INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI ASPECTA, S.R.O.

 

Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.) aj v súlade Európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679). Spoločnosť Aspecta, s.r.o. využíva osobné údaje zákazníkov, dodávateľov a uchádzačov o zamestnanie.

 

Správca osobných údajov

ASPECTA, s.r.o.
Čerešňová 28, 036 58 Trnava, Slovenská republika

IČO: 45919887; DIČ: 2023146026; IČ DPHSK: 2023146026

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

  • e-mail 

  • kontaktná stránka: https://aspecta.sk/kontaktujte-nas/

  • tel. číslo: +421 905 517 719

 

Spracovávanie Vašich osobných údajov

Typy spracovávaných údajov

OSOBNÉ ÚDAJE:
Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné identifikačné údaje, ktoré je možné použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobné informácie môžu zahŕňať: krstné meno a priezvisko; e-mailovú adresu; telefónne číslo; názov spoločnosti.

ÚDAJE O POUŽÍVANÍ: 
Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní webovej stránky. Údaje o použití môžu zahŕňať informácie, ako je adresa IP vášho zariadenia, typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštevujete, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach a ďalšie diagnostické údaje. Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela vždy, keď navštívite našu službu alebo keď k nej pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia.

TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA A SÚBORY COOKIE:
Na sledovanie aktivity v našej službe a ukladanie určitých informácií používame súbory cookie a podobné technológie sledovania. Cookie je malý súbor umiestnený na vašom zariadení. Môžete svojmu prehliadaču dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby uviedol, kedy sa súbory cookie odosielajú. Ak však neprijmete súbory cookie, je možné, že nebudete môcť používať niektoré časti nášho webu. Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „reláčné“. Trvalé súbory cookie zostanú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď prejdete do režimu offline, zatiaľ čo relačné súbory cookie sa odstránia hneď, ako zatvoríte webový prehliadač.

 

 

 

Použitie vašich osobných údajov

Spoločnosť Aspecta, s.r.o. môže používať hore uvedené údaje na nasledujúce účely:

  • Kontaktovať vás: Kontaktovať vás e -mailom, telefónnymi hovormi, SMS alebo inými ekvivalentnými formami elektronickej komunikácie, ako sú oznámenia mobilnej aplikácie týkajúce sa aktualizácií alebo informatívnej komunikácie súvisiacej s funkciami, produktmi alebo zmluvnými službami vrátane aktualizácií zabezpečenia, keď je to potrebné alebo primerané na ich implementáciu.

  • Poskytovať vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o službách a udalostiach, ktoré ponúkame, podobné tým, ktoré ste si už kúpili alebo na ktoré ste sa pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli tieto informácie nedostávať.

  • Spravovanie vašich požiadaviek: Účasť a správa vašich požiadaviek na nás.

  • Na iné účely : Vaše údaje môžeme použiť na iné účely, ako je analýza údajov, identifikácia trendov používania, stanovenie účinnosti našich propagačných kampaní a vyhodnotenie a vylepšenie našej služby, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

  • S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať používanie našej služby.
  • S vašim súhlasom : Vaše osobné údaje môžeme zverejniť na akýkoľvek iný účel s vašim súhlasom.
 
Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť Aspecta, s.r.o. bude uchovávať vaše osobné údaje iba tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak budeme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady.

Spoločnosť bude tiež uchovávať údaje o použití na účely internej analýzy. Údaje o použití sa spravidla uchovávajú kratšie časové obdobie, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie zabezpečenia alebo na zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje na dlhšie časové obdobia.

Zabezpečenie vašich osobných údajov
Zabezpečenie vašich osobných údajov je pre nás dôležité, ale pamätajte na to, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.
 

Práva pri spracovaní Vašich osobných údajov