Maximalizujte výkon a efektivitu s ORACLE Cloud

Migráciou existujúcej infraštruktúry do Oracle cloudu môžete zlepšiť využívanie zdrojov a získať prístup k najmodernejším technológiám na zvýšenie produktivity. Vďaka cloudu od Oracle sa môžete sústrediť na svoje hlavné činnosti a nie na správu IT infraštruktúry.

Zverte váš cloud do rúk Oracle

Oracle Cloud je najmodernejšie cloudové riešenie určené na rýchlejšie a bezpečnejšie vytváranie a spúšťanie aplikácií pri súčasnom znížení nákladov. Ponúka komplexný balík služieb cloudovej infraštruktúry a platformy vhodný pre širokú škálu aplikácií. Oracle Cloud Infrastructure umožňuje vyvíjať a spúšťať rôzne aplikácie a služby v rámci bezpečného hostovaného prostredia. Poskytuje robustné výpočtové možnosti prostredníctvom fyzických inštancií hardvéru a škálovateľnej úložnej kapacity, to všetko uzavreté v bezpečnom virtuálnom sieťovom prekrytí, ku ktorému možno bezproblémovo pristupovať z vašej lokálnej siete.

Migrácia infraštruktúry do Oracle Cloud

Presun lokálnej infraštruktúry do Oracle Cloud prináša nové možnosti optimalizácie a prístup k najmodernejším technológiám, čo výrazne zvyšuje prevádzkovú efektívnosť. Táto migrácia umožní vašej spoločnosti sústrediť sa na jej hlavné kompetencie a ušetrí vás záťaže spojenej so správou IT infraštruktúry.

Migrácia databáz do Oracle Cloud

Prechod databáz Oracle z lokálnych prostredí do cloudu je nákladovo efektívny prístup, ktorý zbavuje podniky režijných nákladov spojených s údržbou IT infraštruktúry. Okrem toho tento prechod uľahčuje bezproblémovú dostupnosť údajov a efektívnu správu údajov, čo v konečnom dôsledku zvyšuje celkovú prevádzkovú agilitu.

Zálohovanie databáz do Oracle Cloud

Využívanie služby zálohovania databáz do Oracle Cloud poskytuje spoľahlivú ochranu údajov pred nepredvídanými stratami a zefektívňuje postupy obnovy údajov v prípade zlyhania systému, narušenia bezpečnosti alebo iných situácií. Zlepšite ochranu svojich dát, zmiernite potenciálne finančné náklady spojené s ich stratou a tým podporíte aj kontinuitu svojho podnikania.

Prechod na Oracle Autonomous Database

Využitie Oracle Autonomous Database zvyšuje efektívnosť a škálovateľnosť vašej databázy a zároveň automatizuje množstvo úloh správy databázy. Znížte svoje výdavky na údržbu databáz a uvoľnite vaše cenné ľudské zdroje na iné činnosti.

Databáza Oracle ako cloudová služba

Využitie Oracle Database as a Service (DBaaS) ponúka flexibilitu prístupu k databázam Oracle na základe predplatného, čím sa eliminuje potreba značných investícií do infraštruktúry. Prínosy zahŕňanú zlepšenie výkonu, zvýšenej flexibility a znížených výdavkov na údržbu databáz.

Migrácia údajov do Oracle Cloud

Migrácia údajov do Oracle Cloud pomocou nástrojov ODI a OCI Data Integration zabezpečuje rýchly, štruktúrovaný, bezpečný a spoľahlivý proces prenosu údajov z rôznych zdrojov do cloudového prostredia. Získate prístup k aktuálnym údajom a zlepšíte svoje možnosti ich správy, čím zvýšite prevádzkovú efektívnosť vašej spoločnosti. Zároveň zlepšíte ochranu svojich dát a zmiernite potenciálne finančné náklady spojené s ich stratou.