logo-web-red

Užitočné prípady použitia RPA technológie: je RPA užitočné aj pre váš segment?

Robotickú automatizáciu procesov (RPA) využíva čoraz viac spoločností ako odpoveď na zvyšujúci sa tlak na účinnosť práce a znižovanie nákladov. RPA na seba preberá všedné, opakujúce sa úlohy, ktoré zaberajú zamestnancom veľa času, aby sa tí mohli venovať dôležitejším úlohám s vyššou pridanou hodnotou. Aj preto trh s RPA prekvitá a niektorí ho považujú dokonca za trh s podnikovým softvérom s najväčším potenciálom rastu.

30. august 2021 ┃ 7 minút čítania

RPA je technológia založená na využívaní softvérových robotov, ktorá môže automatizovať štruktúrované, opakujúce sa procesy založené na pravidlách. Veľmi zjednodušene napísané je RPA technológia, vďaka ktorej sa robot dokáže pripojiť k systémom a používať grafické používateľské rozhranie presne tak, ako by to robil ľudský operátor – ale rýchlejšie, bez chýb a bez prestávok. Nikdy nekončiace zadávanie údajov, kopírovanie údajov z jednej aplikácie do druhej, porovnávanie a podobne – všetky tieto opakujúce sa úlohy, ktoré ľudia bežne vykonávajú, budú vďaka RPA plne automatizované.

Ako prvé RPA prijali finančné spoločnosti. V jednom prípade veľká spotrebiteľská a komerčná banka použila 85 softvérových robotov na spustenie 13 procesov, ktoré za rok vybavili 1,5 milióna požiadaviek. To umožnilo banke zvýšiť kapacitu, ktorá sa rovná 230 zamestnancov na plný úväzok, čo je asi 30 percent nákladov na nábor ďalších zamestnancov. V súčasnosti existuje mnoho odvetví, v rámci ktorých sa technológia dokáže uplatniť a posunúť vaše podnikanie na inú úroveň, dať mu konkurenčnú výhodu a zabezpečiť spokojnosť zamestnancov.

rpa technologia a jej vyhody

Pri tom však potenciál RPA nekončí. Ďalšie fázy technológie zahŕňajú kombinovanie s umelou inteligenciou a strojovým učením, vďaka čomu by dokázal softvérový robot vykonávať nielen naprogramované akcie, ale dokázal by aj sám vyhodnotiť, aké ďalšie úlohy je možné automatizovať a vykonať. Nie je preto žiadnym prekvapením, že sa predpovedá sľubná budúcnosť tejto novej technológie. Spoločnosť Gartner odhaduje, že trh RPA dosiahne v roku 2021 hodnotu 1,89 miliárd dolárov a analytici predpovedajú, že v tomto roku bude 40% všetkých veľkých globálnych organizácií používať RPA na automatizáciu svojich činností.

aspecta logo

Potenciál využitia RPA v rámci podnikania

Aj keď finančný sektor je stále priekopníkom v RPA technológii, ich flexibilita a všestrannosť z nich robí ideálny spôsob automatizácie naprieč rôznymi segmentmi. Svoj potenciál využitia dokazuje RPA v telekomunikáciách, zdravotníctve, poisťovníctve, výrobnom priemysle, maloobchode, IT, ale aj vo verejnom sektore. Naprieč týmito oblasťami dokáže robotická automatizácia procesov znižovať náklady, vylepšovať produktivitu a škálovateľnosť, zlepšovať zákaznícky servis, eliminovať riziká a mnoho iného. Kde teda môžete v rámci vášho biznisu RPA využívať?

PREDAJ

Aj keď by sa predajný personál mal zamerať na budovanie vzťahov a predaj, väčšinu času trávia operatívnymi činnosťami. RPA dokáže veľmi efektívne šetriť zamestnancom na týchto pozíciách čas automatizovaním vytvárania a doručovania faktúr, ukladania informácií o zákazníkoch, klasifikáciou rôznych kategórií údajov či monitorovania cien a konkurencie. Taktiež je možné automatizovať starostlivosť o potenciálnych zákazníkov z rôznych kanálov, správu údajov a reporting. 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Zamestnanec starajúci sa o zákazníka musí porozumieť zákazníkovmu dotazu, vykonať potrebné akcie prepínaním medzi rôznymi systémami a aplikáciami a napokon zákazníka správne informovať. Roboti môžu urýchliť tento proces rôznymi spôsobmi od synchronizácie údajov medzi systémami až po nájdenie riešenia problému. Môžu načítavať profil zákazníka, získať fakturačné údaje, ale dokonca i riešiť jednoduché problémy zákazníkov (napr. resetovanie širokopásmového pripojenia). 

