logo-web-red

Expertne riadený prechod na cloud prispôsobený vašej organizácii

Zabezpečíme vašu rýchlu a efektívnu migráciu do cloudu. Prevedieme vás celým procesom od začiatku do konca a poskytneme vám potrebnú expertízu i infraštruktúru.

0 +

rokov skúseností

0 +

cloudových riešení

0 +

expertov na cloud

Komplexná migrácia do cloudu bez obmedzení

Privedieme vašu organizáciu do cloudu end-to-end, aj keď nemáte v organizácii dostatočné cloudové kompetencie a interné kapacity. Vytvoríme pre vás v krátkom čase cloudovú kompetenciu a organizáciu, ktorá sa bude starať o vašu cloudovú infraštruktúru a IT prevádzku – s minimálnym prevádzkovým tímom (či interným alebo externým).

Náš prístup k migrácii do cloudu je rozdelený do dvoch kľúčových fáz:

Hodnotenie cloudu

 • HODNOTENIE

  Dôkladné hodnotenie vašej súčasnej IT infraštruktúry a aplikácií.

 • ANALÝZA

  Analýza potrieb a požiadaviek vášho biznisu s ohľadom na cloudové technológie.

 • PLÁNOVANIE

  Vytvorenie podrobného plánu migrácie vrátane cost/benefit analýzy.

Prechod do cloudu

 • MIGRÁCIA

  Realizácia migrácie podľa predchádzajúcej fázy plánovania.

 • OPTIMALIZÁCIA

  Optimalizácia a konfigurácia cloudového prostredia pre vaše aplikácie a dáta.

 • PODPORA

  Kontinuálne monitorovanie a podpora počas celého procesu migrácie a po jeho dokončení.

Zverte vašu cloudovú budúcnosť odborníkom

S migráciou do cloudu od Aspecty môžete očakávať nielen prechod IT infraštruktúry do cloudu, ale kompletnú transformáciu vášho podnikania smerom k inovácii a efektivite. Naším cieľom je poskytnúť vám:

Optimalizáciu nákladov pri zachovaní vysokého výkonu a bezpečnosti

Flexibilitu cloudových riešení, ktoré podporujú rast vášho biznisu

Možnosť rýchleho prispôsobenia sa meniacim trhovým podmienkam

Chcete nákladovo efektívnu a bezpečnú cloudovú migráciu?

Náš cloud tím je pripravený vám pomôcť, aby ste čo najskôr videli pozitívne výsledky vplyvu cloudových riešení na vaše podnikanie!

Úspešné príbehy našich klientov

Naši cloudoví experti úspešne dokončili viac než 120 cloudových projektov rôzneho rozsahu. Medzi naše najvýznamnejšie cloudové riešenia patria:

Cloudová infraštruktúra pre globálne cloudové medicínske riešenie

Zabezpečovali sme architektúru a dizajn pre súkromnú cloudovú platformu, s poskytnutím backendových mikroslužieb a základu pre Angular frontendové rozhranie a centrum mobilných aplikácií pre zariadenia IoT.

Infraštruktúra a prevádzka Azure pre Volkswagen Group Services

Partnerovi sme poskytli rozsiahle cloudové služby vrátane vytvorenia a správy cloudovej a fyzickej infraštruktúry prostredníctvom platformy Azure.

Súkromná cloudová infraštruktúra pre PABK/365.bank

Pre slovenskú banku sme vytvorili súkromnú cloudovú infraštruktúru s vysokou škálovateľnosťou a pripravenosťou na DevOps. Riešenie zahŕňalo platformu založenú na kontajneroch s technológiou Kubernetes.

Migrácia do Amazon Cloudu (AWS) pre Volkswagen Group Germany

Zabezpečovali sme globálnu migráciu a nasadenie systému VW (25 entít, 10x tis. používateľov). Súčasťou riešenia bola cloudová architektúra, integračná architektúra a infraštruktúra ako nasadenie kódu (IaaC).

Migrácia do cloudu prináša hmatateľné výsledky

Zníženie nákladov na infraštruktúru až o 40%

Cloudové služby eliminujú náklady na CAPEX, umožňujú nižšie náklady na predvídanie dopytu, efektívnejšie využívanie zdrojov a znižujú náklady na správu a údržbu infraštruktúry, pričom zvyšujú energetickú efektívnosť.

Zvýšenie rýchlosti uvedenia na trh až o 68 %

Cloudová flexibilita umožňuje rýchlejšie nasadenie nových služieb a aplikácií, čo umožňuje firmám dynamicky reagovať na zmeny na trhu, na konkurenciu i požiadavky zákazníkov.

Zvýšenie dátovej bezpečnosti až o 60%

Cloudové platformy využívajú najmodernejšie a najrobustnejšie bezpečnostné protokoly, ktoré sú pravidelne aktualizované, aby chránili klientov pred najnovšími hrozbami.

99,99% dostupnosť kritických aplikácií

Cloudové služby poskytujú redundancie a zálohy, ktoré zabezpečujú vysokú dostupnosť a minimalizujú riziko výpadkov pre kritické aplikácie, ktoré vyžadujú nepretržitú prevádzku.

Zníženie uhlíkovej stopy až o 88%

Cloudové dátové centrá sú navrhnuté tak, aby boli energeticky efektívnejšie, čo môže výrazne znížiť energetickú spotrebu a emisie CO2.

