Modernizácia IT a DevOps postupy

V rôznych odvetviach je často modernizácia IT chápaná odlišne. Avšak podstatou IT modernizácie, či už vaša firma pôsobí vo finančnom alebo automobilovom sektore, je využitie moderných technológií na rast biznisu a rozširovanie a plnenie obchodných cieľov. 

Moderné verzus klasické IT

Klasické IT sa zameriava viac na technológiu než na samotného používateľa. Zariadenia sú vlastnené podnikom a povoľujeme im iba pripojenie k podnikovej sieti a prístup k podnikovým aplikáciám a službám. Tento prístup je však v mnohých prípadoch značne limitujúci. Tieto limity ešte viac odkryla pandémia a nutnosť flexibility práce. 

Moderné IT reaguje na obmedzenia klasických prístupov. Zameriava sa na používateľa, berie do úvahy to, že zamestnanci často pracujú na viacerých zariadeniach. Aplikácie sa doručujú modernejším spôsobom a majú tak tendenciu byť prístupné, aj keď sú koncoví používatelia mimo podnikovej siete. Podporuje agilnú a flexibilnú prácu, využíva služby mimo dátového centra spoločnosti a cloud. To všetko v konečnom dôsledku zvyšuje rýchlosť, flexibilitu a znižuje náklady, avšak nie na úkor zabezpečenia. 

Klasické IT

Moderné IT

Výhody modernizácie IT vo vašej spoločnosti

Odklon od starnúcich softvérových a hardvérových riešení a konsolidácia systémov a pracovných tokov v prospech automatizovanejších a inovatívnych riešení prináša spoločnostiam mnoho výhod. 

Naštartovanie a akcelerácia digitálnej transformácie

• Infraštruktúra a rozvoj zameraný na flexibilné mikroslužby
• Rýchle nastavenie, vývoj a použiteľnosť
• Pripravenosť na budúcu migráciu do cloudu

Výkon, škálovateľnosť, dostupnosť

• Flexibilné využitie HW zdrojov
• Automatická škálovateľnosť na požiadanie
• Vysoká dostupnosť

Full Stack Lifecycle Management

• Okamžitá pripravenosť pre vývojárov
• Poháňaný architektúrou mikroslužieb a mechanizmom CI/CD

Modernizácia systémov a aplikácií

• Postupná adaptácia na moderné IT platformy
• Umožnenie postupnej modernizácie rigidných monolitických systémov na moderné a flexibilné komponenty mikroslužieb

Pripravenosť na migráciu do cloudu

• Štandardizovaný systém a aplikačná architektúra
• Pripravenosť na verejné a hybridné cloudy
• Schopnosť cloudovej migrácie

Jednoduchosť

• Zážitok z cloudovej prírody
• Jednoduchá správa celého životného cyklu a samoobsluha vývojára
• Automatizované nasadenie
• Robustná priamočiara prevádzka

Vynikajúci čas dodávky a spustenia IT riešení

• Rýchle dodanie IT riešení pre podnikanie
• Automatické doručenie bez výpadkov systémov
• Optimalizácia založená na DevOps

Bez zásahu používateľa, bez prestojov

• Automatizované aktualizácie a nasadenie
• Žiadne prestoje počas nasadenia
• Zero Touch operácie

DevOps postupy

Aby sme vašej spoločnosti pomohli prejsť modernizáciou IT čo najefektívnejšie, využívame pri dodávaní softvéru DevOps prístup. Tento spôsob dodávania softvéru nám pomáha dodať vám služby mimoriadne rýchlo, zapracovávať zmeny a požiadavky počas vývoja a zefektívňovať komunikáciu medzi tímami. Je predpokladom pre vznik skutočne modernej IT infraštruktúry podniku, ktorá je pripravená reagovať na rýchle zmeny v technológiách a nie len biznis podporovať, ale byť jeho priamou súčasťou.

Prečo modernizovať vaše IT?

Pri tradičných IT prístupoch je reakcia na rýchlo sa meniace technologické požiadavky a digitalizáciu ťažkopádna a limitovaná. Moderné IT je však už vopred pripravené na možné budúce zmeny tak, aby ich implementácia bola rýchla, jednoduchá a efektívna. V tomto zmysle je teda modernizácia vášho IT o prežití biznisu, o jeho konkurencieschopnosti a schopnosti neustále inovovať a posúvať sa vpred.

Máme bohaté skúsenosti s modernizáciou IT vo veľkých spoločnostiach so zložitou infraštruktúrou a tisíckami zamestnancov. Neváhajte nám zveriť aj modernizáciu vášho IT.