TECHNICKÁ PODPORA

V rámci technickej podpory sa RPA veľmi efektívne dokáže uplatniť najmä v rámci pravidelnej diagnostiky. Včasná a pravidelná diagnostika stavia tímy technickej podpory o krok pred všetky ostatné tímy a umožňuje im reagovať na možné zlyhania skôr, ako si ich bežní používatelia všimnú. Rovnako je možné ich využiť na odstránenie jednoduchých opakujúcich sa porúch.

FINANCIE

Automatizovať sa dá čiastočne finančné plánovanie, čo môže priniesť mimoriadnu úsporu času. Manuálne, pomocou zložitých tabuliek, sa v spoločnostiach často vykonávalo aj extrahovanie údajov z bankových výpisov za účelom zosúladenia záznamov a ich porovnania s vlastnými záznamami spoločnosti, pričom aj na tieto činnosti sa dá veľmi efektívne využiť RPA. Softvérové roboty sa osvedčili aj pri spracovaní faktúr. Spoločnosti môžu nastaviť RPA na automatické spracovanie faktúr po ich prijatí, či už budú doručené elektronicky alebo v papierovej forme (pomocou OCR). Roboty môžu automatizovať vkladanie údajov, porovnávanie chýb a dokonca spracovávať určité rozhodovania vyžadované počas spracovania faktúry, čo minimalizuje potrebu ľudského zásahu.

HR

Riadenie ľudských zdrojov je segment, kde môže RPA vašej spoločnosti ušetriť čas i peniaze naozaj významne. Či už sa jedná o nábor nových zamestnancov alebo podporu súčasných. Roboty RPA môžu zhromažďovať a zobrazovať životopisy a zbierať online formuláre. Potom môžu porovnať údaje kandidátov so všetkými relevantnými požiadavkami na prácu s vopred definovanými pravidlami. Novým zamestnancom môžu priradiť poverenia či odosielať príslušné vstupné dokumenty. Pri stávajúcich zamestnancoch je možné automatizovať proces dochádzky či spracovanie miezd.

aspecta logo

Využitie RPA v rôznych segmentoch

BANKOVÝ SEKTOR

Automatické generovanie reportov, onboarding zákazníkov, otvorenie účtov, schvaľovanie úverov – to je len zlomok prípadov použitia v bankovníctve, kde sa už dnes vo veľkej miere uplatňujú úspešne RPA roboty. Pre banky to znamená úsporu nákladov, naštartovanie agilného prístupu a urýchlenie mnohých procesov. Veľký význam RPA sa ukazuje aj v oblasti detekcie podvodov a rovnako vo vyššie spomínanej oblasti starostlivosti o zákazníkov.

TELEKOMUNIKÁCIE

Pre telekomunikačné spoločnosti je zásadná vysoká spoľahlivosť a presnosť výsledkov RPA. Jej používanie v telekomunikáciách znižuje chybovosť takmer na nulu, zlepšuje kvalitu údajov, služby zákazníkom a prevádzkovú efektivitu a zároveň výrazne prispieva k zníženiu nákladov. Telekomunikačné spoločnosti vedia RPA využiť na správu siete, spracovávanie faktúr, onboarding zákazníkov, vymáhanie pohľadávok, kontrolu výdavkov či spracovávanie údajov.

MALOOBCHOD

RPA môžu pomôcť maloobchodným spoločnostiam bez najmodernejších systémov preklenúť medzery v ich systémoch a automatizovať ich proces. Robotická automatizácia procesov poskytuje maloobchodnému priemyslu riešenia, ako je automatické monitorovanie zásob, e-mailový predaj, získavanie dôležitých informácií z webových stránok výrobcov atď.

