logo-web-red

Kariéra v IT: veľký sprievodca v roku 2022

Asi žiadne slovo necharakterizuje aktuálnu celospoločenskú situáciu lepšie ako „nepredvídateľná“. Pandémia, a s ňou spojené problémy, spôsobili na pracovnom trhu malé zemetrasenie. Paradoxne však niektoré odvetvia dokázali z tejto situácie vyťažiť. Týka sa to aj technologického priemyslu a IT, ktoré rastú a pravdepodobne budú rásť aj v budúcnosti po skončení pandémie. Očakáva sa, že zamestnanosť v týchto segmentoch porastie len v USA v aktuálnom desaťročí o 13 percent (rýchlejšie, ako je priemer všetkých ostatných povolaní) a prinesie približne 670 000 nových pracovných miest.

Dopyt po IT pracovníkoch pramení a bude prameniť najmä z čoraz väčšieho dôrazu na cloud computing, kyberpezpečnosť a zhromažďovanie a efektívne využívanie dát. Pritom priemerná ročná mzda v IT bola v máji 2020 v USA 91 250 USD, čo bola vyššia hodnota ako priemerná ročná mzda za všetky ostatné povolania. Inak to nie je ani na Slovensku, kde sa priemerná mesačná mzda v IT pohybuje okolo 2160 € (od 1890 € pre PHP programátora až po 2600 € pre cloud špecialistu). Porovnateľné priemerné mzdy už dosahuje len manažment. Čo sa týka najžiadanejších profesií na našom trhu, tak aj v tomto smere hrajú IT pozície prím. Najväčší dopyt je po programátoroch a špecialistoch na cloudové riešenia.

aspecta logo

IT segment v súčasnosti

Informačné technológie sa nerozvíjajú len ako samostatný segment, ale výrazne zasahujú aj do ostatných priemyslov a odvetví. Podľa Správy o budúcnosti pracovných miest Svetového ekonomického fóra za rok 2018, adaptácia nových technológií ako vysokorýchlostného mobilného internetu, umelej inteligencie, cloudových technológií či big data, mimoriadnym spôsobom ovplyvňuje celý svet podnikania. Už 90 % pracovných miest vo svete si v súčasnosti vyžaduje zručnosti v oblasti IT. Digitálna transformácia vytvorila za posledné desaťročie 2 milióny nových pracovných miest vo všetkých európskych krajinách. Od roku 2005 sa prenos údajov medzi krajinami zvýšil 45-krát.

kariéra v IT

Rovnako zameraná správa z roku 2020, ktorá už brala do úvahy aj dopady pandémie, pritom uvádza, že pracovná sila sa automatizuje oveľa rýchlejšie ako sa očakávalo a aj keď na jednej strane 43 % opýtaných spoločností pravdepodobne zníži počet niektorých pracovných miest kvôli automatizácii, až 75 % naopak plánuje rozšíriť využívanie dodávateľov a pracovnú silu v dôsledku integrácie informačných technológií. Počet zrušených pracovných miest tak bude prevýšený počtom vytvorených „pracovných miest zajtrajška“. Robotická revolúcia by v konečnom dôsledku mala vytvoriť až 97 miliónov nových pracovných miest a približne 84 % zamestnávateľov je pripravených v najbližšom období výrazne digitalizovať pracovné procesy.

Toto všetko sú viac než relevantné argumenty na to, prečo sa začať zaujímať o kariéru v IT.

aspecta logo

Výhody práce v IT

Ak vás „tvrdé dáta“ úplne nepresvedčili o perspektívach kariéry v IT, existujú aj ďalšie výhody, ktoré musíme z hľadiska IT spomenúť:

Rôzne pracovné príležitosti

IT je mimoriadne všestranné odvetvie. Môžete si vybrať zo širokej škály pracovných príležitostí – od softvérového inžiniera, cez dátového analytika až po kreatívne smery ako napríklad 3D animátor. Nech už sú vaše silné a slabé stránky akékoľvek, v rámci IT si budete vedieť nájsť vaše miesto.

