logo-web-red

Kubernetes a kontajnery – prečo ich do roku 2025 nasadí až 85 % spoločností?

Podľa analytickej spoločnosti Gartner, do roku 2025 nasadí až 85 % podnikov vo vyspelých ekonomikách kontajnery. Aktuálne (rok 2022) kontajnerizačné platformy využíva cca 30 % organizácií. Tento významný nárast by sa mal odraziť aj na trhu v oblasti globálnej správy kontajnerov, ktorý pokorí hranicu 14 miliárd dolárov a ročná miera rastu sa očakáva na úrovni 25,1 %. To všetko kvôli neutíchajúcemu dopytu po flexibilite, agilite a digitálnej transformácii biznisu. Kontajnerizácia sa stane spúšťačom nového kola celosvetového transformačného maratónu.

Digitálna transformácia prebieha v troch hlavných líniách:

 1. Digitalizácia vnútropodnikových procesov za účelom transformácie biznisu a zlepšenia komunikácie so zákazníkmi a partnermi.
 2. Prijatie a adopcia cloudu pre zvýšenie agility a flexibility. Cloudovo natívne aplikácie môžu byť nasadené a opravené rýchlejšie a môžu sa ľahko presúvať v rôznych prostrediach a preto sa cloud-native stáva novou normou.
 3. Nový prístup k vývoju aplikácií a prechod na kontinuálnu integráciu a nasadzovanie (CI/CD), čo umožňuje časté a opakované zmeny.

Kontajnerizácia a kontajnery sa stávajú prvkom, ktorý tieto línie spája. 

aspecta logo

Čo sú kontajnery?

Kontajnerizácia je zabalenie softvérového kódu so všetkými potrebnými komponentmi (napríklad knižnice, rámce atď.) tak, že sú izolované vo svojom vlastnom „kontajneri“. Takto zabalený softvér alebo aplikácia sa môže presúvať a spúšťať konzistentne v akomkoľvek prostredí a na akejkoľvek infraštruktúre, nezávisle od operačného systému daného prostredia alebo infraštruktúry. Jediný kontajner možno použiť na spustenie čohokoľvek od malej mikroslužby alebo softvérového procesu až po väčšiu aplikáciu. Kontajner funguje ako akási bublina alebo výpočtové prostredie obklopujúce aplikáciu a udržiavajúce ju nezávislú od okolia. Je to v podstate plne funkčné a prenosné výpočtové prostredie.

Kontajnery uľahčujú zavádzanie cloudových aplikácií, pretože obsahujú všetky informácie potrebné na ich spustenie v spravovateľných balíkoch. Umožňujú kontinuálny vývoj aplikácií, ktoré sú mimoriadne samostatné, vysoko škálovateľné, prenosné a zároveň granulárne z hľadiska komponentov služieb, z ktorých sa skladajú.

Nasadenie a organizácia kontajnerov na podporu aplikácií sa nazýva orchestrácia kontajnerov, ktorá sa vykonáva prostredníctvom nástroja na to určeného. Populárne nástroje na orchestráciu kontajnerov s otvoreným zdrojom sú napríklad Kubernetes alebo Docker Swarm.

container evolution kubernetes
aspecta logo

Výhody kontajnerizácie a Kubernetes pre biznis

Spoločnosti s rýchlym nárastom dopytu, s častým uvádzaním mnohých nových produktov na trh či s požiadavkou na masívnu analýzu dát ocenia, že kontajnery sa dajú rýchlo škálovať, klonovať a importovať do nových prostredí. Medzi ďalšie výhody využitia kontajnerov pre váš biznis patrí napríklad:

 • Vylepšená obchodná agilita: Kontajnery umožňujú rýchlejšie nasadenie aplikácií a služieb, ako aj jednoduchšiu a konzistentnejšiu správu týchto aplikácií a služieb, vytvárajú agilnejšiu infraštruktúru. Umožňujú vývojárom rýchlo vykonávať malé zmeny bez narušenia pracovných postupov aplikácií. Keď je potrebné riešiť problém alebo zmenu v jednej časti, nevyžaduje si to kompletné prepracovanie celého systému. To všetko významne vplýva na chod celého podnikania a biznis procesy.
 • Zvýšená úspora nákladov: Kontajnerové aplikácie môžu byť spustené na akejkoľvek platforme, čo znamená, že podniky sa už nemusia spoliehať na špecifické hardvérové alebo softvérové platformy, aby mohli tieto aplikácie používať. Z dlhodobého hľadiska to pre podniky povedie k výrazným úsporám nákladov.
 • Vyššie výnosy a spokojnosť zákazníkov – Rýchlejšie dodávanie produktov, funkcií a upgradov znamená významnú úsporu času a zvýšenie agility. Na jednej strane ste schopní vytvárať digitálne produkty efektívnejšie ako kedykoľvek predtým, v prípade fyzických produktov úsporu času a zdrojov môžete premietnuť do oblastí podnikania s vyššou pridanou hodnotou, ktoré priamo ovplyvňujú spokojnosť zákazníkov a zisk.
 • Väčšia škálovateľnosť: Pomocou kontajnerov môžu podniky rýchlo a jednoducho pridávať alebo odoberať zdroje podľa potreby, aby uspokojili meniace sa požiadavky. Táto škálovateľnosť je kritickou výhodou na čoraz konkurenčnejšom trhu.
 • Vylepšená bezpečnosť: Kontajnery sú od seba izolované, čo znamená, že ak je jeden kontajner napadnutý, ostatné nie sú ovplyvnené. Samostatný a nemenný aspekt kontajnerov poskytuje zvýšenú bezpečnosť pri práci s vývojármi mimo organizácie. Vďaka tomu sú kontajnery bezpečnejšou voľbou pre podniky všetkých veľkostí.

