logo-web-red

Cloud FinOps – optimalizácia nákladov pri cloudovej transformácii

fin ops cover blog

Rýchlo sa meniace digitálne prostredie núti podniky čoraz viac využívať cloudové technológie. Ich správna implementácia do podnikania podporuje inovácie, škálovateľnosť a nákladovú efektivitu. Aby sa však tieto výhody naplno prejavili, pri prechode organizácie na cloud je nevyhnutné dbať na finančný aspekt správy cloudu. Práve tu vstupuje do hry Cloud FinOps, ktorý ponúka komplexný rámec na optimalizáciu nákladov na cloud a odporúčania a zásady, ktoré vám ich pomôžu lepšie pochopiť a kontrolovať.

Lift and shift migrácia do cloudu: čo to je a kedy sa oplatí?

lift and shift migracia aspecta

Presun IT infraštruktúry do cloudu je budúcnosťou takmer každej spoločnosti. Tento proces sa môže javiť mimoriadne nákladný na čas i zdroje. Ak však zvolíte správnu stratégiu a spôsob, migrácia do cloudu nemusí byť vôbec náročná a vášmu podnikaniu prinesie neoceniteľné benefity. Jedným z najjednoduchších a najlacnejších spôsobov migrácie infraštruktúry je jej presun z existujúceho lokálneho prostredia do cloudu bez zmien alebo len s minimálnymi úpravami aplikácií a systémov. Tento proces sa nazýva prístup „Lift and Shift“.