logo-web-red

Digitalizácia podnikania v roku 2022: benefity, trendy a výzvy

Situácia, ktorú spôsobila pandémia v posledných rokoch, zapríčinila zánik mnohých podnikov. Na jednej strane v plnej miere odkryla tie organizácie, ktoré už mali problémy pred pandémiou, na strane druhej dala zabrať aj biznisom, ktoré sa z rôznych príčin nedokázali aktuálnej situácii promptne a flexibilne prispôsobiť. Dnes už však môžeme konštatovať, že víťazne vyšli z pandémie najmä spoločnosti, ktoré úspešne nabehli na vlnu digitalizácie. Pod tlakom okolností však boli tieto zmeny často unáhlené a neúplné. V roku 2022 preto stoja spoločnosti pred novou výzvou: dokončiť započaté transformačné procesy, rozšíriť svoje digitalizačné aktivity a implementovať nové trendy digitálnej transformácie do podnikania.

Rok 2021 nazvala spoločnosť McKinsey rokom transformácie. Ľudia, korporácie i spoločnosť sa začali pozerať viac do budúcnosti a nie len na prežitie súčasnosti. Digitálna transformácia, ktorú mnohé spoločnosti započali v roku 2020, pokračovala v roku 2021 rýchlym tempom, keďže pandémia naďalej ovplyvňovala svet. Zatiaľ čo mnohé z predpovedí týkajúcich sa roku 2021 sa ukázali ako správne (nárast cloudových riešení, vzostup AI a automatizácie…), iné sa celkom nenaplnili a boli presunuté kvôli naliehavejším a strategickejším potrebám. Mnohé organizácie za posledné dva roky prišli na to, ako úspešne zdigitalizovať svoje podnikanie a „digitálne podniky“ sa stali novým základom úspechu. Odznievajúca pandémia však na naliehavosti digitálnej transformácii neuberá. Naopak, digitalizácia podnikania už viac nie je luxusom, ale absolútnou nevyhnutnosťou pre prežitie na „postcovidovom“ trhu.

aspecta logo

Prečo je digitalizácia nevyhnutnosťou, nie trendom?

Počas pandémie sa digitálna transformácia stala kľúčovou strategickou iniciatívou a všeobecným termínom pre implementáciu nových technológií, talentov a procesov na zlepšenie obchodných operácií a uspokojenie zákazníkov. A v roku 2022 digitálna transformácia pokračuje. Nech sa podniky v predchádzajúcich dvoch rokoch snažili akokoľvek, len málo z nich prešlo digitálnou transformáciou komplexne a holisticky. Digitalizácia podnikania nie je jednorazový proces, ale kontinuálne zlepšovanie a prispôsobovanie obchodných procesov neustále sa vyvíjajúcim technológiám a spoločenským zmenám. Podľa App Developer Magazine sa v roku 2022 spoločnosti budú musieť zamerať v tomto smere najmä na budovanie obchodných modelov zameraných na zákazníka ako ďalší organický krok k digitálnej transformácii. Pre priemyselné odvetvia poskytujúce vysokohodnotné klientske služby bude požiadavka na uskutočnenie tohto prechodu naliehavejšia než v iných odvetviach, čo bude mať za následok digitalizáciu mnohých odvetví tradične odmietajúcich digitálne technológie.

Okrem toho existuje mnoho dôvodov, prečo má prechod na digitál zmysel pre každého podnikateľa 21. storočia. Vyberáme tri najmarkantnejšie, ktoré sa dokážu prejaviť veľmi skoro po naštartovaní digitalizácie vášho biznisu:


Warning: Undefined array key "eael_feature_list_icon_size" in /data/e/3/e3a8cc59-2085-4aa9-8192-11bc1026d314/aspecta.sk/web/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/includes/Elements/Feature_List.php on line 936

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/e/3/e3a8cc59-2085-4aa9-8192-11bc1026d314/aspecta.sk/web/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/includes/Elements/Feature_List.php on line 936
 • Dokážete reagovať promptnejšie na neočakávané situácie

  Či už je to využívanie cloudu, komplexná modernizácia IT infraštruktúry alebo len digitalizácia určitých obchodných procesov za účelom umožnenia práce z domu, všetky aspekty digitálnej transformácie vám pomôžu oveľa rýchlejšie zareagovať na neočakávané spoločenské turbulencie. Vaše podnikanie bude vo všetkých smeroch flexibilnejšie.

