prípadov materská spoločnosť alebo organizácia ponúka spin-off podporu pri jednej alebo viacerých z nasledujúcich činností: 

  • Investovanie vlastného imania do novej firmy;
  • Byť prvým zákazníkom spin-off a podporiť jeho rozvoj;
  • Poskytnutie „inkubačného“ priestoru (zariadenie, technologické vybavenie…); 
  • Poskytovanie právnych, finančných alebo technologických služieb.
spin-off-biznis

ZDROJ: cepymenews.es

Celá podpora zo strany materskej spoločnosti je poskytovaná s jasným cieľom pomôcť spin-off biznisu rásť. Úspešné technologické spin-off biznisy stoja najmä na úzko zameraných technológiách (ktoré majú špecifickú produktovú technológiu a nie širokú technologickú platformu), dostatočne odlišných od technickej vedomostnej základne materskej spoločnosti. 

aspecta logo

Dôvody vzniku spin-off v biznise

Najbežnejším dôvodom vzniku spin-off biznisu je, že materská spoločnosť v ňom vidí nový potenciál. Spin-off má tendenciu zvyšovať výnosy, pretože nové nezávislé spoločnosti sa môžu lepšie sústrediť na svoje špecifické produkty alebo služby. Spoločnosť môže uskutočniť odčlenenie, aby lepšie alokovala svoje zdroje a efektívnejšie spravovala divíziu, ktorá má dlhodobejší potenciál, alebo ak časť podnikania smeruje iným smerom a má iné strategické priority ako materská spoločnosť.  Spin-off však bude mať samostatnú štruktúru riadenia a nový názov, pričom si zachová rovnaké aktíva, duševné vlastníctvo a ľudské zdroje. Výsledkom tohto procesu by však mal byť stav, kedy materská spoločnosť aj spin-off majú tendenciu dosahovať lepšie výsledky samostatne ako spolu. 

Hlavné dôvody prečo sa zamyslieť nad vznikom spin-off podnikaním vznikajú napríklad, ak: 

  • Existujú segmenty vášho portfólia, ktoré už nezodpovedajú kľúčovým kompetenciám spoločnosti, aj keď naďalej dosahujú dobré výsledky. 
  • Existujú obchodné aktivity, ktoré by mohli dosahovať lepšie výsledky pod samostatným vedením alebo na iných trhoch. 
  • Odčlenenie určitej divízie by umožnilo materskej spoločnosti získať silnejšie zameranie.
aspecta logo

Aký význam má biznis spin-off?

Vznik spin-off biznisu vytvára pre podnik novú hodnotu a môže urýchliť nielen rast odčlenenej „entity“, ale aj materskej spoločnosti. Vzniká tak úplne nový potenciál pre obe strany. Význam spin-off biznisu tiež tkvie, samozrejme, v ekonomických faktoroch. Odčlenenie spoločnosti môže oslobodiť materskú spoločnosť a spin-off od kapitálových a byrokratických obmedzení, takže môžu vykonávať stratégie, ktoré by inak nemohli. Ich osudy však často zostávajú spojené. Takýmto spôsobom vznikol aj spin-off Aspecty – digitalizačná platforma Solvedio, ktorú predstavíme v ďalšom článku.

Páčil sa vám článok?

Prihláste sa do newslettera
Zdieľajte ho na sociálnych sieťach