Dynamické pracovné úlohy a rozmanitosť

Stereotyp nehrozí. V IT neexistujú dva rovnaké projekty, stretnete rôznych klientov, ktorí od vás budú chcieť iné výsledky. Jeden deň môžete vytvárať mobilnú aplikáciu a na druhý deň webovú platformu, v závislosti od typu práce, ktorú robíte. To vás bude vždy držať v strehu. Dynamická práca tohto typu si vyžaduje dynamickú osobnosť. Či už ste konzultant, sieťový technik, asistent technickej podpory alebo iný odborník v oblasti IT, existuje veľa rôznych potenciálnych úloh. Uprednostnili by ste prácu s obmedzenou interakciou s ostatnými alebo tímové prostredie? Baví vás práca z domu alebo v kancelárii? Orientujete sa na softvér alebo hardvér? Výber je na vás.

Vysoký dopyt

Podľa portálu IT v kurze predstavujú ponuky práce v IT až 30 % všetkých pracovných ponúk. Pritom mnoho IT spoločností ponuky ani nezverejňuje, ale oslovuje potenciálnych uchádzačov priamo cez LinkedIn či iné profesijné siete. Tento dopyt, aj vzhľadom na informácie uvedené v úvode článku, bude do budúcnosti pravdepodobne ešte rásť.

Možnosti rastu

Svet IT sa neustále mení, čo vám poskytuje vzrušujúce príležitosti neustále si aktualizovať svoje zručnosti a pracovať na rôznych projektoch, ktoré využívajú najinovatívnejšie technológie. IT tiež ponúka dobrý kariérny postup a možnosť posunúť sa do mnohých sektorov.

Pracovná istota

Ako sme už niekoľkokrát zdôraznili, technologický priemysel rastie a s ním aj počet nových pracovných miest v tomto segmente. Dopyt je, samozrejme, vysoký – len v sektore kybernetickej bezpečnosti celosvetovo chýba podľa odhadov dva milióny kvalifikovaných odborníkov. Iné to nie je ani na mnohých iných pozíciách. Preto získanie špecifických zručností a kvalifikácie vás často robí v IT segmente nenahraditeľným a zabezpečí vám stabilitu, ktorú dosiahnete len v málo priemyselných odvetviach.

Môžete pracovať v akomkoľvek odvetví

Ako "ITčkár" môžete pracovať pre nadnárodnú spoločnosť, banky, vládny sektor, ale aj videohernú spoločnosť či startup. Technológia hrá kľúčovú úlohu takmer v každom odvetví, takže odborníci v oblasti IT dokážu zasiahnuť do všetkých sektorov.

aspecta logo

Nevýhody práce v IT

Aby sme však pracovné pozície týkajúce sa IT len neospevovali a boli objektívni, tak ako všetko, aj IT kariéra so sebou prináša isté úskalia.

Stresujúce prostredie

Všetko je o termínoch. Projekty majú väčšinou prísny časový harmonogram, vývojový tím má často malý vplyv na tento plán a na chyby je malý priestor. Mnohokrát sa tiež stretnete s klientmi, ktorí nemajú žiadne IT znalosti a sú väčšinou bezradní, keď potrebujú špecifikovať, čo od vás chcú. Či tak alebo onak, buďte pripravený vysporiadať sa s mnohými nedorozumeniami a neustálym naháňaním sa za dodržaním termínov v tejto oblasti práce.

Málo voľného času

Väčšina zamestnaní – najmä tých, kde musíte dokázať, že napredujete – si vyžaduje určitú formu obety voľného času. IT nie je výnimkou. Keď sa stretnete s problémom alebo projektom, ktorý mešká, budete musieť obetovať aj čo-to z voľného času.

