logo-web-red

Lift and shift migrácia do cloudu: Čo to je a kedy sa oplatí?

Presun IT infraštruktúry do cloudu je budúcnosťou takmer každej spoločnosti. Tento proces sa môže javiť mimoriadne nákladný na čas i zdroje. Ak však zvolíte správnu stratégiu a spôsob, migrácia do cloudu nemusí byť vôbec náročná a vášmu podnikaniu prinesie neoceniteľné benefity. Jedným z najjednoduchších a najlacnejších spôsobov migrácie infraštruktúry je jej presun z existujúceho lokálneho prostredia do cloudu bez zmien alebo len s minimálnymi úpravami aplikácií a systémov. Tento proces sa nazýva prístup „Lift and Shift“.

aspecta logo

Čo je migrácia do cloudu typu lift and shift?

Migrácia typu lift and shift je stratégia migrácie do cloudu, ktorá zahŕňa presun aplikácie alebo systému v pôvodnom stave z lokálneho prostredia do prostredia cloudu. Lift and shift je priama migrácia, kde sa aktuálna veľkosť virtuálneho počítača zhoduje s najbližším typom inštancie v cloude. Cieľom lift and shift migrácie je rýchle spustenie aplikácie alebo systému v cloude. Aplikácia je „vyzdvihnutá“ zo súčasného prostredia a „presunutá“ do cloudu bez akýchkoľvek významných zmien jej architektúry alebo kódu. Toto je zároveň aj jedna z hlavných charakteristík migrácie typu lift and shift, ktorá ju odlišuje od iných metód migrácie. V iných prístupoch je vykonávanie zmien v kóde alebo architektúre aplikácií neoddeliteľnou súčasťou úspešnej migrácie.

Lift and shift prístup nezahŕňa oddelenie aplikácie od jej operačného systému. Ide o zosúladenie výpočtových, sieťových a úložných požiadaviek vašej existujúcej aplikácie so zdrojmi cloudovej platformy.

 1. Pure lift and shift — Migrácia bez refaktoringu alebo prestavby. Niekedy sa nazýva „rehosting“.
 2. Lift, shift & optimize — Migrácia, ktorá si vyžaduje minimálne úsilie na optimalizáciu, zvyčajne po migrácii.

Lift and shift migrácia funguje najlepšie na splnenie krátkych migračných termínov a eliminuje zložitosť reorganizácie/reštrukturalizácie údajov. Ak ste doteraz ešte k migrácii do cloudu nepristúpili, potrebujete to urobiť rýchlo alebo ak máte obmedzené zdroje, určite čítajte ďalej. Práve lift and shift môže byť pre vás ideálnou stratégiou. 

aspecta logo

Výhody migrácie typu lift and shift

Výhody, ktoré môže lift and shift stratégia priniesť vašej organizácii súvisia s mnohými faktormi. Ak však pristúpite k presunu infraštruktúry do cloudu konzistentne, môže vám priniesť zásadné benefity:

Rýchlosť

Keďže migrácia typu lift and shift zahŕňa presun aplikácie alebo systému tak, ako je, je zvyčajne rýchlejšia a menej zložitá ako iné migračné stratégie. To môže organizáciám pomôcť rýchlo migrovať ich aplikácie do cloudu, čím sa minimalizujú prestoje a prerušenia prevádzky.

Nákladová efektivita

Migrácia typu lift and shift je zvyčajne lacnejšia ako iné migračné stratégie, keďže si nevyžaduje rozsiahle zmeny kódu alebo architektúry, čím sa znižujú náklady na vývoj a testovanie.

Kontinuita

Pri lift and shift migrácii sú koncoví používatelia "minimálne rušení". Aplikácia alebo systém, s ktorým pracujú môžu byť migrované do cloudu bez toho, aby to ovplyvnilo každodennú prevádzku organizácie.

Znížené riziko

V niektorých situáciách je lift and shift riskantné menej ako prekódovanie aplikácie. Najmä v prípadoch, ak nemáte zdroje na vykonanie aktualizácií kódu bez zníženia výkonu.

