logo-web-red

Ako NLP riešenie od spoločnosti Aspecta mení verejné obstarávanie​

nlp aspecta kinit cover

Verejné obstarávanie čelí mnohým výzvam, najmä procesnej a časovej neefektívnosti. Využitím sily klasifikačných multilabel algoritmov, sémantickej analýzy podobnosti a veľkých jazykových modelov však môžu vlády v tejto oblasti dosiahnuť revolučné zlepšenia. V spolupráci so spoločnosťou Kinit sme na čele tejto transformácie. Využitím pokročilých technológií spracovania prirodzeného jazyka (NLP) prinášame inovácie, pokrok a účinnosť do sveta verejného obstarávania. Zistite, ako sme pripravení zmeniť pravidlá hry a prečo veríme, že naša spolupráca prinesie novú éru efektívneho a moderného verejného obstarávania.

Návrh informačného systému pre SAŽP ​

sazp blog

Návrh aplikačnej a technologickej architektúry pre informačný systém zabezpečujúci evidenciu, spracovanie a vyhodnocovanie žiadostí v rámci Plánu obnovy. ​

Microservices developement architecture pre PSS

mikrosluzby pre pss bg

Pre Prvú stavebnú sporiteľňu sme zabezpečili implementáciu architektúry založenej na mikroslužbách, ktorá podporila jej prechod na novú infraštruktúru. Využili sme pri tom framework Spring Boot, Apache Kafka a ELK stack. 

Nástroj na riešenie problémov pre Jaguar Land Rover

Aspecta - nastroj na riešenie problémov

Pre JLR sme zabezpečili komplexný inovatívny a jedinečný systém na riešenie problémov založený na platforme s kontajnerovou infraštruktúrou. Využívali sme tiež Kubernetes infraštruktúru, mikroslužby a utomatizáciu CI / CD.