Digitálna transformácia pre budúcnosť vášho podnikania

Pripravte sa na budúcnosť a premeňte svoje podnikanie na moderný biznis 21. storočia vďaka efektívnej digitálnej transformácii. Spoločne objavíme nové možnosti, zefektívnime vaše operácie a posilníme váš rast prostredníctvom moderných technológií a digitálnych inovácií.

0 +

rokov skúseností

0 +

digitálnych riešení

0 +

IT odborníkov

Zverte vašu digitálnu transformáciu do našich rúk

Naše riešenia digitálnej transformácie a digitalizácie podnikania sú zamerané na plnenie vašich obchodných potrieb a udržanie nepretržitej prevádzky vášho podnikania. Naši IT odborníci vás spoľahlivo prevedú procesom adaptácie biznisu na digitálnu éru. Pomôžu vám vybrať optimálny typ transformácie a digitálnej platformy, ktorá najlepšie vyhovuje vašim individuálnym požiadavkám. Úspešne spolupracujeme s poprednými technologickými platformami a dokážeme efektívne optimalizovať celkové náklady na infraštruktúru pri implementácii rozsiahlych digitálnych zmien. Zabezpečíme, že sa vaša organizácia transformuje na moderný digitálny biznis. Otvoríme vám nové obchodné príležitosti a dosiahnete konkurenčnú výhodu!

Stratégia a poradenstvo

Zosúlaďujeme technológie s vašimi cieľmi, poskytujeme strategické poradenstvo a hodnotíme vaše IT prostredie, aby sme dosiahli úspešnú digitálnu transformáciu.

Vývoj a integrácia aplikácií

Navrhujeme, vyvíjame a integrujeme vlastné aplikácie a softvér na automatizáciu procesov, zlepšenie funkčnosti a podporu vašich digitálnych iniciatív.

Kyberbezpečnosť a riadenie rizík

Dodávame robustné bezpečnostné riešenia, zisťujeme hrozby, hodnotíme zraniteľnosti a poskytujeme stratégie na zmiernenie rizík s cieľom zaistiť bezpečnosť údajov.

Analýza údajov a poznatky

Prostredníctvom pokročilej analytiky, vizualizácie údajov a business intelligence vám umožníme prijímať informované rozhodnutia a podporovať inovácie.

Infraštruktúra a prevádzka

Modernizujeme IT infraštruktúru, implementujeme cloudové riešenia, digitalizujeme prevádzku a optimalizujeme podnikové procesy na zvýšenie efektívnosti, škálovateľnosti a agility.

Transformácia pracoviska

Zabezpečujeme moderné digitálne pracoviská zahŕňajúce komunikačné nástroje, umožnenie práce na diaľku a automatizáciu. Umožnite zamestnancom efektívne pracovať odkiaľkoľvek.

Ste pripravení vydať sa na cestu digitálnej transformácie?

Kontaktujte nás a zistite, ako vám vieme pomôcť zmeniť vaše podnikanie, zlepšiť zážitky zákazníkov a stimulovať rast v digitálnom veku.

Aké benefity vám prinesie digitálna transformácia od Aspecty?

Plný potenciál podnikania

Využite silu digitálnej transformácie podnikania na uvoľnenie nových príležitostí, podporu inovácií, rastu a úspechu vášho podniku. Prijmite digitálnu revolúciu a uvoľnite plný potenciál svojho biznisu v neustále sa vyvíjajúcom trhovom prostredí.

Náskok pred konkurenciou

Digitálna transformácia podnikania vám umožní zaviesť najmodernejšie technológie, optimalizovať procesy a poskytovať výnimočné služby zákazníkom, čím si udržíte konkurenčnú výhodu a získate vedúce postavenie vo svojom odvetví.

Prevádzková efektívnosť

Využitím inovatívnych technológií môžete zefektívniť pracovné postupy, odstrániť úzke miesta a dosiahnuť výrazné úspory nákladov, čo vám umožní strategicky rozdeliť zdroje a maximalizovať ziskovosť vášho podniku.

Rozhodnutia založené na dátach

Prijímajte inteligentnejšie rozhodnutia založené na údajoch, nie emóciách. Vďaka digitálnej transformácii môžete zhromažďovať, analyzovať a vyvodzovať užitočné poznatky o vašom biznise, čo vám umožní prijímať strategické rozhodnutia.

Bezproblémová spolupráca

Vďaka digitálnej transformácii získate nástroje a technológie potrebné na efektívnu komunikáciu, zdieľanie znalostí a spoluprácu na diaľku, čo vášmu tímu umožní efektívne spolupracovať odkiaľkoľvek. Podporíte tímovosť a dosiahnete pozoruhodné výsledky.

Lepšia zákaznícka skúsenosť

Prostredníctvom digitálnej transformácie môžete zákazníkom zabezpečiť personalizované interakcie a predvídať ich potreby. Podporíte lojalitu a premeníte zákazníkov na obhajcov značky.

Naše vybrané digitálne riešenia

Dokončili sme viac než 300 projektov rôzneho zamerania a rozsahu. Medzi naše najvýznamnejšie riešenia patria:

Systémy na riešenie problémov pre JRL Group

Microservices developement architecture pre PSS

Systém riadenia kvality pre VGS

Controlingové riešenie pre riadenie ľudských zdrojov pre Slovak Telekom

Digitalizácia ako služba

Našu expertízu a potenciál využívame nielen v rámci projektov pre našich zákazníkov, ale aj na tvorbu produktov digitálnej transformácie. Výsledkom expertízy v rámci digitalizácie podnikových procesov je náš produktový spin-off Solvedio. Predstavuje unikátny produkt pre digitálnu adopciu, ktorý umožňuje zákazníkom kdekoľvek na svete zabezpečiť svoju digitalizáciu najmodernejším spôsobom za krátky čas a veľmi nízke náklady. Solvedio prináša:

  • 0 % závislosť na tradičných IT limitoch
  • 10x rýchlejšie dodanie, než iné riešenia
  • 25 – 50 % nižšiu cenu ako zákazkový SW

Technológie, s ktorými pracujeme

Pracujeme s najmodernejšími technológiami a sme partnermi významných technologických spoločností. Tieto technológie dobre poznáme a dokážeme individuálne zvážiť ich klady i zápory a nájsť  najlepšie riešenie pre vaše jedinečné potreby.

MS partner
o prtnr clr rgb
aws partner logo
horizontal logo monochromatic white
Sme partner spoločnosti AUTOMATION ANYWHERE +
mirantis logo horizontal two color
Sme partner spoločnosti ELASTIC
Partner spoločnosti Aspecta - Zebra
Sme Gold Business Partner IBM

Novinky z digitálnej transformácie

Prečítajte si články o najdôležitejších aspektoch digitalizácie podnikania a zaujímavosti a najnovšie trendy z oblasti digitálnej transformácie z nášho blogu.