Využívate potenciál cloudu naplno? Migrácia do cloudu verzus cloudová transformácia​

cloud bg aspecta 1

Podľa prognóz spoločnosti Gartner do konca tohto roku celosvetové výdavky koncových používateľov na verejné cloudové služby vzrastú o 23,1 % na celkových 332,3 miliardy USD, čo je nárast z 270 miliárd USD v roku 2020. To je len jeden z nesporných dôkazov toho, že cloud computing ako segment neustále rastie. Na jednej strane je to spôsobené jeho nespornými výhodami, vznikom nových služieb a technológií, ktoré jeho používanie posúvajú na novú úroveň, na strane druhej aj celospoločenskou situáciou a tendenciami, ktoré vplyvom pandémie akcelerovali jeho využívanie.

AWS Lambda a Azure Functions: budúcnosť „bez serverov“

serverless azure functions aws lambda

Serverless („bezserverový“) Computing sa stal vo svete softvérovej architektúry v posledných rokoch mimoriadne trendovým výrazom. Vďaka nemu si už viac nemusíte robiť starosti so správou virtuálnych počítačov alebo s platením nečinného hardvéru. Bezserverová architektúra prináša neobmedzený rozsah a vysokú dostupnosť pre každú spoločnosť na svete, od malých startupov až po nadnárodné korporácie. Taká je vízia najpoužívanejších služieb z tejto oblasti – AWS Lambda od Amazonu a Azure Functions od Microsoftu.

10 dôvodov na migráciu do cloudu v roku 2021

cloud bg aspecta 1

Cloud označuje centralizované miesto na internete, ktoré ukladá údaje a je tak prístupné kedykoľvek, kdekoľvek a z akéhokoľvek pripojeného zariadenia. Čoraz viac spoločností migruje do cloudu, pretože má množstvo výhod nielen pre samotnú firmu a jej zamestnancov, ale aj pre klientov.