10 dôvodov na migráciu do cloudu v roku 2021

Čoraz viac svetových spoločností nahrádza starú lokálnu technológiu flexibilným, škálovateľným a nákladovo efektívnym výpočtovým výkonom v cloude. Dôvodov na vydanie sa cestou migrácie do cloudu je hneď niekoľko – od zníženia nákladov na IT až po urýchlenie inovácií. Uskutočnenie takéhoto prechodu však vyžaduje odborné plánovanie a skúsenosti.

Cloud označuje centralizované miesto na internete, ktoré ukladá údaje a je tak prístupné kedykoľvek, kdekoľvek a z akéhokoľvek pripojeného zariadenia. Čoraz viac spoločností migruje do cloudu, pretože má množstvo výhod nielen pre samotnú firmu a jej zamestnancov, ale aj pre klientov. V dnešnom globalizovanom svete, kde vzdialenosť a čas už nehrajú rolu, je migrácia vášho podnikania do cloudu priam nevyhnutnosťou, ak chcete efektívne budovať globálnu zákaznícku základňu, byť konkurencieschopný, flexibilný a neustále rásť.

aspecta logo

Cloud Computing

Spoločnosti na vývoj a inštaláciu softvéru, ktorý zlepšuje ich podnikanie, vynakladajú veľké množstvo finančných zdrojov i energie. Aj z toho dôvodu mnohé firmy naprieč odvetviami modernizujú svoje dátové platformy a presúvajú svoje podnikanie práve do cloudu. Využitie cloudu v tomto smere umožňuje vašej firme prístup k softvéru na internete ako službe. Zároveň predstavuje bezpečný spôsob ukladania a zdieľania údajov. Vaši zamestnanci môžu k službe pristupovať kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta, nie sú limitovaní zariadením, časom, miestom. Cloud computing totiž uchováva programy a údaje na internete, a nie na počítači alebo pevnom disku. Inými slovami, na prístup k potrebným údajom musíte byť len pripojení k internetu.

cloud computing a vyuzitie cloudu

V zásade vždy, keď sa prihlásite na Disk Google alebo počúvate Spotify, využívate cloudové služby. Cloud prináša firmám flexibilitu a funkčnosť v mnohých ohľadoch. Nie ste limitovaný priestorom na pevnom disku, a môžete uložiť taký veľký objem dát, aký potrebujete. Každý desktop v cloude zdieľa priestor vyhradený pre vašu spoločnosť v zabezpečených dátových centrách. V určitých prípadoch získate aj plne spravované, zabezpečené a udržiavané pracovné prostredie s prístupom k IT podpore pre všetkých používateľov. Cloud computing pre vašu spoločnosť znamená rýchlejšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie IT.

aspecta logo

10 dôvodov na migráciu do cloudu

Okrem už naznačených výhod cloud computingu pre vašu spoločnosť, predstavíme aj niekoľko hlavných dôvodov, prečo je migrácia do cloudu pre vašu spoločnosť prínosom, pričom nezáleží na tom v akom segmente pôsobíte, alebo aké veľké vaše podnikanie je. 

1. Nákladová efektivita

Jedným z hlavných dôvodov, prečo organizácie migrujú do cloudu, je zníženie nákladov na IT infraštruktúru. V cloude môžete jednoducho prispôsobiť veľkosť výpočtových zdrojov podľa vašich obchodných požiadaviek a obmedziť tak výdavky. Namiesto toho, aby ste vopred odhadovali kapacitné potreby, vďaka cloudu ich môžete priebežne prispôsobovať aktuálnym požiadavkám a zároveň tiež eliminovať nepotrebný hardvér alebo rigidné lokálne prostriedky.

Nebudete musieť míňať prostriedky na fyzické vybavenie a údržbu a vaše prevádzkové náklady tak budú výrazne minimalizované. Nie je potrebný ďalší IT personál a servery. Investície sa vám teda zaručene vrátia bez obáv z ďalších výdavkov.

Vo väčšine prípadov taktiež platíte v rámci cloudových služieb iba za tie funkcie, ktoré vaša spoločnosť skutočne využíva. Aj v tomto smere si teda viete službu prispôsobiť presne na mieru.

Využitím cloudových aplikácií a aplikácií SaaS (softvér ako služba) môžu organizácie presunúť svoje zdroje a náklady späť do svojho podnikania a realokovať zdroje na činnosti s vyššou hodnotou. Okrem toho môžu organizácie podľa potreby konsolidovať operácie a distribuovať prístup ku cloudovým službám, čím sa zvýši efektivita podniku.

