logo-web-red

Moderné digitálne pracovisko: stratégia, trendy a best practices ​

digitalne pracovisko dex aspecta

Prieskum z roku 2021 analyzoval názory 16 000 zamestnancov z rôznych oblastí. 54 % dopytovaných pracovníkov uviedlo, že by zvažovalo po pandémii COVID-19 opustiť svoje zamestnanie, ak im nebude poskytnutá určitá forma flexibility v tom, kde a kedy pracujú. Možnosť flexibility práce a digitálne skúsenosti zamestnancov (DEX) aj z tohto dôvodu neboli nikdy dôležitejšie.