Jednoduhšie plánovanie

Samozrejme, každá migrácia do cloudu si vyžaduje plánovanie a lift and shift nie je výnimkou. Vyžaduje si však najmenej projektovej stratégie a zdrojov v porovnaní s ostatnými stratégiami prechodu do cloudu.

aspecta logo

Výzvy migrácie typu Lift and shift

Výhody, ktoré lift and shift so sebou prináša idú ruka v ruke s inými výzvami. Práve na tie treba brať ohľad pri rozhodovaní sa o tom, či je stratégia „zdvihu a presunu“ ideálna pre vašu organizáciu. 

Obmedzená optimalizácia

Keďže aplikácia sa pri presune do cloudu výrazne nemení, nemusí byť plne optimalizovaná pre cloudové prostredie. Často tak môžete stratiť potenciál, ktorý so sebou cloud prináša.

Výkon a latencia

Staršie platformy a iné aplikácie, ktoré boli pôvodne hosťované lokálne, môžu po migrácii do cloudu fungovať menej efektívne alebo s vyššou latenciou.

Bezpečnostné riziká

Cloudové prostredie prináša nové bezpečnostné výzvy. Keď aplikáciu presuniete do cloudu tak, ako je, a neskúmate v nej vopred slabé miesta, presuniete aj všetky chyby či zraniteľnosti. Keď sa takéto slabé stránky dostanú do cloudu, môžu sa stať významnými bezpečnostnými rizikami.

Nepredvídateľné náklady

Hoci zástancovia lift and shift migrácie uvádzajú relatívne nízke náklady na proces migrácie ako jednu z jeho hlavných výhod, väčšina úspor, ktoré prináša, je skôr počiatočná ako dlhodobá. Pokiaľ ide o priebežné náklady, migračná stratégia väčšinou znamená prechod z kapitálových výdavkov (CapEx) na prevádzkové výdavky (OpEx).

aspecta logo

Lift and shift verzus iné metódy migrácie

Hnacím motorom pre výber prístupu migrácie do cloudu môže byť čokoľvek od použitia najmenej rušivého prístupu, kompatibility aplikácií, riadenia rizík, ROI, požiadaviek na výkon atď. Existujú rôzne typy migrácie do cloudu a potom existujú stratégie migrácie do cloudu. Tri kategórie cloudových migrácií sú:

 

 • Infrastructure as a service (IaaS)
 • Software as a service (SaaS)
 • Platform as a Service (PaaS)

Lift and shift je migrácia IaaS, pretože beriete svoju lokálnu aplikáciu tak, ako je, a presúvate ju do novej infraštruktúry – cloudového prostredia. Potom platíte za cloudovú infraštruktúru podľa jednotlivých použití.

Lift and shift vs. PaaS: Migrácia PaaS zahŕňa značné úsilie pri prerobení aplikácie tak, aby zapadla do platformy ponúkanej poskytovateľom služieb. Na umiestnenie nových komponentov alebo nahradenie starých komponentov môžu byť potrebné zmeny architektúry. Na druhej strane migrácia Lift and shift je jednoduchá a možno ju vykonať ihneď po analýze matrice podpory infraštruktúry v cloude.

Lift and shift vs. SaaS: Migrácia na SaaS je ešte náročnejšia, pretože ide skôr o migráciu z jednej aplikácie do druhej, ako o migráciu do cloudu. Všetky aspekty vrátane kontroly prístupu, správy údajov, bezpečnosti atď. musia byť prehodnotené a prispôsobené konštrukciám SaaS. Lift and shift oproti tomu poskytuje pôvodný zážitok z používania aplikácie a často tiež používa rovnaké autentifikačné a bezpečnostné mechanizmy, aké sa používali lokálne.

aspecta logo

Prípady použitia lift and shift migrácie alebo kedy sa vám lift and shift skutočne oplatí?

Lift and shift nie je „všeliekom“ a aj v prípadoch, že ste v časovej tiesni či máte obmedzené zdroje nemusí byť univerzálnym riešením na váš presun do cloudu. Existuje však niekoľko zásadných situácií, kedy lift and shift môže byť oveľa perspektívnejšia stratégia, než alternatívne modely migrácie do cloudu.