2. Mimoriadna flexibilita

Cloud je jedným z najúčinnejších spôsobov zlepšovania flexibility a výkonnosti tímu. Zamestnanci môžu ľahko zdieľať údaje a spolupracovať na dokončení projektov, dokonca aj z rôznych miest. Terénni pracovníci môžu zdieľať údaje a aktualizácie v reálnom čase s tými, ktorí sú v kancelárii. Vaši zamestnanci môžu vykonávať svoje úlohy doma alebo z terénu. Cloud computing navyše eliminuje nadbytočné alebo opakujúce sa úlohy, ako je napríklad opätovné zadávanie údajov. Používatelia môžu pracovať na rovnakom dokumente súčasne, pričom všetky zmeny sa ukladajú a sledujú v reálnom čase. Tým sa eliminuje viac verzií dokumentov a čas strávený odosielaním e-mailov.

Ďalšou výhodou cloudovej migrácie je ľahký prístup z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením. To je pomerne významná výhoda – v súčasnosti je na celom svete už viac než 7 miliárd používateľov smartfónov a väčšina z nich prirodzene uprednostňuje pohodlie, ktoré poskytujú ich prenosné zariadenia, aj čo sa týka práce.

Okrem toho, že cloud pomáha zvyšovať flexibilitu a produktivitu zamestnancov, zvyšuje aj ich spokojnosť.

3. Škálovateľnosť

Cloud je neuveriteľne flexibilný nielen vo vzťahu k spolupráci či zamestnancom. Poskytuje vám tiež obrovský úložný priestor a zároveň množstvo škálovateľných riešení. 

Pri plánovaní rastu vašej spoločnosti je prirodzenou súčasťou aj rozširovanie IT infraštruktúry a nákup ďalších serverov, úložiska a licencií. Kým však skutočne použijete rezervné zdroje, môže to trvať roky. Škálovanie služieb cloud computingu je však oveľa jednoduchšie. Ďalší úložný priestor alebo funkcie môžete získať, kedykoľvek ich budete potrebovať. Váš poskytovateľ jednoducho aktualizuje váš balíček v priebehu niekoľkých minút.

4. Spoľahlivosť

Tradičný výpočtový systém vyžaduje záložné plány, najmä na ukladanie údajov. Aj obyčajná porucha môže viesť k ich trvalej strate, ak nie je k dispozícii záložné úložisko. Podniky využívajúce výhody cloudu si však so spoľahlivosťou nemusia robiť starosti. Údaje budú vždy k dispozícii, pokiaľ budú mať používatelia internetové pripojenie. Cloud je v tomto smere naozaj spoľahlivý a ak je jeden server nefunkčný, budete mať stále prístup k svojim údajom, pretože namiesto neho nastúpi iný server. To znamená, že všetky vaše zdroje budú kedykoľvek v bezpečí. Či už využívate servery alebo len prenosný počítač či smartfón, uložením údajov v cloude predídete zbytočným komplikáciám pri poruchách zariadenia.

Cloud má navyše riešenia na obnovu po havárii a nebudete sa musieť starať o ďalšie výdavky, len aby ste ich mohli využiť. Ešte lepšie je, že tieto riešenia sú navrhnuté pre všetky typy a veľkosti podnikov. Vďaka tejto špeciálnej funkcii nebude dôvod obávať sa straty údajov – bez ohľadu na to, či boli odcudzené, zničené, nesprávne umiestnené alebo kvôli zlyhaniu zariadenia.

5. Bezpečnosť

Asi najslabším článkom v počiatočných dňoch prijatia cloudu boli obavy o bezpečnosť. Dnes si však čoraz viac ľudí začína uvedomovať, že tieto obavy sú neopodstatnené. Poskytovatelia cloudových riešení dokážu v skutočnosti zaistiť vysokú úroveň zabezpečenia a integrity údajov. Do zabezpečenia často investujú obrovské prostriedky a technológie, ktoré sú zastrešené skúsenými IT expertmi. To si mnohé bežné spoločnosti dovoliť nemôžu. Bezpečnosť vašich údajov a informácií je jedným z hlavných cieľov cloudových hostiteľov a porušenie bezpečnostných opatrení na cloudových platformách je náročné. Niekedy je tak ukladanie údajov v cloude bezpečnejšie ako ich ukladanie na fyzické servery a dátové centrá. 

Silným dôkazom toho, že bezpečnosť cloud computingu je vyššia, ako ju niektorí vnímajú, je zistenie, že viac ako 93% spoločností, ktoré prešli na cloud, má teraz lepšie zabezpečenie údajov.