Azda najdôležitejšou výhodou kontajnerizácie je, že umožňuje, aby boli aplikácie „napísané raz a spustené kdekoľvek“. Toto urýchľuje vývoj, zabraňuje zablokovaniu dodávateľov cloudu a ponúka ďalšie pozoruhodné výhody, ako je izolácia chýb, jednoduchá správa, zjednodušené zabezpečenie a ďalšie. Kubernetes, ktorý je de facto štandardom pre organizovanie kontajnerov, a s ktorým pracujeme aj my v Aspecte, ponúka vysoký stupeň škálovateľnosti a flexibility pre kontajnerové aplikácie vďaka svojej architektúre, všadeprítomnosti a širokej podpore odvetvia.

Výhody kontajnerov však treba chápať aj v kontexte technologických výziev: zložitosť platforiem, potreba robustnej automatizácie, bezpečnosť a v neposlednom rade aj organizačné, kultúrne a kvalifikačné výzvy. Nasadenie kontajnerov vo veľkej spoločnosti si vyžaduje vyspelý proces DevSecOps,  rozsiahle spracovanie technologických komponentov, konzistentné operácie a modernizáciu existujúcich nástrojov a procesov na zabezpečenie automatizácie a riadenia.

„Kontajnery a Kubernetes sú hybnou silou transformácie toho, ako vytvárame a prevádzkujeme aplikácie, čím zvyšujú efektivitu podnikového IT.“

Autor: Daniel Teixera, systémový inžinier v Pure Storage
aspecta logo

4 najbežnejšie spôsoby využitia kontajnerov

 • Štandardizácia

  Kontajnery sú skvelým spôsobom, ako poskytnúť štandardizované vývojové, testovacie a produkčné prostredie. Výzvou pri nastavovaní rôznych prostredí je inštalácia a údržba všetkých potrebných infraštruktúrnych služieb, ako sú databázy a sprostredkovatelia správ. Udržiavanie prostredia pre všetkých vývojárov je náchylné na chyby a časovo náročné. Kontajnery uľahčujú zabezpečenie konzistencie bez ohľadu na prostredie. 

 • Automatizácia

  Kontajnery sa ľahko ovládajú pomocou API, a preto sú vhodné aj pre automatizáciu a potrubie kontinuálnej integrácie/nepretržitého nasadenia (CI/CD).

 • Mikroslužby

  Kontajnery sú ideálne pre architektúry mikroslužieb, kde sú aplikácie rozdelené do malých, sebestačných komponentov, ktoré možno individuálne nasadiť a škálovať. Kontajnery sú veľmi dobrou voľbou na nasadenie a škálovanie každej z týchto mikroslužieb.

 • Multi-cloud

  Kontajnery poskytujú oveľa väčšiu flexibilitu a prenosnosť ako virtuálne stroje v multi-cloudových prostrediach. Keď sú softvérové komponenty nasadené v kontajneroch, je možné tieto kontajnery jednoducho „zdvihnúť a prepnúť“ z lokálnych natívnych serverov na lokálne virtualizované prostredia do prostredia verejného cloudu.

aspecta logo

Výhody kontajnerizácie a Kubernetes pre biznis

Napriek rastúcej popularite kontajnerizácie medzi podnikmi pomer kontajnerových aplikácií stále nie je vysoký: Gartner odhaduje, že dnes je kontajnerovaných menej ako 5 % podnikových aplikácií. Naopak, miera adopcie je oproti tomu mimoriadna. Podľa 451 Research sa dnes už 95 % aktuálne vyvíjaných aplikácií vyvíja priamo v kontajneroch

Z hľadiska zručností je však stále problém nájsť spoľahlivého dodávateľa a poskytovateľa kontajnerizácie, ktorý má s týmito riešeniami aj reálne skúsenosti. Pritom návratnosť investícií vybudovaním dôkladnej infraštruktúry založenej na kontajneroch je potvrdením toho, že kontajnery a Kubernetes nie sú len trendovou záležitosťou. Skôr či neskôr bude musieť prejsť touto transformáciou väčšina spoločností, ktorá si bude chcieť udržať trhovú konkurencieschopnosť. Ak aj vy uvažujete nad podobným smerovaním vášho biznisu, neváhajte sa nám ozvať. V Aspecte máme s kontajnerizáciou bohaté skúsenosti a vieme riešenie dokonale zosúladiť s vašimi požiadavkami i s požiadavkami vášho podnikania. Pripojte sa k viac ako 85 % spoločnostiam na svete, ktoré do roku 2025 nasadia kontajnery.

Páčil sa vám článok?

Prihláste sa do newslettera
Zdieľajte ho na sociálnych sieťach