Technológie, s ktorými pracujeme

Pracujeme s najkvalitnejšími technológiami v oblasti cloudu a sme partnermi významných cloudových poskytovateľov. 

Microsoft Azure Logo.wine
aws partner logo
o prtnr clr rgb

FAQ

Zodpovedáme vaše otázky týkajúce sa bezpečnosti, času realizácie a nákladov na migráciu do cloudu.

Čo presne znamená prechod na cloudovú infraštruktúru?

Prechod na cloud znamená presunutie digitálnych aktív, aplikácií a služieb z fyzických serverov umiestnených priamo v priestoroch spoločnosti (on-premise) do vzdialených serverov, ktoré sú spravované treťou stranou (cloudovým poskytovateľom). Tento proces môže zahŕňať migráciu dát, aplikácií a iných obchodných procesov.

Ako dlho trvá migrácia na cloud?

Čas potrebný na migráciu sa líši v závislosti od veľkosti a zložitosti existujúcich systémov, ako aj od toho, koľko dát potrebuje byť presunutých. Migrácia môže trvať od niekoľkých týždňov do niekoľkých mesiacov.

Je migrácia na cloud bezpečná?

Áno, ale vyžaduje si to správne plánovanie a vykonanie. Väčšina cloudových poskytovateľov ponúka rozsiahle bezpečnostné protokoly na ochranu dát počas ich prenosu, aj keď sú uložené na cloudových serveroch. Je dôležité zabezpečiť, že migrácia spĺňa všetky príslušné bezpečnostné požiadavky.

Ako sa vyberie správny cloudový poskytovateľ?

Pri výbere cloudového poskytovateľa je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, vrátane bezpečnostných protokolov, ceny, dostupnosti služieb, škálovateľnosti, podpory a skúseností poskytovateľa s podobnými migráciami. Odporúčame porovnať ponuky viacerých poskytovateľov.

Aké sú bežné výzvy pri prechode na cloud?
 • Kompatibilita a integrácia: Zabezpečenie, aby existujúce aplikácie a systémy fungovali hladko v novom cloudovom prostredí.
 • Bezpečnosť a súlad: Zabezpečenie ochrany dát a súladu s príslušnými predpismi a normami v cloudovom prostredí.
 • Manažment dát: Správa a migrácia veľkých objemov dát môže byť náročná, najmä z hľadiska výkonu a narušenia prevádzky.
 • Výber správnej služby: Existuje mnoho cloudových modelov a služieb (IaaS, PaaS, SaaS atď.), a vybrať tie, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám organizácie, môže byť zložité.
Ako by mala spoločnosť plánovať prechod na cloud?

Je dôležité začať s detailným plánovaním, ktoré zahŕňa hodnotenie súčasnej IT infraštruktúry, určenie cieľov migrácie, výber vhodného cloudového modelu a poskytovateľa, a vytvorenie plánu migrácie. Tento proces by mal tiež zahŕňať školenie zamestnancov a vytvorenie stratégie pre riadenie a údržbu cloudového prostredia.

Ako môže spoločnosť zabezpečiť, aby bola migrácia na cloud úspešná?

Kľúčom k úspechu je dôkladné plánovanie, zapojenie skúseného tímu alebo konzultanta špecializovaného na cloudové migrácie, a postupné testovanie a overovanie každej fázy migrácie. Dôležité je tiež zabezpečiť plynulú komunikáciu medzi IT oddelením a ostatnými oddeleniami organizácie, aby boli všetci informovaní o zmene a jej dopade.

Ako sa vyrovnávať s obavami z bezpečnosti dát počas migrácie na cloud?
Bezpečnosť dát je prioritou počas celého procesu migrácie. To zahŕňa výber cloudového poskytovateľa s robustnými bezpečnostnými protokolmi, šifrovanie dát počas prenosu aj v pokoji, a zabezpečenie, že všetky cloudové služby sú konfigurované s najlepšími bezpečnostnými praxami. Tiež je dôležité pravidelne robiť revíziu bezpečnostných politík a postupov, aby zodpovedali meniacim sa hrozbám.
Obavy pri migrácii do cloudu Riešenie v cloude
Bezpečnostné obavy
Pokročilé bezpečnostné protokoly a šifrovanie dát poskytované cloudovými platformami
Otázky súkromia a súladu s predpismi
Cloudové služby s certifikáciami zabezpečujúce súlad s lokálnymi a medzinárodnými predpismi
Závislosť od poskytovateľa
Flexibilné a prispôsobiteľné cloudové služby s možnosťou multi-cloud stratégií
Náklady na migráciu
Platba podľa skutočného využitia a možnosť využitia financovania na mieru pre migráciu
Výkonnostné obmedzenia
Vysoko škálovateľné a konfigurovateľné prostriedky s garantovanými výkonnostnými úrovňami
Komplexnosť a správa
Správcovské nástroje a služby pre zjednodušenie riadenia a automatizáciu procesov
Pripojenie a dostupnosť
Možnosti hybridného cloudu a cloudové edge riešenia pre optimalizáciu latencie a pripojenia
Strata kontroly
Podrobné prístupové politiky a auditné záznamy pre zachovanie kontroly nad prostrediami a dátami