logo-web-red

Čo je DevOps a prečo je dôležitý aj pre váš biznis?

DevOps je spojením výrazov development (vývoj) a prevádzka (operations). Reprezentuje prístup k vývoju softvéru či aplikácií podporujúci lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi vývojovými a operačnými tímami. 

25. júl 2021 | 5 minút čítania

Pandémia koronavírusu zmenila globálnu ekonomiku. Už pred ňou si mnohé firmy uvedomovali potrebu svojej digitálnej transformácie, ale práve pandémia tieto tendencie urýchlila a urobila z nich otázku konkurencieschopnosti a prežitia biznisu. So zmenou obchodného prostredia a s rýchlo sa vyvíjajúcimi technológiami sa DevOps postupy stávajú v mnohých prípadoch riešením, ako zefektívniť a urýchliť digitálnu transformáciu organizácie. 

aspecta logo

Definícia DevOps

DevOps je kombináciou kultúrnych filozofií, postupov a nástrojov, ktoré zvyšujú schopnosť organizácie dodávať aplikácie a služby vysokou rýchlosťou. Vývoj a zlepšovanie produktov sú rýchlejšie ako u organizácie využívajúcej tradičný vývoj softvéru a tradičné procesy správy infraštruktúry. Táto rýchlosť umožňuje organizáciám lepšie slúžiť svojim zákazníkom a efektívnejšie konkurovať na trhu. DevOps vyplynul z dvoch súvisiacich trendov pri dodávke softvéru. Prvý využíval agilné a lean prístupy k operatívnej práci. Druhý bolo uvedomenie si hodnoty spolupráce medzi vývojovým a prevádzkovým tímom. V rámci DevOps modelu spolupracujú vývojové tímy a prevádzkové tímy počas celého životného cyklu softvérovej aplikácie, od vývoja a testovania cez nasadenie až po prevádzku.

co je devops

Tradičné dodávanie IT riešení využívalo tzv. vodopádový model, kde sa nová fáza vývoja začínala až po dokončení predchádzajúcej fázy. Zatiaľ čo vývojári sa zameriavali na vytváranie softvéru, prevádzkový tím zaisťoval jeho fungovanie v produkčnom prostredí. Vývojárovi išlo predovšetkým o pridávanie nových funkcií. Špecialistovi na prevádzku o stabilitu a dostupnosť. Medzi týmito dvoma prvkami procesu boli testeri. Rýchlosť zmien a dynamika IT sveta v posledných rokoch však poukázala na nedostatky tohto prístupu. Každá zmena v produkte, pridanie funkcie či odstránenie chyby vyžadovali, aby proces prešiel niekoľkými fázami, čo sa ukázalo ako zdĺhavé a neefektívne. 

DevOps je v tomto smere inkluzívny prístup, ktorý na jednej strane zbližuje tímy, aby k vydaniu mohlo dôjsť tak rýchlo, ako je potrebné, na strane druhej umožňuje dynamicky reagovať na zmeny. Stal sa nevyhnutnosťou pre každú IT spoločnosť a laicky povedané, je to nikdy nekončiaci proces neustáleho zlepšovania. 

Z hľadiska vášho biznisu je však dôležité jedno: výsledkom DevOps procesu je poskytnúť stabilné softvérové riešenie, schopné okamžite reagovať na dynamické potreby spoločnosti. Je to teda vytváranie obchodnej hodnoty prostredníctvom softvéru.

aspecta logo

Výhody DevOps

DevOps prináša nesporné výhody v rýchlosti vývoja, spolupráci, efektivite a spoľahlivosti. Tieto aspekty však priamo vplývajú aj na obchodné výsledky, keď podľa výskumov zvyšuje zákaznícku skúsenosť i zisk a prináša vysokú obchodnú hodnotu. 

RÝCHLOSŤ

Najväčšou výhodou DevOps je, že umožňuje tímom vyvíjať kvalitný softvér rýchlejšie. Spolupráca tímov, použitie rovnakých nástrojov pri vývoji a automatizácia urýchľujú tradičné procesy až o 60 %. Rýchlosť sa však netýka len samotného vývoja, ale ovplyvňuje aj vylepšenie kódu, uvedenie na trh, pomer hodnoty a zisku pre firmu a jej zákazníkov a rovnako čas na reakciu na všetky neustále sa meniace podmienky na trhu. Takto môžete inovovať a zlepšovať svoj produkt rýchlejšie a čím rýchlejšie uvoľníte nové funkcie a opravíte chyby, tým rýchlejšie budete môcť reagovať na potreby svojich zákazníkov a vybudovať si konkurenčnú výhodu.

LEPŠIA KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA

DevOps zmazáva priepasť medzi tímami. Keďže všetci pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa, zdieľajú povinnosti a spájajú svoje pracovné postupy, výsledky sa výrazne zlepšujú. Kultúrny model DevOps kladie dôraz na hodnoty, akými sú vlastníctvo a zodpovednosť. Znižuje sa tým neefektívnosť a šetrí sa čas.

