logo-web-red

Moderné digitálne pracovisko: stratégia, trendy a best practices ​

digitalne pracovisko dex aspecta

Prieskum z roku 2021 analyzoval názory 16 000 zamestnancov z rôznych oblastí. 54 % dopytovaných pracovníkov uviedlo, že by zvažovalo po pandémii COVID-19 opustiť svoje zamestnanie, ak im nebude poskytnutá určitá forma flexibility v tom, kde a kedy pracujú. Možnosť flexibility práce a digitálne skúsenosti zamestnancov (DEX) aj z tohto dôvodu neboli nikdy dôležitejšie.

Vorteile von Cloud-Lösungen für Ihr Unternehmen

cloud bg aspecta 1

Dostupnosť stabilného a rýchleho internetového pripojenia je podmienkou čoraz častejšieho využívania cloudu, a to nielen na súkromné účely, ale aj v podnikaní. Spoločnosti si tak čoraz viac uvedomujú obmedzenia tradičného prístupu k IT a, naopak, výhody cloudu. Zavedenie cloudu a využívanie cloud computingu je v súčasnosti pre väčšinu spoločností otázkou zachovania konkurencieschopnosti a schopnosti pružne a rýchlo sa prispôsobiť zmenám v technológiách a novým podmienkam na trhu.

12 strategische Technologietrends für 2022 laut Gartner

rpa technology robot automation process

Analytická spoločnosť Gartner každý rok predstavuje trendy v oblasti podnikania a IT na základe priorít rôznych organizácií a z nich vyplývajúcich technologických požiadaviek, ktoré smerujú až k CIO a IT lídrom. Tento rok Gartner uverejnil aj zoznam dvanástich digitálnych technológií, ktoré podľa analytikov budú pôsobiť ako multiplikátory digitálneho podnikania a inovácií v priebehu nasledujúcich troch až piatich rokov. Spoznajte trendy, ktoré v blízkom období pravdepodobne ovplyvnia aj váš biznis.

Solvedio - DaaS-Plattform (Digitalisierung als Dienstleistung)

aspecta IT kariera

V spoločnosti Aspecta sme na začiatku krízy zapríčinenej pandémiou Covid-19 spustili “na zelenej lúke” tvorbu platformy Solvedio. Reagovali sme na bezprecedentnú potrebu digitalizácie a digitálnej transformácie väčšiny spoločností, spôsobenú práve pandemickou situáciou. Naším cieľom bolo posunúť vývoj aplikácií na novú úroveň tak, aby sme vedeli custom riešenia, ktoré bežne stoja našich zákazníkov nemalé prostriedky a ich dodávka trvá dlhú dobu, poskytovať formou software as a service (SaaS) a ich vývoj bol rádovo lacnejší a kratší. Zároveň sme chceli, aby tieto riešenia boli flexibilnejšie tiež z pohľadu agility a prevádzky. Od začiatku sa táto dynamická platforma profilovala ako spin-off spoločnosti Aspecta.

Biznis spin-off v IT

business intelligence data analysys

V IT segmente si v posledných rokoch nezískali popularitu len startup-y, ale aj tzv. firemné spin-off. Tie sa stali obľúbeným spôsobom spoločností, ako znásobiť svoju hodnotu, obchodný potenciál a ako sa zamerať na nové obchodné ciele. Veľkú časť popularity biznis spin-off možno pripísať výhodám, ktorý tento spôsob podnikania ponúka: spin-off má materiálnu i personálnu podporu materskej spoločnosti, ale zároveň vytvára inovatívne prostredie na rast nápadov, ktoré boli brzdené okolnosťami a fungovaním prostredia starého. Túto cestu sme zvolili aj my pri tvorbe nášho spin-off projektu SOLVEDIO.

Digitalizácia podnikania v roku 2022: benefity, trendy a výzvy

modernizacia IT pre podnikanie

Situácia, ktorú spôsobila pandémia v posledných rokoch, zapríčinila zánik mnohých podnikov. Na jednej strane v plnej miere odkryla tie organizácie, ktoré už mali problémy pred pandémiou, na strane druhej dala zabrať aj biznisom, ktoré sa z rôznych príčin nedokázali aktuálnej situácii promptne a flexibilne prispôsobiť. Dnes už však môžeme konštatovať, že víťazne vyšli z pandémie najmä spoločnosti, ktoré úspešne nabehli na vlnu digitalizácie a dokázali v krátkom čase akcelerovať svoju digitálnu transformáciu, prispôsobiť podnikanie novým podmienkam a trhovým turbulenciám a v neposlednom rade vyjsť v ústrety svojím klientom.