logo-web-red

Nástroj na riešenie problémov pre JLR

Dodané služby

Technológie a platformy

aspecta logo

Klient - Jaguar Land Rover

Najnovší a najmodernejší závod na výrobu vozidiel spoločnosti Jaguar Land Rover (JRL) sa v súčasnosti nachádza v Nitre na Slovensku a je jednou z najinovatívnejších automobiliek v regióne. Svoju inovatívnosť pretavujú aj do svojho prístupu k digitalizácii a IT systémom. 

Aj preto sme nadviazali spoluprácu, v rámci ktorej sme vyvinuli pre JLR unikátny nástroj na riešenie problémov ako mimoriadne efektívnu odpoveď na bežné komplikácie a problémy, s ktorými sa počas pracovného dňa stretávajú zamestnanci spoločnosti. 

aspecta logo

Problém

Počas výroby sa zamestnanci v JLR na rôznych úrovniach stretávajú s problémami rôzneho druhu – od drobných komplikácií až po výrobné chyby na automobiloch. Všetky problémy sa donedávna riešili v spoločnosti prostredníctvom programu MS Excel. Takýto spôsob bol však značne limitujúci a neflexibilný.

Naším cieľom bolo navrhnúť riešenie, ktoré by na jednej strane flexibilne a efektívne reagovalo na požiadavky riešenia problémov konkrétneho oddelenia či divízie a na strane druhej spĺňalo požiadavky na moderný IT systém bežiaci v režime SaaS. 

aspecta logo

Riešenie

Riešenie, ktoré sme navrhli je postavené na princípoch moderného IT. Beží v cloude ako SaaS (software as a service) platforma. Spĺňa technologické požiadavky na rýchle a jednoduché zaznamenanie problémov, pričom je plne responzívne (zamestnanci sa môžu bez funkčných obmedzení pripájať cez smartphone alebo tablet). Súčasťou je aj kolaboračný nástroj, ktorý používajú pracovníci z rôznych oddelení (kvalita, výroba, inžiniering), aby mohli promptne spolupracovať na riešení vzniknutých problémov. Samozrejmosťou je posielanie notifikácií „riešiteľom“, sledovanie stavov jednotlivých problémov a ich komplexné vyriešenie. Riešenie obsahuje aj nástroje pre nájdenie koreňovej príčiny problému založenej na analýze a metóde „5x prečo“.

aspecta logo

Výsledok a benefity

Vytvorili sme excelentný nástroj na podporu digitalizácie procesu riešenia problémov, ktorý v JRL momentálne využíva niekoľko desiatok zamestnancov naprieč oddeleniami kvality, výroby a inžinieringu. Systém spĺňa všetky štandardy spoločnosti a zároveň spĺňa požiadavky na najmodernejšie IT technológie. Viac ako 55 % vzniknutých problémov je vďaka systému vyriešených za menej ako 5 dní.