Microservices developement architecture pre PSS

mikrosluzby pre pss bg

Pre Prvú stavebnú sporiteľňu sme zabezpečili implementáciu architektúry založenej na mikroslužbách, ktorá podporila jej prechod na novú infraštruktúru. Využili sme pri tom framework Spring Boot, Apache Kafka a ELK stack. 

Nástroj na riešenie problémov pre Jaguar Land Rover

Aspecta - nastroj na riešenie problémov

Pre JLR sme zabezpečili komplexný inovatívny a jedinečný systém na riešenie problémov založený na platforme s kontajnerovou infraštruktúrou. Využívali sme tiež Kubernetes infraštruktúru, mikroslužby a utomatizáciu CI / CD.