Vývoj softvéru

Vývoj softvéru na mieru vášho podnikania má významný vplyv na vašu spoločnosť a prináša do nej mnoho výhod. Vývoj softvéru pritom zahŕňa nielen vývoj webových či softvérových aplikácií, ale aj zohľadnenie obchodných potrieb a požiadaviek používateľov. S využitím najmodernejších agilných postupov je potom výsledný produkt nositeľom vysokej obchodnej hodnoty.

Vývoj softvéru

Vývoj softvéru je súbor aktivít počítačovej vedy venovaných procesu vytvárania, navrhovania, nasadenia a podpory softvéru. Veľa spoločností využíva bežne dostupné softvérové balíky, kvôli nižším nákladom na implementáciu. Takýto prístup, samozrejme, nemusí byť nevyhnutne zlý, často sa však stáva, že v určitom bode používatelia narazia na obmedzenia. Najmä pri špecifických úlohách či procesoch funkcionalita „všeobecných“ softvérových riešení nemusí byť dostatočná. To v konečnom dôsledku brzdí produktivitu, pripravuje používateľov o čas a z dlhodobého hľadiska vedie k zvýšeniu nákladov. Vývoj softvéru na mieru (aj keď počiatočné náklady môžu byť vyššie) zabezpečí, že výsledný produkt bude kopírovať požiadavky vášho podnikania a nakopne automatizáciu a digitálnu transformáciu vašej spoločnosti.  

Výhody vývoja softvéru na mieru

Prispôsobený softvér, okrem toho, že eliminuje vyššie spomínané obmedzenia hotových softvérových riešení, prináša vašej spoločnosti aj iné výhody.

Spoľahlivosť

Vlastný softvér zabezpečí, že všetky jeho aspekty sú prispôsobené na mieru užívateľom, účelu, bezpečnosti. Správne testovanie zaistí, že máte spoľahlivý nástroj, ktorý môže podporiť rast vášho podnikania.

Jedinečnosť

Každé podnikanie je jedinečné. To, čo funguje pre jednu firmu, nemusí fungovať pre inú. Vývoj exkluzívneho softvéru pre vašu firmu zaisťuje, že môžete riešiť konkrétne činnosti a postupy podľa vašich požiadaviek.

Nákladová efektivita

Vývoj vlastného softvéru vám umožňuje riadiť rast firmy. Softvér ako taký zaisťuje kontinuitu podnikových procesov, čo vám ušetrí náklady na aktualizácie, rozšírenia a úpravy.

Kompatibilita

Softvér je súčasťou komplexnej IT infraštruktúry podniku. Vytvorenie vlastného softvérového riešenia môže vyriešiť mnoho typov problémov týkajúcich sa toku informácií a kompatibility.

Konkurenčná výhoda

Softvér na mieru vyrieši vaše obchodné problémy a zvýši efektivitu. Možnosť jeho prispôsobenia vám zároveň dáva možnosť poučiť sa z konkurencie a urobiť vlastné riešenie efektívnejšie.

Flexibilita

Neprispôsobujete vaše podnikanie softvéru, ale prispôsobujete softvér vášmu podnikaniu. To dodáva vašim obchodným procesom vysokú mieru flexibility a nových možností.

Softvér na mieru

Hotové softvérové riešenie môže byť pre vašu spoločnosť dobrým riešením. Cieľom každého biznisu je však rast a pri rozširovaní vášho podnikania môžu vznikať problémy, ktoré navýšia náklady na správu a prevádzku IT. Investícia do softvéru na mieru sa preto z dlhodobého hľadiska, aj vzhľadom na vyššie popísané výhody, jednoznačne oplatí. Vývoj softvéru na mieru vám umožňuje vyriešiť rôzne problémy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vašej spoločnosti. Tak ako pri iných typoch IT služieb, aj v tomto prípade je však veľmi dôležité vybrať si skúseného dodávateľa. Pri vývoji softvéru na mieru berieme do úvahy okrem technologických aspektov, aj požiadavky vašich podnikateľských procesov a softvér dodávame najmodernejšími agilnými postupmi tak, aby sa stal prirodzenou súčasťou vašej spoločnosti.