logo-web-red

Digitalizácia podnikania

V angličtine sa rozlišujú výrazy – digitization a digitalization. Digitization je prevod analógovej formy informácie na digitálnu, napríklad skenovanie fotografií a dokumentov, prevod videa či hudby do digitálnych formátov. Pojem digitalization sa zas viaže k spracúvaniu údajov a iných aktív (napr. organizácie) prostredníctvom pokročilých digitálnych technológií. V slovenčine máme pre oba výrazy spoločný pojem digitalizácia, vzhľadom na aktuálnu situáciu by sme však mali pojmy digitizácia a digitalizácia rozlišovať. Digitizácia je totiž len proces zmeny analógovej formy na digitálnu a je predpokladom digitalizácie, ktorej konečným výsledkom sú zásadné zmeny obchodných modelov či procesov. 

Digitalizácia podnikania

Digitalizácia výrazne ovplyvnila, ovplyvňuje a aj bude ovplyvňovať svet biznisu. V kontexte podnikania je digitalizácia využitie digitálnych technológií na zmenu obchodného modelu. Nie je však len o technológiách, je keď tie sú pilierom, na ktorých digitalizácia stavia. V tomto prípade neplatí rovnica viac technológií, viac digitalizácie. Dôležitým prvkom je ich prijatie organizáciou, ich začlenenie do jej kultúry, komunikácie, procesov. Cieľom je využiť digitálne technológie v podnikaní a podporiť jeho hodnotu, zabezpečiť nové zdroje príjmov a zlepšiť komunikačný tok a interakciu smerom k zákazníkom i k zamestnancom.

Organizácie, ktoré chcú uspieť v dnešnej ekonomike a udržať si na trhu konkurencieschopnosť, musia zmeniť svoje myslenie na „digitálne“. Je nutné prijať zmeny, ktorými prechádza celá spoločnosť a zaujať holistický prístup k snahe posunúť vaše podnikanie do budúcnosti a do online priestoru. 

Digitalizácia podnikania a jej výhody

Nové kanály komunikácie so zákazníkmi

Digitalizácia otvára nové kanály predaja a zároveň nové spôsoby komunikácie so zákazníkom.

Jednoduchšia komunikácia a tímová práca

Zosúladením cieľov a otvorením nových komunikačných kanálov digitalizácia podnikania zlepšuje internú komunikáciu.

Lepšie rozhodovanie na základe dát

Digitalizácia ide ruka v ruke so správou dát, dáta sú znalosti a znalosti vedú k lepším rozhodnutiam.

Podpora prijímania inovácií

Digitalizácia podnikania vedie k dynamike inovácií, ktorá umožňuje lepšie vnímať nové trendy a možnosti, ktoré ponúkajú nové technológie.

Zvýšená efektivita a produktivita

Pri inteligentnom využití dokáže digitalizácia podnikania viesť k výraznému zvýšeniu produktivity a môže znížiť niektoré náklady.

Systematizácia podnikania a organizačný rozvoj

Zvyšuje konzistentnosť pracovného výkonu a zvyšuje efektivitu. Uľahčuje zosúladenie cieľov spoločnosti, zamestnancov a zákazníkov.

Ako digitalizovať svoj biznis?

Osvedčeným úspešným prístupom je využiť vedu o údajoch, dizajnové myslenie a znalosti odboru a procesov vo vašom podnikaní a skombinovať ich s technologickými schopnosťami na bezproblémové spojenie fyzických a virtuálnych aspektov spoločnosti. Využitie big data a umelej inteligencie (AI) vám pomôže objaviť poznatky, na základe ktorých viete robiť správne rozhodnutia, vyvíjať nové obchodné modely a stratégie, a navrhovať a škálovať zmysluplné zážitky pre svojich zákazníkov. Digitalizácia podnikania je výzva, ale spoluprácou so skúseným partnerom posunie váš biznis na novú úroveň a otvorí vám nové príležitosti.