Lift and shift určite zvážte, ak:

 1. Chcete presunúť do cloudu aplikácie, ktoré podniky získavajú od dodávateľov tretích strán a nedajú sa prekódovať ani inak zmeniť.
 2. Používate staršie aplikácie, ktoré boli vytvorené predtým, ako sa cloud stal bežným. Tie sa často nedajú refaktorovať alebo replatformovať, aby fungovali efektívnejšie v rámci cloudovej architektúry. Väčšina týchto starších systémových aplikácií však môže efektívne fungovať, keď sú hosťované v cloude, ak ich ponecháte tak, ako sú.
 3. Chcete migrovať do cloudu lokálne zdroje zálohovania a obnovy. To umožňuje podnikom využívať výhody škálovateľnosti a vyššej efektívnosti nákladov. Avšak refaktorovanie alebo replatformovanie môže ovplyvniť obsah záloh, lift and shift tak bude mať väčší zmysel.
 4. Prevádzkujete kritické aplikácie ako lokálne virtuálne stroje (VM). Migrácia miestnych úloh virtuálnych počítačov na virtuálne počítače v cloude, ktoré slúžia na podobné účely, je pomerne jednoduchá. Naproti tomu nastavenie cloudových natívnych virtuálnych počítačov od začiatku je komplikovaný proces.
 5. Začínate s prijímaním cloudu. Lift and shift môže byť vhodná počiatočná stratégia kvôli relatívnej jednoduchosti.
 6. Musíte si zachovať svoju lokálnu existujúcu infraštruktúru pre citlivé pracovné zaťaženie, no chcete začať využívať cloud. Využitie lift and shift na naštartovanie implementácie hybridného cloudového nasadenia môže byť ideálny spôsob.
 7. Vaše náklady na lokálnu infraštruktúru raketovo rastú, no ešte nie ste úplne pripravení na rekonštrukciu svojich aplikácií. V tomto prípade sa môže oplatiť na krátko „zaparkovať“ aplikácie v cloude, kým nebudete pripravení alebo schopní prestavby.

Lift and shift je niekedy najlepším modelom migrácie, ale správna stratégia transformácie do cloudu sa líši podľa spoločnosti, pracovného zaťaženia a prípadu použitia. Najlepším spôsobom, ako dosiahnuť výhody cloudu a úspory nákladov, je použiť najrýchlejšiu a najlacnejšiu cloudovú stratégiu, ktorá neohrozuje dlhodobo ani výkon, ani možnosti. 

Zaujala vás Lift and Shift migrácia do cloudu?

Našli ste sa v jednom z popísaných prípadov použitia lift and shift migrácie do cloudu? Chcete vedieť, či by lift and shift stratégia bola pre vašu organizáciu vhodná? Neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si nezáväznú konzultáciu. 

Kontaktujte nás
aspecta logo

Záver

Migrácia typu lift and shift je obľúbenou metódou presunu aplikácií do cloudu. Ponúka niekoľko výhod, vrátane zníženia nákladov, zvýšenia agility a jednoduchej škálovateľnosti. Je však spojená aj s niektorými výzvami, ako sú obmedzená optimalizácia a obavy o bezpečnosť.

V Aspecte máme skúsenosti s migráciou do cloudu a vieme, že každá organizácia má odlišné potreby. Náš skúsený cloudový tím zložený z viac než 30 expertov vám môže pomôcť vyhodnotiť vašu súčasnú infraštruktúru a určiť najlepšiu cloudovú stratégiu pre vašu organizáciu. Pomôžeme vám pripraviť sa na migráciu, navrhnúť cloudové prostredie a naplánovať a uskutočniť migráciu s minimálnym narušením. Naši experti na bezpečnosť môžu tiež pomôcť identifikovať bezpečnostné problémy a zabezpečiť, aby vaša aplikácia bola bezpečná počas a po migrácii.

Ak zvažujete migráciu do cloudu, kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa viac o našich službách a o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Páčil sa vám článok?

Prihláste sa do newslettera
Zdieľajte ho na sociálnych sieťach