Trendy digitálnej transformácie roku 2021

digitalna transformacia 2021

Na začiatku roku 2020 asi len málokto tušil, aká revolúcia sa odohrá v oblasti, už aj tak rýchlo sa vyvíjajúcich, digitálnych technológií. Len za druhý polrok prešlo digitálnou transformáciou viac organizácií než za posledné desaťročie. COVID ‑ 19 urýchlil stratégiu digitálnej komunikácie spoločností v priemere o 6 rokov a 97 % osôb s rozhodovacou právomocou v oblasti podnikania sa domnieva, že pandémia urýchlila digitálnu transformáciu ich spoločnosti.