logo-web-red

GR8IT: Špecializované cloudové služby pre transformáciu podnikania​

gr8it cover

Vďaka hlbokým znalostiam v oblasti cloud computingu a odhodlaniu udržať si náskok pred konkurenciou, naša spoločnosť Aspecta nedávno založila nový biznisový spin off s názvom GR8IT. V tomto článku sa budeme venovať vzniku spoločnosti GR8IT, jej exkluzívnej špecializácii na cloud computing a jedinečným výhodám, ktoré tento krok ponúka manažérom a majiteľom spoločností.

Cloud FinOps – optimalizácia nákladov pri cloudovej transformácii

fin ops cover blog

Rýchlo sa meniace digitálne prostredie núti podniky čoraz viac využívať cloudové technológie. Ich správna implementácia do podnikania podporuje inovácie, škálovateľnosť a nákladovú efektivitu. Aby sa však tieto výhody naplno prejavili, pri prechode organizácie na cloud je nevyhnutné dbať na finančný aspekt správy cloudu. Práve tu vstupuje do hry Cloud FinOps, ktorý ponúka komplexný rámec na optimalizáciu nákladov na cloud a odporúčania a zásady, ktoré vám ich pomôžu lepšie pochopiť a kontrolovať.

Lift and shift migrácia do cloudu: čo to je a kedy sa oplatí?

lift and shift migracia aspecta

Presun IT infraštruktúry do cloudu je budúcnosťou takmer každej spoločnosti. Tento proces sa môže javiť mimoriadne nákladný na čas i zdroje. Ak však zvolíte správnu stratégiu a spôsob, migrácia do cloudu nemusí byť vôbec náročná a vášmu podnikaniu prinesie neoceniteľné benefity. Jedným z najjednoduchších a najlacnejších spôsobov migrácie infraštruktúry je jej presun z existujúceho lokálneho prostredia do cloudu bez zmien alebo len s minimálnymi úpravami aplikácií a systémov. Tento proces sa nazýva prístup „Lift and Shift“.

Využívate potenciál cloudu naplno? Migrácia do cloudu verzus cloudová transformácia​

cloud bg aspecta 1

Podľa prognóz spoločnosti Gartner do konca tohto roku celosvetové výdavky koncových používateľov na verejné cloudové služby vzrastú o 23,1 % na celkových 332,3 miliardy USD, čo je nárast z 270 miliárd USD v roku 2020. To je len jeden z nesporných dôkazov toho, že cloud computing ako segment neustále rastie. Na jednej strane je to spôsobené jeho nespornými výhodami, vznikom nových služieb a technológií, ktoré jeho používanie posúvajú na novú úroveň, na strane druhej aj celospoločenskou situáciou a tendenciami, ktoré vplyvom pandémie akcelerovali jeho využívanie.

AWS Lambda a Azure Functions: budúcnosť „bez serverov“

serverless azure functions aws lambda

Serverless („bezserverový“) Computing sa stal vo svete softvérovej architektúry v posledných rokoch mimoriadne trendovým výrazom. Vďaka nemu si už viac nemusíte robiť starosti so správou virtuálnych počítačov alebo s platením nečinného hardvéru. Bezserverová architektúra prináša neobmedzený rozsah a vysokú dostupnosť pre každú spoločnosť na svete, od malých startupov až po nadnárodné korporácie. Taká je vízia najpoužívanejších služieb z tejto oblasti – AWS Lambda od Amazonu a Azure Functions od Microsoftu.

10 dôvodov na migráciu do cloudu v roku 2021

cloud bg aspecta 1

Cloud označuje centralizované miesto na internete, ktoré ukladá údaje a je tak prístupné kedykoľvek, kdekoľvek a z akéhokoľvek pripojeného zariadenia. Čoraz viac spoločností migruje do cloudu, pretože má množstvo výhod nielen pre samotnú firmu a jej zamestnancov, ale aj pre klientov.