VÝROBA

Pri zostavovaní kusovníkov, kontrole kvality či pri procesoch typu back-end sa vďaka RPA vo výrobe dokáže ušetriť až 40 % prevádzkových nákladov. Prípadov použitia v tomto mohutnom priemysle je nespočetné množstvo. Svoje uplatnenie RPA nájde v administratívnych činnostiach, logistike a správe zásob či automatizácií ERP.

ZDRAVOTNÍCTVO

Len málo odvetví čelí takým výzvam, ako zdravotníctvo – prísne pravidlá a málo zdrojov na ich riešenie. RPA môže veľmi významne pomôcť pri automatizácii časovo náročných úloh, vrátane zadávania, spracovania a vyhodnocovania dokumentov a údajov; plánovaní zdravotníckych výkonov, objednávaní pacientov, či správe pohľadávok. 

VEREJNÝ SEKTOR

Vo verejnom sektore môže inteligentná robotická automatizácia procesov uzavrieť priepasť medzi potrebou nových technológií, využívanými starými systémami a zmenšujúcou sa pracovnou silou. Okrem toho jej využívanie môže podstatne znížiť čakacie doby na rôzne administratívne úkony, a tým zvýšiť spokojnosť občanov. RPA zvládne manipuláciu s dokumentami, spracovanie formulárov a uplatní sa aj na finančných a HR oddeleniach. 

aspecta logo

RPA nakopne aj vaše podnikanie

Pre mnoho spoločností má RPA pôsobivé výsledky. Existujú však, samozrejme, aj príklady, kde jej implementácia zlyhala. Vyhnúť sa neúspechu je možné dôsledným zvážením nákladov, či už finančných alebo časových a uvedomenie si komplexnosti takéhoto riešenia. Zvolením si vhodného a skúseného partnera pre implementáciu robotickej automatizácie procesov však môžete posunúť svoje podnikanie o krok bližšie k úspešnej digitálnej transformácii.

aspecta logo

FAQ

Čo je RPA a aký prínos má pre podniky?

RPA, alebo robotická automatizácia procesov, využíva softvérové roboty na automatizáciu štruktúrovaných, na pravidlách založených opakujúcich sa úloh, čím uvoľňuje zamestnancov, aby sa mohli sústrediť na úlohy s vyššou pridanou hodnotou. Pomáha zlepšovať efektivitu práce, znižuje náklady a zvyšuje produktivitu v rôznych odvetviach.

Ktoré odvetvia môžu mať prospech zo zavedenia RPA?

RPA môže byť prínosom pre rôzne odvetvia vrátane financií, telekomunikácií, zdravotníctva, poisťovníctva, výroby, maloobchodu, IT a verejného sektora. Ponúka riešenia na zníženie nákladov, zvýšenie produktivity, zlepšenie služieb zákazníkom a zmiernenie rizík v týchto odvetviach.

Ako sa dá RPA využiť v predajných procesoch?

RPA môže účinne šetriť čas pracovníkov predaja automatizáciou úloh, ako je generovanie a doručovanie faktúr, ukladanie informácií o zákazníkoch, klasifikácia údajov, monitorovanie cien a konkurencie. Zefektívňuje tiež procesy riadenia potenciálnych zákazníkov, správy údajov a reportovania.

Akým spôsobom môže RPA zlepšiť služby zákazníkom?

RPA môže urýchliť procesy zákazníckeho servisu synchronizáciou údajov medzi systémami, vyhľadávaním riešení zákazníckych otázok, získavaním profilov zákazníkov, získavaním informácií o fakturácii a dokonca aj riešením jednoduchých zákazníckych problémov, ako je napríklad obnovenie širokopásmového pripojenia.

Aké sú príklady implementácie RPA v HR?

RPA môže výrazne ušetriť čas a zdroje v HR automatizáciou úloh, ako je napríklad kontrola životopisov, zhromažďovanie a zobrazovanie životopisov, porovnávanie údajov o uchádzačoch s požiadavkami na pracovné miesta, prideľovanie poverení novým zamestnancom a spracovanie dochádzky alebo miezd.

Prihláste sa na odber a neunikne vám žiadny článok

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho