logo-web-red

Solvedio - DaaS (Digitalization as a Service) platform

aspecta IT kariera

V spoločnosti Aspecta sme na začiatku krízy zapríčinenej pandémiou Covid-19 spustili “na zelenej lúke” tvorbu platformy Solvedio. Reagovali sme na bezprecedentnú potrebu digitalizácie a digitálnej transformácie väčšiny spoločností, spôsobenú práve pandemickou situáciou. Naším cieľom bolo posunúť vývoj aplikácií na novú úroveň tak, aby sme vedeli custom riešenia, ktoré bežne stoja našich zákazníkov nemalé prostriedky a ich dodávka trvá dlhú dobu, poskytovať formou software as a service (SaaS) a ich vývoj bol rádovo lacnejší a kratší. Zároveň sme chceli, aby tieto riešenia boli flexibilnejšie tiež z pohľadu agility a prevádzky. Od začiatku sa táto dynamická platforma profilovala ako spin-off spoločnosti Aspecta.

Biznis spin-off v IT

business intelligence data analysys

V IT segmente si v posledných rokoch nezískali popularitu len startup-y, ale aj tzv. firemné spin-off. Tie sa stali obľúbeným spôsobom spoločností, ako znásobiť svoju hodnotu, obchodný potenciál a ako sa zamerať na nové obchodné ciele. Veľkú časť popularity biznis spin-off možno pripísať výhodám, ktorý tento spôsob podnikania ponúka: spin-off má materiálnu i personálnu podporu materskej spoločnosti, ale zároveň vytvára inovatívne prostredie na rast nápadov, ktoré boli brzdené okolnosťami a fungovaním prostredia starého. Túto cestu sme zvolili aj my pri tvorbe nášho spin-off projektu SOLVEDIO.