logo-web-red

AI adopcia s garantovanou návratnosťou

Vaša cesta k vyššej efektivite začína s nami. Garantujeme rýchlu a efektívnu adopciu AI riešení. Sprevádzame vás od začiatku do konca a poskytujeme špičkovú podporu. 

0 +

rokov skúseností

0 +

úspešných projektov

0 +

expertov na cloud a AI

AI riešenia s garantovanou návratnosťou

Privedieme vašu organizáciu k efektívnej adopcii AI technológií end-to-end, aj keď nemáte dostatočné AI kompetencie a interné kapacity. Rýchlo vám vybudujeme AI kompetenciu a tím na správu vašich AI riešení a IT prevádzky.

Náš prístup k adopcii AI je rozdelený do dvoch kľúčových fáz:

Analýza

 • AI RADAR

  Pomocou nášho unikátneho AI radaru zmapujeme potenciál využitia AI vo vašej organizácii. Identifikujeme kľúčové oblasti s najvyššou pridanou hodnotou a návratnosťou.

 • VYHODNOTENIE PRIPRAVENOSTI

  Zhodnotíme vašu aktuálnu IT infraštruktúru a procesy z hľadiska pripravenosti na implementáciu AI. Pomocou workshopov identifikujeme najvhodnejšie "use casey" na AI adopciu.

 • STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

  Vytvoríme detailný plán AI adopcie šitý na mieru vašej organizácie, vrátane feasibility, business potenciálu a vyhodnotenia očakávaných prínosov.

Implementácia

 • AGILNÝ VÝVOJ

  Agilný vývoj riešení podľa predchádzajúcej fázy plánovania zabezpečí, že vaše AI riešenia budú presne prispôsobené konkrétnym potrebám vašej firmy.

 • INTEGRÁCIA

  Bezproblémová integrácia AI technológií do vašich existujúcich systémov zabezpečí, že prevádzka nebude prerušená a maximalizujú sa prínosy AI.

 • PODPORA

  Neustále ladenie a zlepšovanie AI systémov, poskytovanie technickej podpory a údržby zabezpečí plynulý chod AI technológií a ich maximálnu efektivitu.

Zverte vašu AI budúcnosť odborníkom

S AI adopciou od Aspecty môžete očakávať nielen zavedenie AI technológií do vašej infraštruktúry, ale kompletnú transformáciu vášho podnikania smerom k inovácii a efektivite. Naším cieľom je poskytnúť vám:

Optimalizáciu nákladov pri zachovaní vysokého výkonu a bezpečnosti

Flexibilitu AI riešení, ktoré podporujú rast vášho biznisu

Posilnenie trhovej pozície pomocou AI riešení

Chcete nákladovo efektívne a bezpečné AI riešenia?

Náš tím je pripravení vám pomôcť, aby ste čo najskôr videli pozitívne výsledky vplyvu AI riešení na vaše podnikanie!

Úspešné príbehy našich klientov

Naši cloudoví experti úspešne dokončili viac než 120 projektov rôzneho rozsahu. Medzi naše najvýznamnejšie riešenia v oblasti cloudu patria:

Cloudová infraštruktúra pre globálne cloudové medicínske riešenie

Zabezpečovali sme architektúru a dizajn pre súkromnú cloudovú platformu, s poskytnutím backendových mikroslužieb a základu pre Angular frontendové rozhranie a centrum mobilných aplikácií pre zariadenia IoT.

Infraštruktúra a prevádzka Azure pre Volkswagen Group Services

Partnerovi sme poskytli rozsiahle cloudové služby vrátane vytvorenia a správy cloudovej a fyzickej infraštruktúry prostredníctvom platformy Azure.

Súkromná cloudová infraštruktúra pre PABK/365.bank

Pre slovenskú banku sme vytvorili súkromnú cloudovú infraštruktúru s vysokou škálovateľnosťou a pripravenosťou na DevOps. Riešenie zahŕňalo platformu založenú na kontajneroch s technológiou Kubernetes.

Migrácia do Amazon Cloudu (AWS) pre Volkswagen Group Germany

Zabezpečovali sme globálnu migráciu a nasadenie systému VW (25 entít, 10x tis. používateľov). Súčasťou riešenia bola cloudová architektúra, integračná architektúra a infraštruktúra ako nasadenie kódu (IaaC).

AI adopcia prináša hmatateľné výsledky

Zníženie nákladov na operácie až o 40 %

AI riešenia automatizujú rutinné úlohy, znižujú náklady na pracovnú silu a zvyšujú produktivitu, čím dosahujete vyššiu efektivitu a nižšie prevádzkové náklady.

