Digitálna personálna zložka a digitálne riadenie ľudských zdrojov (HR)

Rýchly rozvoj digitálnych technológií, ako sú umelá inteligencia, cloud computing, Big Data, automatizácia, robotizácia, sociálne médiá, komunikácia v reálnom čase a čoraz častejšie využívanie virtuálnej reality, prináša do HR oddelenia nové výzvy a možnosti. Výsledkom je, že digitálna transformácia ovplyvňuje spôsob, akým je možné plniť úlohy/funkcie ľudských zdrojov pomocou digitálnych nástrojov a aplikácií na inováciu procesov, prijímanie rozhodnutí a riešenie problémov.​

Digitalizácia si vyžaduje prepracovanie zaužívaných zvyklostí v problematike ľudských zdrojov a rozvoj nových kompetencií, ktoré pomôžu zabezpečiť pohodu zamestnancov a organizačnú udržateľnosť v digitálnej ére.​

Digitálna personálna zložka​

Prechod z papierových (analógových) na digitálne súbory zamestnancov zvyšuje efektívnosť vašej každodennej práce. Digitálna personálna zložka zamestnancov spája všetky dokumenty a údaje pre každého zamestnanca na jednom mieste. Všetky pracovné postupy a schvaľovacie procesy súvisiace s pracovnými zmluvami, referenciami, kmeňovými údajmi HR a ďalšími informáciami o zamestnancovi je možné spravovať priamo v digitálnej personálnej zložke zamestnancov. 

Riešenie Solvedio ePF (electronic personal file) je možné vytvoriť v platforme Solvedioktoré je možné integrovať na akékoľvek iné riešenia napr. SAP, SuccessFactors a podobne. Platforma Solvedio je plne kompatibilná s prostredím Office 365 alebo inými bežne používanými prostrediami v podnikoch. 

Nie je potrebné nákladné a časovo náročné programovanie. Naši konzultanti plne prispôsobia Solvedio na potreby zákazníka = neprispôsobujete sa riešeniu, ale riešenie sa prispôsobuje vám.

Kľúčová expertíza v oblasti ľudských zdrojov:​

Digitalizácia komplexných alebo čiastočných HR procesov​

Konsolidácia a spracovanie HR dát

Integrácie a rozširovanie HR systémov (SAP, SuccessFactors ...)

HR controlling, analýzy a reporting

Performance manažment

Spolupráca HR, backoffisu, biznisu a pracovné postupy​

HR plánovanie a modelovanie

Naši spokojní zákazníci​

Naša spoločnosť a odborníci sa venujú problematike digitalizácie problematiky ľudských zdrojov dlhé obdobie. Medzi našich spokojných zákazníkov patria:

logo volkswagen color
vw group logo
logo tatra color
logo ceska posta color
logo t mobile color
logo slovak telekom color
logo mzvsr color