Künstliche Intelligenz-gesteuerte Qualitätskontrolle – die Zukunft der Fehlererkennung

kontrola kvality pohanana umelou ineligenciou

Každé odvetvie, od mikročipov cez smartfóny až po automobily a potraviny, sa musí pri výrobe tovaru starať o udržanie kvality a výkonu. Nízka alebo nekonzistentná kvalita môže viesť k dodatočným nákladom, nadmernému odpadu, stiahnutiu produktov z trhu, zvýšenej miere reklamácií a pod. Kontrola kvality je tak základnou súčasťou väčšiny výrobných procesov. Manuálne postupy kontroly kvality sú však často časovo náročné a náchylné na chyby. S cieľom uspokojiť rastúci dopyt po vysokokvalitných produktoch sa vo výrobných linkách stáva nevyhnutným používanie inteligentných vizuálnych kontrolných systémov založených na strojovom učení a umelej inteligencii.

Strojové učenie v priemysle: aplikácie, výhody a výzvy​

rpa technology robot automation process

Ešte pred pár rokmi sme sa s umelou inteligenciou mohli stretnúť len v sci-fi filmoch. V súčasnosti je už ale všetko inak a umelá inteligencia (artificial intelligence – AI) sa stáva bežnou súčasťou našich životov. Najmä segment strojového učenia (machine learning – ML) sa stal dôležitým prvkom digitálnej transformácie v priemysle a je kľúčovým pri snahe využiť hodnotu veľkých dát. Mnoho podnikov očakáva, že práve strojové učenie sa stane faktorom ovplyvňujúcim ich úspech a konkurencieschopnosť v budúcnosti.