6. Agilita

Agilita podnikania je v modernej globálnej ekonomike kľúčová. Prístup k flexibilným IT zdrojom na požiadanie je zásadný pre udržanie kroku s konkurenciou a rýchlo sa meniacou dynamikou odvetvia. Vďaka využívaniu cloudu už nemusíte čakať týždne alebo mesiace na hardvérové ​​komponenty a inštalácie. Dostať sa na trh, urobiť potrebné zmeny či prispôsobiť sa situácií na trhu viete okamžite.

7. Podpora digitálnej transformácie a rastu

Digitálna transformácia spoločností sa stáva aj z dôvodu radikálnych spoločenských zmien v posledných mesiacoch nevyhnutnosťou pre ďalší rast, konkurencieschopnosť a samotné prežitie vášho biznisu. Digitálna transformácia je však veľmi komplexný proces, ktorého predpokladom je okrem iného aj modernizácia firemného IT a migrácia do cloudu. Bez využívania cloudových riešení jednoducho nie je digitálna transformácia spoločnosti možná a vaše podnikanie stratí konkurencieschopnosť a dynamiku.

Technológie sú totiž v podnikaní dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pokiaľ ide o organizačný rast, či už ide o organickú expanziu alebo fúzie a akvizície. Podniky v cloude môžu oveľa jednoduchšie integrovať nové akvizície na existujúce platformy. Môžu sa tiež rýchlo škálovať podľa dopytu pomocou funkcie automatického škálovania a flexibilných služieb správy údajov.

8. Využívanie nových technológií

Migrácia do cloudu otvára množstvo príležitostí, pokiaľ ide o využitie najmodernejších technológií. Organizácie, ktoré migrujú, môžu napríklad využívať výhody strojového učenia a AI, ktoré nie je možné vykonávať lokálne. Môžu tiež v priebehu niekoľkých minút rozbehnúť vysoko komplexné cloudové natívne technológie, ako sú kontajnery Kubernetes a data lakes.

9. Jednoduchá implementácia, rýchlosť a okamžitý prístup

Mnoho ľudí si myslí, že prechod na cloud je komplikovaný proces. Reálne ale trvá nasadenie cloudových služieb niekoľko dní či týždňov. Úspora času, ktorú zaberie v tomto prípade budovanie internej IT infraštruktúry s interným personálom trvajúca mesiace či dokonca roky, je zrejmá. Rovnako implementácia on-premise softvérového riešenia môže trvať mesiace, zatiaľ čo aplikácia SaaS (Softvare as a service) s rovnakou relatívnou komplexnosťou a rozsahom bude trvať iba týždne.

Okrem toho cloud a cloudové aplikácie nevyžadujú údržbu, na rozdiel od on-premise riešení. Cloudové aplikácie vyžadujú iba prehliadač a je k nim prístup odkiaľkoľvek. V konečnom dôsledku sa tak opäť šetria čas a peniaze elimináciou inštalácie klientskeho softvéru na jednotlivých počítačoch a hodín nasadenia, aktualizácií, odstraňovania problémov atď.

Aj keď je potrebné dodržať určité kroky, implementácia nie je v skutočnosti taká zložitá, ako keď je potrebné nainštalovať a sfunkčniť miestny server. Proces by mal byť skutočne naplánovaný, ale nie je to nič, čoho by ste sa mali obávať. Ak si vyberiete na migráciu do cloudu spoľahlivého a skúseného partnera, môže byť celý proces rýchly a jednoduchý.

10. Environmentálna zodpovednosť

Posledná, ale nemenej dôležitá výhoda cloudu je jeho vplyv na životné prostredie. Pretože nebudete potrebovať veľa hardvéru alebo fyzických produktov, vaše podnikanie pomôže obmedziť ekologickú záťaž. Nielenže znižujete náklady spoločnosti a uvoľňujete fyzický priestor, ale tiež povzbudzujete zamestnancov, aby v živote zaujali proaktívny prístup k životnému prostrediu. 

aspecta logo

Cloudové riešenia a ich variabilita

Pri zvažovaní, ktoré riešenie cloud computingu je pre vaše podnikanie vhodné, musíte myslieť na hosťované, hybridné alebo lokálne riešenia. IaaS, SaaS a PaaS zas obsahujú softvér a aplikácie zariadení, ktoré fungujú v cloude. Čo ale tieto výrazy pre vás znamenajú?

SaaS

Softvér ako služba (SaaS) je najčastejšie používanou oblasťou cloud computingu. Ako už z názvu vyplýva, poskytovaná služba je softvér, ktorý je vo väčšine prípadov centrálne hostovaný a prístupný prostredníctvom internetu klientom prehliadača. Vďaka tomu môžu zákazníci používať softvér bez ohľadu na výkon zariadenia, eliminuje sa nutnosť inštalácií, aktualizácií či zložitého nastavenia. Príkladom Saas je Office 365, kde si ktokoľvek môže otvoriť mesačné predplatné sady Office produktov spoločnosti Microsoft.