Potreba neustáleho vzdelávania

IT sa dynamicky a rýchlo vyvíja. Neustále sa vydávajú nové programy, technológie a programovacie jazyky a nie vždy je ľahké udržať tempo a krok s týmito inováciami. Skutoční odborníci na informačné technológie však musia. Neustále samovzdelávanie, aktualizácia zručností či školenia o tom, čo je nové a potenciálne lepšie ako to, čo ste doteraz používali, sú bežné. Tento bod môže byť na druhej strane výhodou pre skutočne zapáleného "ITčkára" alebo ľudí, ktorí neznášajú stereotypy.

aspecta logo

Perspektívne IT pozície pre rok 2022

IT je, samozrejme, široká oblasť, a preto v rámci nej možno nájsť množstvo fascinujúcich kariérnych ciest, ktorými sa môžete vydať. Tie veľmi úzko súvisia aj s aktuálnym vývojom. Vzhľadom na pandémiu a zmeny, ktoré priniesla sú tak momentálne veľmi žiadaní experti na cloudové riešenia či umelú inteligenciu. Dlhodobo chýbajú aj experti na kyberbezpečnosť. 

  1. DevOps Inžinier

Inžinier DevOps je odborník na IT, ktorý má znalosti ako o vývoji, tak i prevádzke, vrátane kódovania, správy infraštruktúry, správy systému a nástrojov DevOps. Dôležité sú aj komunikačné zručnosti, pretože sprostredkováva komunikáciu nielen medzi vývojovým a prevádzkovým tímom, ale aj klientom tak, aby vytvoril agilné prostredie založené na spolupráci. Inžinieri DevOps musia dobre rozumieť bežnej systémovej architektúre, ale musia mať aj skúsenosti s tradičnými vývojárskymi nástrojmi a agilnými postupmi.

  1. Cloud Architekt

Cloud architekt je zodpovedný za správu architektúry cloud computingu v organizácii. Cloud architektúra zahŕňa všetko, čo súvisí s cloud computingom, vrátane front-end platforiem, serverov, úložiska a sietí potrebných na správu cloudového úložiska. Cloud architekt má zručnosti a znalosti na navigáciu v zložitých cloudových prostrediach, vedenie tímov, vývoj a implementáciu cloudových stratégií a zabezpečenie toho, aby cloudové systémy zostali aktuálne a fungovali hladko.

  1. AI Architekt

Od architekta umelej inteligencie sa bude očakávať schopnosť vytvárať a udržiavať architektúru pomocou popredných technologických rámcov umelej inteligencie (AI). Dokáže porozumieť potrebám klientov a vedieť ich pretaviť do obchodných riešení podporovaných AI. Vie analyzovať údaje tak, aby mohol riadiť svoje rozhodnutia, má hlboké znalosti o aplikáciách AI, ako aj o špecifickej infraštruktúre, s ktorou pracujú.

  1. Analytik informačnej bezpečnosti

Je v podstate „strážca“ informačných systémov. Plánuje a vykonáva bezpečnostné opatrenia na ochranu počítačových systémov a sietí organizácie pred infiltráciou a kybernetickými útokmi. Predchádza porušeniam ochrany údajov a kybernetickým útokom, monitoruje a reaguje na ne. Sprostredkováva rôzne aspekty bezpečnosti – vrátane fyzickej bezpečnosti, softvérovej bezpečnosti a sieťovej bezpečnosti. Uplatní sa v takmer akejkoľvek oblasti – vrátane obchodu, správy, technológie, financií, energetiky a mnohých ďalších.

  1. Dátový analytik

Dátový analytik zhromažďuje, spracováva a vykonáva štatistické analýzy veľkého súboru údajov. Skúma, ako možno údaje použiť na zodpovedanie otázok a riešenie problémov v podnikaní. Navrhuje a udržuje dátové systémy a databázy, ťaží údaje z primárnych a sekundárnych zdrojov a následne prevádza tieto údaje do zrozumiteľného formátu. V jeho kompetencii je používanie štatistických nástrojov na interpretáciu súborov údajov a BI, pričom osobitná pozornosť sa venuje trendom a vzorom, ktoré by mohli byť cenné pre diagnostické a prediktívne analytické snahy. 

  1. Špecialista na digitálnu transformáciu

Zameriava sa na možnosti digitalizácie biznisu, ktorá firmám pomôže k celkovej výkonnosti, konkurencieschopnosti a rastu. Je vybavený skúsenosťami a zručnosťami z oblasti digitálnej transformácie, vďaka ktorým dokáže pomôcť podnikom posunúť ich interné procesy, služby a produkty na vyššiu úroveň. Podniky dnes vyhľadávajú tímy na digitálnu transformáciu, aby mohli upgradovať existujúce alebo pripravované technológie, ktoré im pomôžu udržať si náskok alebo konkurovať iným podnikom vo svojom odvetví.