Zvýšenie rýchlosti uvedenia na trh až o 68 %

AI technológie umožňujú rýchlejšiu analýzu a spracovanie údajov, čo umožňuje firmám dynamicky reagovať na zmeny na trhu, na konkurenciu a požiadavky zákazníkov.

Zlepšenie rozhodovacích procesov až o 60 %

AI systémy poskytujú hlboké analytické schopnosti a predikčné modely, ktoré umožňujú lepšie a rýchlejšie rozhodovanie na základe dát.

Zvýšenie zákazníckej spokojnosti až o 70 %

AI technológie umožňujú personalizovanejšie služby a rýchlejšiu odozvu na potreby zákazníkov, čo výrazne zvyšuje ich spokojnosť a lojalitu.

Zvýšenie efektivity zdrojov až o 88 %

AI technológie optimalizujú využívanie energetických a materiálnych zdrojov, čo môže výrazne znížiť energetickú spotrebu a zvýšiť udržateľnosť vašej spoločnosti.

Technológie, s ktorými pracujeme

Pracujeme s najkvalitnejšími technológiami v oblasti cloudu a sme partnermi významných cloudových poskytovateľov. 

Microsoft Azure Logo.wine
aws partner logo
o prtnr clr rgb

FAQ

Máme odpovede na vaše otázky o bezpečnosti, čase realizácie a nákladoch na AI adopciu

Čo presne znamená AI adopcia?

AI adopcia zahŕňa integráciu umelej inteligencie do vašich obchodných procesov s cieľom zlepšiť efektivitu, automatizáciu a rozhodovacie procesy.

Ako dlho trvá AI adopcia?

Dĺžka procesu závisí od komplexnosti vašich potrieb a existujúcej infraštruktúry, ale typický projekt môže trvať od niekoľkých týždňov do niekoľkých mesiacov.

Je AI adopcia bezpečná?

Áno, používame pokročilé bezpečnostné protokoly a štandardy, aby sme zabezpečili ochranu vašich dát a systémov počas celej implementácie AI riešení.

Ako si vybrať správne AI riešenie?

Naši experti vám pomôžu identifikovať najvhodnejšie AI riešenia na základe vašich obchodných cieľov, súčasných potrieb a technických možností.

Aké sú bežné výzvy pri AI adopcii?

Bežné výzvy zahŕňajú zmenu firemných procesov, školenie zamestnancov na nové technológie a integráciu AI systémov do existujúcej infraštruktúry.

Ako by mala spoločnosť plánovať AI adopciu?

Dôkladné plánovanie zahŕňa analýzu súčasného stavu, definovanie cieľov, výber správnych technológií, školenie tímu a priebežné monitorovanie a optimalizáciu procesov.

Ako môže spoločnosť zabezpečiť úspešnú AI adopciu?

Úspešná AI adopcia vyžaduje silné vedenie, jasné ciele, kvalitnú komunikáciu a zapojenie všetkých úrovní organizácie do procesu prechodu na AI technológie. 

Ako sa vyrovnávať s obavami zamestnancov počas AI adopcie?

Poskytujeme školenia a podporu zamestnancom, aby pochopili výhody AI a boli pripravení pracovať s novými technológiami, čím znižujeme obavy a zvyšujeme dôveru v celý proces.

Obavy pri migrácii do cloudu Riešenie v cloude
Bezpečnostné obavy
Pokročilé bezpečnostné protokoly a šifrovanie dát poskytované cloudovými platformami
Otázky súkromia a súladu s predpismi
Cloudové služby s certifikáciami zabezpečujúce súlad s lokálnymi a medzinárodnými predpismi
Závislosť od poskytovateľa
Flexibilné a prispôsobiteľné cloudové služby s možnosťou multi-cloud stratégií
Náklady na migráciu
Platba podľa skutočného využitia a možnosť využitia financovania na mieru pre migráciu
Výkonnostné obmedzenia
Vysoko škálovateľné a konfigurovateľné prostriedky s garantovanými výkonnostnými úrovňami
Komplexnosť a správa
Správcovské nástroje a služby pre zjednodušenie riadenia a automatizáciu procesov
Pripojenie a dostupnosť
Možnosti hybridného cloudu a cloudové edge riešenia pre optimalizáciu latencie a pripojenia
Strata kontroly
Podrobné prístupové politiky a auditné záznamy pre zachovanie kontroly nad prostrediami a dátami