logo-web-red

Cloudifikácia controlingového riešenia pre Slovak Telekom,
T-mobile Česká republika (Deutsche Telekom)

Dodané služby

Technológie a platformy

aspecta logo

Klient - Slovak Telekom, T-mobile Česká republika

Spoločnosti Slovak Telekom a T-Mobile CZ patria medzi najväčších multimediálnych operátorov na slovenskom a českom trhu. Sú súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group – poprednej svetovej telekomunikačnej spoločnosti, ktorá poskytuje služby viac ako 180 miliónom zákazníkov v 50 krajinách sveta. Spoločnosti sa profilujú ako technologickí lídri a prinášajú inovatívne riešenia, najnovšie technologické trendy, pričom čerpajú z medzinárodných poznatkov s cieľom, uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov. 

Byť inovatívnym a technologickým lídrom vyžaduje neustále napredovanie, stabilitu a predovšetkým dodávateľov na najvyššej odbornej úrovni vo svojom segmente. Aj to bol dôvod úspešnej a stále pretrvávajúcej spolupráce na vývoji digitalizácie a modernizácie IT.

aspecta logo

Problém

Existujúca on-premise infraštruktúra nespĺňala požiadavky definované oddelením ľudských zdrojov. Nasadenie nového controlingového riešenia pre riadenie ľudských zdrojov vyžadovalo nezávislosť od existujúcej infraštruktúry z dôvodu spracovávania citlivých údajov zamestnancov. Nevyhnutnosť riešenia tiež vyplynula z potreby výrazne vyššej flexibility z pohľadu nasadenia riešenia, riadenia a nasadzovania aplikovaných zmien, a to v horizonte týždňov/mesiacov.

Požiadavky na riešenie zahŕňali:

  • prístupné len pre oddelenie ľudských zdrojov,
  • jednoduchá prevádzka a údržba, výlučne na oddelení ľudských zdrojov,
  • minimalizácia nákladov na rozšírenie technickej infraštruktúry,
  • možnosť online a rýchlej škálovateľnosti pre rozvoj aplikácie.
aspecta logo

Riešenie

Ideálnym riešením (spĺňajúcim technologické i biznis požiadavky) bol prechod na infraštruktúru MS Azure Cloud. Inovatívny projekt sa uskutočňoval s cieľom cloudifikácie nielen existujúcich, ale aj nových riešení.

Vlastníkom používaných služieb MS Azure (Azure Data Factory, Azure Functions, Cloud Services, Azur Blob Store, Azure SQL) sa stalo výhradne oddelenie HR Controlingu bez nutnosti správy, údržby a prevádzkovej podpory IT zdrojov. Riešenie PaaS ponúka nulové fixné a nízke prevádzkové náklady, bez potreby CAL licencie. Nastavenie, konfigurácia, migrácia riešenia, vrátane dokumentácie a zaškolenia bola komplexne poskytnutá dodávateľom. Implementácia sa realizovala vrátane zabezpečenia na úrovni objektu s možnosťou správy prístupov na úrovni organizačnej štruktúry.

aspecta logo

Výsledok a benefity

Výsledkom realizácie cloudifikácie je najmä rýchla príprava prototypu, migrácie a následného riadenia zmien. HR Controling dokáže rýchlo a efektívne reflektovať potrebné zmeny v týždňoch/mesiacoch, bez nutnosti a dosahu IT prevádzky. Samozrejmosťou je bezproblémová online škálovateľnosť, plne v kompetenciách oddelenia ľudských zdrojov.