Ako NLP riešenie od spoločnosti Aspecta mení verejné obstarávanie​

nlp aspecta kinit cover

Verejné obstarávanie čelí mnohým výzvam, najmä procesnej a časovej neefektívnosti. Využitím sily klasifikačných multilabel algoritmov, sémantickej analýzy podobnosti a veľkých jazykových modelov však môžu vlády v tejto oblasti dosiahnuť revolučné zlepšenia. V spolupráci so spoločnosťou Kinit sme na čele tejto transformácie. Využitím pokročilých technológií spracovania prirodzeného jazyka (NLP) prinášame inovácie, pokrok a účinnosť do sveta verejného obstarávania. Zistite, ako sme pripravení zmeniť pravidlá hry a prečo veríme, že naša spolupráca prinesie novú éru efektívneho a moderného verejného obstarávania.

Cloud FinOps – optimalizácia nákladov pri cloudovej transformácii

fin ops cover blog

Rýchlo sa meniace digitálne prostredie núti podniky čoraz viac využívať cloudové technológie. Ich správna implementácia do podnikania podporuje inovácie, škálovateľnosť a nákladovú efektivitu. Aby sa však tieto výhody naplno prejavili, pri prechode organizácie na cloud je nevyhnutné dbať na finančný aspekt správy cloudu. Práve tu vstupuje do hry Cloud FinOps, ktorý ponúka komplexný rámec na optimalizáciu nákladov na cloud a odporúčania a zásady, ktoré vám ich pomôžu lepšie pochopiť a kontrolovať.

Výhody cloudových riešení pre vašu firmu

cloud bg aspecta 1

Dostupnosť stabilného a rýchleho internetového pripojenia je podmienkou čoraz častejšieho využívania cloudu, a to nielen na súkromné účely, ale aj v podnikaní. Spoločnosti si tak čoraz viac uvedomujú obmedzenia tradičného prístupu k IT a, naopak, výhody cloudu. Zavedenie cloudu a využívanie cloud computingu je v súčasnosti pre väčšinu spoločností otázkou zachovania konkurencieschopnosti a schopnosti pružne a rýchlo sa prispôsobiť zmenám v technológiách a novým podmienkam na trhu.

12 strategických technologických trendov pre rok 2022 podľa spoločnosti Gartner

rpa technology robot automation process

Analytická spoločnosť Gartner každý rok predstavuje trendy v oblasti podnikania a IT na základe priorít rôznych organizácií a z nich vyplývajúcich technologických požiadaviek, ktoré smerujú až k CIO a IT lídrom. Tento rok Gartner uverejnil aj zoznam dvanástich digitálnych technológií, ktoré podľa analytikov budú pôsobiť ako multiplikátory digitálneho podnikania a inovácií v priebehu nasledujúcich troch až piatich rokov. Spoznajte trendy, ktoré v blízkom období pravdepodobne ovplyvnia aj váš biznis.