logo-web-red

SOLVEDIO - platforma Digitalization as a Service (DaaS)

V spoločnosti Aspecta sme na začiatku krízy zapríčinenej pandémiou Covid-19 spustili “na zelenej lúke” tvorbu platformy Solvedio. Reagovali sme na bezprecedentnú potrebu digitalizácie a digitálnej transformácie väčšiny spoločností, spôsobenú práve pandemickou situáciou. Naším cieľom bolo posunúť vývoj aplikácií na novú úroveň tak, aby sme vedeli custom riešenia, ktoré bežne stoja našich zákazníkov nemalé prostriedky a ich dodávka trvá dlhú dobu, poskytovať formou Software as a service (SaaS) a ich vývoj bol rádovo lacnejší akratší. Zároveň sme chceli, aby tieto riešenia boli flexibilnejšie aj z pohľadu agility a prevádzky. Od začiatku sa táto dynamická platforma profilovala ako spin-off spoločnosti Aspecta.

aspecta logo

Prečo vzniklo Solvedio?

Východiskom bolo využitie našich skúseností v náročnom prostredí veľkých globálnych zákazníkov a uplatnenie najmodernejších konceptov vývoja a prevádzky IT systémov, ako sú DevOps, agilita, microservices architektúra, kontajnerizácia a cloud.   

Podarilo sa nám vytvoriť unikátnu efektívnu digitalizačnú platformu, ktorá digitalizuje, automatizuje a integruje biznis aktivity, procesy a kolaboráciu. Zefektívňuje ich a tým prináša zákazníkovi novú perspektívu a príležitosť sústrediť sa plnohodnotne na úlohy s pridanou hodnotou. Aplikácie vytvorené na platforme Solvedio sú plne pripravené na použitie rádovo v dňoch až týždňoch a za 25 – 50 % nákladov tradičného custom riešenia. Podrobnejšie o tom, ako Solvedio funguje a aké benefity prináša svojím používateľom si môžete prečítať v pripravovanej prípadovej štúdii.  

logo-slvd-new

Na rozdiel od bežných no-code a low-code platforiem zameraných na vývojárov (z ktorých tiež mnohé vznikli ako spin-offSolvedio poskytuje digitalizáciu formou služby (DaaSDigitalization as a Service) v rámci ktorej zákazníci dostávajú ako produkt samotnú „digitalizáciu“ t.j. zdigitalizovanie vybranej časti ich biznisu presne na mieru ich potrebám. Súčasťou je digitálne riešenie a integrácia s existujúcimi časťami biznisu, ktoré sú okamžite prístupné zákazníkom zcloudu (verejného alebo aj privátneho). Takto sa významne odbúravajú mnohé prekážky tradičného IT z biznis sveta. Výsledok je kdispozícií a prináša ovocie v priebehu niekoľkých dní, pričom zákazníci môžu postupne škálovať rozvoj digitalizácie súbežne s priebežne získavanými prínosmi a nakoniec uskutočniť významný posun v celkovej digitálnej transformácii 

aspecta logo

Budúcnosť platformy Solvedio

Naši existujúci klienti, ale významne aj mnohí pribúdajúci noví zákazníci, potvrdzujú správnosť našej stratégie. Súčasný biznis i doba potrebujú rapídnu digitalizáciu spojenú s vysokou flexibilitou aagilitou. Jej dosahovanie zásadne prispieva k celkovej digitálnej transformácii a budúcej efektívnosti organizácií aj celej spoločnosti. 

Páčil sa vám článok?

Melden Sie sich für den Newsletter an
Zdieľajte ho na sociálnych sieťach