 • Šetrí váš čas i náklady

  Súčasťou digitálnej transformácie je aj automatizácia a digitalizácia obchodných procesov, efektívnejšie zbieranie a analýza dát, a s tým súvisiace odbremenenie zamestnancov od určitých stereotypných úloh. Všetky tieto aspekty v konečnom dôsledku šetria čas, ktorý môže byť oveľa efektívnejšie využívaný na kreatívnejšie úlohy s pridanou hodnotou, a tým, samozrejme, aj financie.

 • Zvyšuje flexibilitu vašich zamestnancov

  Digitalizácia poskytuje väčšiu flexibilitu pri obsadzovaní zamestnancov, keďže umožňuje zamestnancom pracovať na diaľku (pri výbere uchádzačov tak nie ste limitovaný miestom výkonu práce, čo oceníte najmä pri špecifických povolaniach s nízkym počtom kvalifikovaných uchádzačov). Vaša spoločnosť môže taktiež zvýšiť mieru udržania zamestnancov, keď zamestnanci využívajú flexibilitu práce z domu. Okrem toho umožňuje spoločnostiam znížiť množstvo kancelárskych priestorov, ktoré potrebuje, a tým znížiť režijné náklady.

aspecta logo

Trendy digitalizácie na rok 2022

Ako sme už uviedli, digitálna transformácia sa s pomalým ukončením pandémie nekončí. Naopak, aj rok 2022 prináša nové trendy, ktoré dokážu vaše podnikanie posunúť na novú úroveň:

Hyperautomatizácia

Hyperautomatizácia je obchodne riadený prístup na identifikáciu, kontrolu a automatizáciu čo najväčšieho počtu obchodných a IT procesov. Vyžaduje si organizované používanie viacerých technologických nástrojov a platforiem, vrátane RPA, AI či low-code a np-code platforiem. Gartner predpovedá, že adaptívne riadenie, poháňané hyperautomatizáciou, sa stane diferencujúcim faktorom vo výkonnosti spoločnosti.

Platformy natívne v cloude

Cloudové platformy využívajú základnú elasticitu a škálovateľnosť cloud computingu. Gartner predpovedá, že do roku 2025 budú cloudové platformy slúžiť ako základ pre viac ako 95 % nových digitálnych iniciatív, oproti menej ako 40 % v roku 2021. V roku 2022 sa tiež dostanú podľa predpovedí do centra pozornosti hybridný cloud a multi-cloud, ale aj nové služby ako napríklad „serverless computing“.

Dôraz na environmentálne a sociálne aspekty

Od klimatických otázok až po sociálne dobro, mnohé organizácie v každom odvetví v roku 2021 zavádzali tzv. environmentálne sociálne riadenie (ESG – Environmental, Social, Governance). Do pozornosti biznisu sa tak dostali aspekty ako klíma, rozmanitosť, rovnosť a trvalo udržateľný vývoj produktov. Aj z toho dôvodu stále viac predajcov softvéru vytvára riešenia, ktoré podporujú tieto snahy o udržateľnosť. Či už sú to riešenia priamo na riadenie v oblasti ESG alebo nástroje podporujúce bezpapierovú stratégiu a ekologické narábanie s technológiami.

Digitalizacia podnikania v roku 2022

Sila umelej inteligencie

AI sa stáva všadeprítomnou a každodennou súčasťou života mnohých pracovníkov, ale aj spotrebiteľov. A v roku 2022 budú podnikové aplikácie poháňané umelou inteligenciou ešte robustnejšie, poháňané mimoriadnym rastom údajov a výkonnejším hardvérom. To umožní riešiť pomocou AI čoraz väčšie a komplexnejšie podnikové problémy.

Low-code a no-code ako hlavný prúd

Počiatočné pochybnosti okolo no-code a low-code platforiem sa nenaplnili a tieto nástroje sa ukázali ako prínos nielen pre spoločnosti, ale aj pre samotných vývojárov. Kombináciou low-code a no-code riešení s profesionálnymi vývojármi môžete vyvíjať digitálne riešenia oveľa rýchlejšie, flexibilnejšie a lacnejšie. Tieto riešenia zároveň poskytujú aj netechnickým pracovníkom v iných častiach organizácie príležitosť robiť inteligentnejšie rozhodnutia bez toho, aby museli čeliť strmej krivke učenia.

Všetko ako služba

Cloud a SaaS platformy mali v posledných rokoch mimoriadny vplyv na obstarávanie technológií. Jednorazové kapitálové výdavky na softvér a infraštruktúru sa čoraz častejšie vymieňajú za technológie založené na predplatnom a OpEx, ktoré je možné zaobstarať na základe spotreby. To viedlo k odklonu od tradičných nákupných cyklov. V roku 2022 sa preto predpokladá, že prístup „všetko ako služba“ dosiahne vrchol a prostredníctvom tohto modelu si budú môcť spoločnosti zabezpečiť všetko – od softvéru cez virtualizáciu desktopov až po digitalizáciu.

aspecta logo

Kľúčové prekážky v riešení digitálnej transformácie

  1. Nedostatočná stratégia digitálnej transformácie

Mnohé podniky za posledné dva roky prešli digitálnou transformáciou a rovnako v nej mnohé neboli úspešné. Správa od McKinsey poukazuje na to, že až 70 % iniciatív digitálnej transformácie nedosahuje svoje definované ciele. Digitálna transformácia si totiž vyžaduje holistický prístup nielen k technológii, ale aj k novej firemnej kultúre. Potrebuje pevnú stratégiu a koncept na silných základoch. Aby bola úspešná je nevyhnutné, aby spoločnosti mali plán digitálnej transformácie a tiež jasnú predstavu o tom, ako ovplyvní ich podnikanie.

  1. Neefektívny zber a analýza údajov

Dáta sa stávajú v biznise neoceniteľným artiklom a hnacím motorom digitálnej transformácie. Napriek svojej veľkosti alebo postaveniu na trhu by každá obchodná organizácia mala využívať všetky relevantné údaje o zákazníkoch, konkurencii, dodávateľoch či trhu, aby jej digitálna transformácia bola úspešná. Len efektívny zber a analýza týchto dát vytvoria bázu pre ideálnu digitalizáciu biznisu.

  1. Statické obchodné modely

Tradičné obchodné modely sú často odolné voči zmenám, lipnú na starých technológiách a neefektívnych pracovných procesoch, váhajú s prispôsobením. Tým však strácajú konkurencieschopnosť. Každá obchodná organizácia by si mala priznať, že jedinou konštantou je zmena. Digitálna obchodná transformácia dnes vytvára scenár typu „do-or-die“ pre každý podnik na celom svete.

aspecta logo

Budúcnosť digitálnej transformácie – Digitalizácia ako služba

Ak niekto očakával, že akcelerácia digitálnej transformácie a digitalizácie biznisu sa s ústupom pandémie spomalí, mýlil sa. Tieto tendencie nabrali za posledné dva roky takú rýchlosť, že sú priam nezastaviteľné a v drvivej väčšine organizácií je ich implementácia a rozširovanie otázkou prežitia a konkurencieschopnosti, o čom svedčia aj predchádzajúce informácie. Je viac než isté, že tieto tendencie nepoľavia a že digitalizácia sa nebude týkať už len veľkých hráčov, ale istou formou digitálnej transformácie bude musieť prejsť skôr či neskôr každý úspešný biznis. Dnes je už jasné, že digitalizácia nie je jednorazovou úlohou – je to neustála cesta transformácie.

