logo-web-red

RPA a robotizácia

Robotic Process Automation (RPA) je softvérová technológia, ktorá využíva softvérových robotov na automatizáciu digitálnych úloh. Je riešením na zefektívnenie obchodných procesov automatizáciou rutinných úloh so spracovaním údajov, ktoré vašim zamestnancom zaberajú príliš veľa času.

RPA verzus automatizácia

Tradičné automatizované riešenia sú zväčša integrované do existujúceho softvérového systému alebo interagujú so systémom pomocou API. Aj preto môže byť integrácia rôznych systémov limitujúca z dôvodu obmedzení API, takže tradičnú automatizáciu je možné použiť pre obmedzený počet obchodných procesov. 

RPA prevláda najmä v back-endových kancelárskych funkciách, fakturácii, prenose a analýze dát atď. Roboty sa môžu prispôsobiť akémukoľvek rozhraniu alebo pracovnému toku, nie je potrebné za účelom automatizácie meniť podnikové systémy, aplikácie alebo existujúce procesy. RPA technológia je súčasne schopná pracovať v rôznych typoch aplikácií a je neinvazívna a flexibilná na automatizáciu mnohých bežných úloh

Výhody RPA vo vašej spoločnosti

RPA merateľne zefektívňuje pracovné toky, vďaka čomu sú organizácie výnosnejšie, flexibilnejšie a pohotovejšie. Zvyšuje tiež spokojnosť, angažovanosť a produktivitu zamestnancov odstránením monotónnych úloh z ich pracovnej náplne. 

Vyššia produktivita

Zvýšenie produktivity zamestnancov elimináciou monotónnych činností a umožnením sústrediť sa na produktívnejšie úlohy.

Využitie umelej inteligencie

Skombinovanie RPA s umelou inteligenciou vytvára automatizovanú inteligenciu, ktorá je sama schopná identifikovať procesy automatizácie a zdokonaľovať ich.

Eliminácia chýb

Redukcia manuálnych chýb zapríčinených ľudským faktorom, zvýšenie presnosti a rýchlosti vykonávaných úloh

Flexibilita a škálovateľnosť

Aj zložité podnikové procesy sú pružnejšie a dokážu sa rýchlo prispôsobiť novým situáciám, náporu na objem práce a problémom.

Úspora nákladov

Významné zlepšenie obchodných metrík a rýchla návratnosť investície do technológie. Okamžitá úspora pracovného času.

Hodnota pre zamestnancov

Vytvorenie pracovného prostredia, kde sa zamestnanci môžu sústrediť na kreatívnejšie a dôležitejšie činnosti.

Prečo implementovať RPA do biznis procesov?

Tak ako iné IT riešenia, ktoré vám ponúkame, aj RPA je jedným z predpokladov pre úspešnú digitálnu transformáciu vašej spoločnosti. Okrem všetkých uvedených výhod, RPA mení spôsob prístupu k pracovnému toku vo vašej spoločnosti. Vďaka RPA dokážete automatizovať prijímanie požiadaviek zákazníkov, žiadostí o zamestnanie uchádzačov či vypĺňanie formulárov a omnoho viac. Ak vás zaujímajú možnosti implementácie RPA aj vo vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať.