logo-web-red

Čo je DevOps a prečo je dôležitý aj pre váš biznis

cover devops co je to

DevOps je spojením výrazov development (vývoj) a prevádzka (operations). Reprezentuje prístup k vývoju softvéru či aplikácií podporujúci lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi vývojovými a operačnými tímami.