Riešenie týchto výziev si bude vyžadovať transformáciu myslenia rovnako ako technológie. Na dosiahnutie cieľov bude potrebné uvažovať o nových prístupoch k poskytovaniu aplikácií a iných digitálnych skúseností koncových používateľov. Vzhľadom na tlak kladený na nevyhnutnosť digitalizácie a digitálnej transformácie nie je vždy možné navrhnúť a postaviť celé transformačné prostredie svojpomocne. Rozumnou voľbou v takýchto prípadoch je externý skúsený dodávateľ, ktorý môže poskytnúť digitalizáciu ako komplexnú službu na požiadanie.

Vytvára sa priestor pre nové nástroje a služby, ktoré by v sebe implementovali všetky prístupy a trendy digitálnej transformácie, ktoré sme uviedli (ako cloud, automatizácia, AI, low-code atď.). Východiskom v tomto bode je prístup „digitalizácia ako služba“ (digitalization as a service – DaaS). Digitalization as a service (DaaS) je model digitalizácie podnikania a digitálnej transformácie, kedy dochádza k hosťovaniu potrebných nástrojov prevádzkovateľom služby, pričom zároveň ponúka aj know-how a expertízu prostredníctvom externej podpory a špecializovaného tímu (zloženého z IT expertov, SCRUM masterov, agile konzultantov, analytikov či customer success expertov). Služba je zákazníkom ponúkaná cez internet prostredníctvom využitia cloudu. DaaS princíp sa vyvinul ako reakcia na nevyhnutnosť digitalizácie obchodných procesov a digitálnej transformácie naprieč podnikateľským spektrom, a zároveň na potrebu spoločností reagovať na technologické zmeny flexibilne a rýchlo.

Digitalizácia ako služba znamená nový prístup, ktorý transformuje a akceleruje celú oblasť digitalizácie. Externý tím expertov by mal byť schopný poskytnúť všetko, čo potrebujete – posúdenie pripravenosti na transformáciu kultúry, agilnú analýzu problémov a procesov, riešenia, kybernetickú bezpečnosť, podporu cloudu či nástroje na spoluprácu. To všetko kedykoľvek a odkiaľkoľvek, s podporou odborných znalostí, procesov a nástrojov potrebných na prekonanie technologických výziev moderného podnikania.

aspecta logo

Ako byť úspešný v digitálnej transformácii v roku 2022?

V prvom rade musia mať firmy kultúru zameranú na zákazníka, ktorej by mali rozumieť všetky funkčné a obchodné jednotky bez ohľadu na to, či fungujú v existujúcich procesoch alebo sú hybnou silou inovácií. Firmy musia mať taktiež kultúru zameranú na údaje. Digitálna transformácia sa spolieha na neustály a podrobný tok údajov a firmy musia využiť transformačnú silu údajov a nastaviť infraštruktúru dátového toku, ktorá zahŕňa ich zber, analýzu, reportovanie a vizualizáciu. Vrcholový manažment sa v tomto kontexte nemôže báť zaviesť odvážne stratégie na úrovni podniku.

Ako sme však niekoľkokrát zdôraznili, digitalizácia biznisu a digitálna transformácia nie sú jednorazovými procesmi a ich úspešná implementácia je behom na dlhú trať. So spoľahlivým partnerom a s modelom digitalizácia ako služba (DaaS), sa však tohto kroku už viac nemusíte obávať. V roku 2022 môže byť pre vás práve vďaka DaaS začatie cesty digitálnej transformácie dostupnejšie ako kedykoľvek pred tým.

Páčil sa vám článok?

Melden Sie sich für den Newsletter an
Zdieľajte ho na sociálnych sieťach
Autor

Má bohaté skúsenosti s Priemyslom 4.0, inováciami, mapovaním toku hodnôt, skrátením doby prípravy, riadením, neustálym zlepšovaním a Kaizen.

Vladimír Klimant Product manager
vlasdimir klimant