Ďalšie príklady SaaS: Buffer, HubSpot, Canva, G Suite, ZenDesk, Slack…

IaaS

Infraštruktúra ako služba (IaaS) obsahuje základné potreby cloudu a ponúka prístup k sieťovým funkciám, virtuálnym počítačom, vyhradenému hardvéru a úložnému priestoru. Poskytovaná služba je tak v podstate kompletná IT infraštruktúra prístupná prostredníctvom internetu, ktorá obsahuje siete, servery, operačné systémy a čokoľvek iné, čo je potrebné na stavbu a prevádzkovanie systémov. Na rozdiel od PaaS má užívateľ kontrolu nad backendom, môže špecifikovať hardvérové komponenty a nastaviť operačné systémy presne podľa svojich predstáv.
Užívateľ má oveľa väčšiu voľnosť v porovnaní so SaaS a PaaS, ale aj väčšiu zodpovednosť. Na nastavenie hardvéru, serverov, siete, zabezpečenia a ďalších komponentov je potrebná väčšia technická odbornosť.

Windows Azure a Amazon Web Services sú dvaja bežní poskytovatelia IaaS.

PaaS

Platforma ako služba (PaaS) obsahuje hardvér a operačné systémy potrebné na nasadenie a správu cloudových aplikácií. Poskytovanou službou je platforma, ktorá umožňuje používateľom vyvíjať, spravovať a spúšťať aplikácie prostredníctvom internetu. To môže zahŕňať middleware, ktorý prepája aplikácie s operačnými systémami, programovacími jazykmi, webovými servermi a ďalšími časťami, ktoré vytvárajú prostredie, ktoré umožňuje rýchly vývoj a jednoduchú správu aplikácií. V porovnaní so SaaS je Paas veľmi flexibilný, pokiaľ ide o softvér, pretože v závislosti od vašich potrieb môžete použiť existujúci aj interne vyvinutý softvér.

Cloudové služby Windows Azure sú tiež poskytovateľom PaaS, ktorý podporuje .NET, Node.js, PHP, Python, Java a Ruby.

cloudove riesenia

Hostovaný cloud
Hostovaný cloud je úplné cloudové nasadenie so všetkými potrebnými aplikáciami a službami. V hostovanom cloude sú aplikácie už k dispozícii a nové aplikácie je možné vyvíjať na infraštruktúre na nízkej alebo vysokej úrovni. Tieto cloudové riešenia sú úplne spravované, vlastnené a udržiavané poskytovateľom spravovaných služieb a vyžadujú si mesačné poplatky za predplatné.

Hybrid
Hybridné cloudové nasadenie zahŕňa kombináciu lokálnej infraštruktúry s hostovanými aplikáciami. Ak už máte lokálne riešenie, ale chcete pomalú migráciu, hybridné cloud je skvelé riešenie. Hybridné riešenia vám môžu pomôcť rozšíriť vaše podnikanie a prejsť na cloud, kým prepojíte svoje interné systémy. Svoju lokálnu infraštruktúru môžete napríklad použiť na citlivú alebo kritickú prácu, zatiaľ čo poskytovateľ cloudu hostuje menej kritické sieťové zdroje.

On-premise
On-premise alebo miestne cloudové riešenia používajú nástroje na virtualizáciu a správu zdrojov. Toto riešenie sa nazýva tiež súkromný cloud.
Miestne riešenia ponúkajú vyhradené zdroje, ale nie úplné výhody cloudu. Miestne riešenia sú skvelé na nastavenie rozhrania frontend pre klientov a potenciálnych zákazníkov prostredníctvom prístupných portálov, pričom vaše citlivé zdroje zostanú súkromné..

aspecta logo

Migrujte do cloudu

Výhody, ktoré cloud prináša aj do vášho podnikania sú nespochybniteľné. Od okamžitej úspory nákladov až po zvýšenie environmentálnej zodpovednosti vašej firmy, rozhodnutie presunu biznisu do cloudu sa pozitívnym spôsobom dotkne mnohých jeho aspektov. Ak ešte v cloude nie ste, je najvyšší čas začať nad ním premýšľať. Aj vzhľadom na vyššie popísané dôvody, čoraz dynamickejšie podnikateľské prostredie a rýchlosť technologických zmien. A aj keď sa takýto radikálny krok môže zdať na prvý pohľad komplikovaný, výber skúseného a spoľahlivého partnera vám zabezpečí hladký prechod na takéto riešenie.