  1. Vývojári softvéru a aplikácií

Vývojár nielen navrhuje počítačové aplikácie a softvér, ako sú textové procesory či hry, ale dokáže ich aj realizovať. Vytvára zákazkový softvér pre konkrétneho zákazníka alebo komerčný softvér, komplexné databázy pre organizácie, či online a SaaS programy. 

  1. Špecialisti internetu vecí (IoT)

Veľmi všeobecne by sme mohli internet vecí chápať ako systém vzájomne prepojených zariadení, mechanických a digitálnych strojov, predmetov, či dokonca zvierat a ľudí, so schopnosťou prenášať dáta cez sieť bez toho, aby vyžadovali interakciu človeka s počítačom. IoT špecialisti sa v tomto smere zameriavajú na IoT zariadenia a hardvér; IoT pripojenie (5G, LTE, NB-IOT, 3GLoRA, SigFox, WiFi, Bluetooth), IoT platformy, ale aj vývoj a integráciu.

  1. Špecialista na automatizáciu

Špecialista na automatizáciu je IT expert zodpovedný za vývoj a navrhovanie nových softvérových systémov prostredníctvom kontroly, opravy, údržby a testovania systémov na zlepšenie obchodných operácií. Zameriava sa na vykonávanie analýz a výskumu s cieľom určiť slabé a silné stránky existujúcich systémov. 

  1. IT projektový manažér

Projektový manažér v akomkoľvek odvetví musí byť organizovaný, vynaliezavý a inšpiratívny. Vo svete informačných technológií musia mať projektoví manažéri jedinečnú kombináciu hlbokých vedomostí o danej problematike a rýchleho myslenia, aby zaistili, že zložité a často sa meniace projekty v tomto odvetví prebehnú bez problémov. Projektoví manažéri IT sú zodpovední za plánovanie, organizáciu, prideľovanie zdrojov, zostavovanie rozpočtu a úspešnú realizáciu špecifických IT cieľov organizácie.

aspecta logo

Užitočné rady na záver

Vyberte si oblasť IT, ktorá bude „vaša“: Nesnažte sa ísť zo široka a vedieť všetko. IT je masívna oblasť s mnohými segmentmi, je preto dobré, ak sa zameriate výhradne na jednu jej časť – cloud, automatizácia, programovací jazyk, front-end, back-end… Staňte sa expertom na jednu časť IT vesmíru.

Mäkké zručnosti sú dôležité aj v IT: Mäkké zručnosti, ako sú komunikačné zručnosti, tímová práca, vodcovstvo, kritické myslenie, zmysel pre detail, vaša pracovná morálka a iné, sú často rovnako dôležité ako praktické znalosti programovania.

Vášeň pre technológie: Predpokladom pre úspešnú kariéru v IT je zapálenosť a záujem o informačné technológie.

Budujte si sieť: „Nerobím informatika preto, aby som pracoval s ľuďmi.“ Tento výrok určite poznáte. V praxi to tak, žiaľ, nefunguje. Aj v IT je veľmi dôležitá komunikácia, sieť kontaktov, ale aj zúčastňovania sa rôznych konferencií súvisiacich s vašou oblasťou. 

Verte si: Ako spoločnosť s viac ako 20 rokmi skúseností v IT odvetví môžeme prehlásiť, že esenciálnymi vlastnosťami, ktoré vám pomôžu pri úspechu v IT sú váš prístup a schopnosti. Ak sa dokážete učiť a vybudujete si postoj, že bez ohľadu na situáciu si nájdete cestu, čaká na vás skvelá kariéra v akomkoľvek odvetví. 

Páčil sa vám článok?

Prihláste sa do newslettera
Zdieľajte ho na sociálnych sieťach
Autor

Svoje skúsenosti z oblasti copywritingu spája so záujmom o digitálne technológie a novinky z IT sveta.

Erika Šusteková Copywriterka
2021 05 07