logo-web-red

Je budúcnosť IT projektov v Agile?​

agile it vyvoj aspecta

Spoločnosti si dnes nemôžu dovoliť, aby proces, postup a dokumentácia pri vývoji IT produktov spomalili ich čas uvedenia na trh. Oneskorenia ich stoja konkurenčnú výhodu a zákazníkov. Tento aspekt v kombinácii s rýchlym vývojom technológií a spoločenskými turbulenciami viedli k potrebe prehodnotenia tradičných prístupov k riadeniu IT projektov. Odpoveďou sa stali agilné metodiky. Agilní praktici tvrdia, že lepšie zvládajú dynamickú povahu podnikateľského prostredia a umožňujú projektovému tímu rýchlo sa prispôsobiť nepredvídateľným a meniacim sa požiadavkám. Skutočne je ale agile pre IT vývoj nevyhnutný?

Moderné digitálne pracovisko: stratégia, trendy a best practices ​

digitalne pracovisko dex aspecta

Prieskum z roku 2021 analyzoval názory 16 000 zamestnancov z rôznych oblastí. 54 % dopytovaných pracovníkov uviedlo, že by zvažovalo po pandémii COVID-19 opustiť svoje zamestnanie, ak im nebude poskytnutá určitá forma flexibility v tom, kde a kedy pracujú. Možnosť flexibility práce a digitálne skúsenosti zamestnancov (DEX) aj z tohto dôvodu neboli nikdy dôležitejšie.

Kubernetes a kontajnery – prečo ich do roku 2025 nasadí až 85% spoločností?

kontajnerizacia aspecta

Podľa analytickej spoločnosti Gartner, do roku 2025 nasadí až 85 % podnikov vo vyspelých ekonomikách kontajnery. Aktuálne (rok 2022) kontajnerizačné platformy využíva cca 30 % organizácií. Tento významný nárast by sa mal odraziť aj na trhu v oblasti globálnej správy kontajnerov, ktorý pokorí hranicu 14 miliárd dolárov a ročná miera rastu sa očakáva na úrovni 25,1 %.

Výhody cloudových riešení pre vašu firmu

cloud bg aspecta 1

Dostupnosť stabilného a rýchleho internetového pripojenia je podmienkou čoraz častejšieho využívania cloudu, a to nielen na súkromné účely, ale aj v podnikaní. Spoločnosti si tak čoraz viac uvedomujú obmedzenia tradičného prístupu k IT a, naopak, výhody cloudu. Zavedenie cloudu a využívanie cloud computingu je v súčasnosti pre väčšinu spoločností otázkou zachovania konkurencieschopnosti a schopnosti pružne a rýchlo sa prispôsobiť zmenám v technológiách a novým podmienkam na trhu.

12 strategických technologických trendov pre rok 2022 podľa spoločnosti Gartner

rpa technology robot automation process

Analytická spoločnosť Gartner každý rok predstavuje trendy v oblasti podnikania a IT na základe priorít rôznych organizácií a z nich vyplývajúcich technologických požiadaviek, ktoré smerujú až k CIO a IT lídrom. Tento rok Gartner uverejnil aj zoznam dvanástich digitálnych technológií, ktoré podľa analytikov budú pôsobiť ako multiplikátory digitálneho podnikania a inovácií v priebehu nasledujúcich troch až piatich rokov. Spoznajte trendy, ktoré v blízkom období pravdepodobne ovplyvnia aj váš biznis.

Digitalizácia podnikania v roku 2022: benefity, trendy a výzvy

modernizacia IT pre podnikanie

Situácia, ktorú spôsobila pandémia v posledných rokoch, zapríčinila zánik mnohých podnikov. Na jednej strane v plnej miere odkryla tie organizácie, ktoré už mali problémy pred pandémiou, na strane druhej dala zabrať aj biznisom, ktoré sa z rôznych príčin nedokázali aktuálnej situácii promptne a flexibilne prispôsobiť. Dnes už však môžeme konštatovať, že víťazne vyšli z pandémie najmä spoločnosti, ktoré úspešne nabehli na vlnu digitalizácie a dokázali v krátkom čase akcelerovať svoju digitálnu transformáciu, prispôsobiť podnikanie novým podmienkam a trhovým turbulenciám a v neposlednom rade vyjsť v ústrety svojím klientom.

Trendy digitálnej transformácie roku 2021

digitalna transformacia 2021

Na začiatku roku 2020 asi len málokto tušil, aká revolúcia sa odohrá v oblasti, už aj tak rýchlo sa vyvíjajúcich, digitálnych technológií. Len za druhý polrok prešlo digitálnou transformáciou viac organizácií než za posledné desaťročie. COVID ‑ 19 urýchlil stratégiu digitálnej komunikácie spoločností v priemere o 6 rokov a 97 % osôb s rozhodovacou právomocou v oblasti podnikania sa domnieva, že pandémia urýchlila digitálnu transformáciu ich spoločnosti.