VYŠŠIA EFEKTIVITA A SPOĽAHLIVOSŤ

Vyššia efektivita, spoľahlivosť a správne používanie nástrojov na urýchlenie vývoja umožňujú automatizáciu a dobrý tok kanála kontinuálnej integrácie/kontinuálneho dodávania (CI/CD). DevOps navyše do značnej miery znížil náklady na vývoj softvéru, z čoho profitujú spoločnosti aj klienti.

AGILITA

Agilný prístup pomáha spoločnostiam bojovať proti kritickým výzvam, akými sú nepredvídateľné trhové podmienky, zvýšená konkurencia, regulačné zmeny a nestabilita dodávateľov. DevOps prax umožňuje jednoduchú analýzu a reagovanie na tieto zmeny rýchlo a je rozhodujúca pre udržanie konkurenčnej výhody.

LEPŠIA ZÁKAZNÍCKA SKÚSENOSŤ

Efektívnejšie a rýchlejšie riešenia umožňujú venovať viac času a energie vašim zákazníkom. V nedávnych štúdiách založených na výhodách DevOps pre firmy viac ako 70 % spoločností uviedlo zlepšenie zákazníckej skúsenosti od jeho implementácie. Toto je jedna z najväčších obchodných výhod, ktorú moderná implementácia softvéru vašej spoločnosti prináša.

VIAC ČASU NA INOVÁCIE

Najlepšie firmy na svete vyčleňujú čas vo svojom pracovnom procese na inovácie, vytváranie nových produktov a skúšanie rôznych spôsobov, ako dosiahnuť lepšie výsledky. Implementácia DevOps vám poskytne oveľa viac času na tieto aktivity, čo pomôže vášmu podniku dlhodobo rásť a expandovať.

FINANČNÁ NÁVRATNOSŤ

Softvér je jedným zo základných pilierov akejkoľvek modernej obchodnej stratégie. Čokoľvek, čo prispieva k vývoju a nasadeniu najlepšieho možného softvéru, je nevyhnutné pre schopnosť firmy prežiť a prosperovať. DevOps znižuje náklady tým, že šetrí čas a včasne zachytáva problémy. Výsledok prichádza vo forme zvýšenej konkurenčnej výhody, väčšej hodnoty pre zainteresované strany a investorov a obrovskej návratnosti investícií.

aspecta logo

Na čo si dať pri implementácii DevOps pozor?

Každá minca má dve strany a DevOps nie je v tomto smere výnimkou. So všetkými výhodami, ktoré ponúka, so sebou prináša aj niekoľko výziev, ktoré treba brať pri implementácii do úvahy. 

  • Správa IT infraštruktúry je jednou z najnáročnejších oblastí vášho podnikania. Preto si musíte nájsť partnera, ktorý zaistí nepretržitú dostupnosť vašich produktov/služieb.
  • Aby sa neznížila bezpečnosť v dôsledku outsourcingu, na zaistenie bezpečnosti operácií je nevyhnutné starostlivé posúdenie.
  • Vaše interné IT oddelenie by malo mať určitú úroveň zručností a porozumenia integrácii medzi rôznymi softvérovými modulmi, cloudovými systémami a DevOps riešeniami.
 

Aby ste prípadný neúspech eliminovali, zvážte partnerstvo so skúseným a spoľahlivým poskytovateľom DevOps služieb, ktorý vám zabezpečí plnohodnotnú podporu v tejto oblasti IT. 

aspecta logo

FAQ

Čo je DevOps a prečo je dôležitý pre vašu firmu?

DevOps je spojenie vývoja a prevádzky, ktoré uľahčuje lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi vývojovými a prevádzkovými tímami. Podporuje rýchlejší vývoj softvéru alebo aplikácií, ktorý je kľúčový pre udržanie konkurencieschopnosti v rýchlo sa vyvíjajúcom technologickom prostredí.

Aké sú výhody DevOps?

DevOps ponúka významné výhody vrátane vyššej rýchlosti vývoja, lepšej spolupráce, efektívnosti, spoľahlivosti, agility, lepšej zákazníckej skúsenosti, viac času na inovácie a lepšej finančnej návratnosti.

Aká je definícia DevOps?

DevOps je zmes kultúrnych filozofií, postupov a nástrojov zameraných na zvýšenie schopnosti organizácie rýchlo poskytovať aplikácie a služby. Umožňuje rýchlejší vývoj a zlepšovanie produktov v porovnaní s tradičnými prístupmi k vývoju softvéru.

Ako DevOps zlepšuje komunikáciu a spoluprácu?

DevOps preklenuje rozdiely medzi tímami, podporuje spoločnú zodpovednosť a synchronizované pracovné postupy. Zdôrazňovaním hodnôt, ako je vlastníctvo a zodpovednosť, DevOps znižuje neefektívnosť a šetrí čas, čo vedie k lepším výsledkom.

Čo by ste mali zohľadniť pri implementácii DevOps?

Implementácia DevOps si vyžaduje dôkladné zváženie správy IT infraštruktúry, bezpečnostných dôsledkov a úrovne zručností interných IT tímov. Spolupráca so skúsenými poskytovateľmi služieb DevOps môže zmierniť riziká a zabezpečiť komplexnú podporu prevádzky IT.

Prihláste sa na odber a neunikne vám žiadny článok

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho